Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)

Styring, organisering og ledelse i staten samles i ett direktorat

Del

1. januar ble fagområdene styring, organisering og ledelse i staten samlet i Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ).

Regjeringen har besluttet å utvide DFØ med nye fagområder, og avdelingene for henholdsvis ledelse og utredning og analyse er nå overført fra Digitaliseringsdirektoratet til DFØ. DFØ har samtidig endret navn fra Direktoratet for økonomistyring til Direktoratet for forvaltning og økonomistyring. 

– Vi skal bidra til bedre styring, ledelse og organisering i forvaltningen, og etablerer nå et samlet fagmiljø for disse områdene. Målet er å bidra til mer effektiv ressursbruk i staten, sier direktør Hilde Singsaas.

Fellestjenester i staten

DFØ skal fortsatt levere fellestjenester på økonomiområdet til statlige virksomheter. I dag leverer vi lønns- og regnskapstjenester til rundt 90 prosent av forvaltningen.

– Gjennom å utnytte stordriftsfordeler og utvikle effektive fellesløsninger skal DFØ bidra til at statlige virksomheter kan frigjøre ressurser og i større grad konsentrere seg om kjerneoppgavene sine, sier Singsaas.

Får ansvar for statlige innkjøp

1. september 2020 flytter også avdeling for offentlige anskaffelser fra Digitaliseringsdirektoratet til DFØ.

Avdelingen jobber blant annet med kompetanseheving, digitalisering, innovative anskaffelser, innkjøpsledelse og miljøkrav i offentlige anskaffelser. Avdelingen har også ansvar for Statens innkjøpssenter.

Fakta om Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)

DFØ skal bidra til effektiv ressursbruk i staten gjennom regelverksforvaltning, kompetansetiltak, rådgivning og fellestjenester.

DFØs oppgaver er å:

  • forvalte økonomireglementet og utredningsinstruksen
  • frambringe kunnskap om tilstand, utviklingstrekk og endringsbehov i forvaltningen og gi innspill til politikkutvikling på disse områdene
  • forvalte og utvikle løsninger for statsregnskapet og statlig betalingsformidling
  • bidra til ledelses- og kompetanseutvikling og yte arbeidsgiverstøtte i staten
  • levere lønns- og regnskapstjenester til statlige virksomheter

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Direktør Hilde Singsaas
Direktør Hilde Singsaas
Last ned bilde

Lenker

Om Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)
Karl Johans gate 37B
0162 Oslo

400 07 997http://www.dfo.no

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) skal bidra til effektiv ressursbruk i staten gjennom regelverksforvaltning, kompetansetiltak, rådgivning og fellestjenester.

Følg saker fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)

Presseinvitasjon: Blir offentlige beslutninger tatt på godt nok grunnlag?2.3.2020 13:35:32 CETPresseinvitasjon

Politikere og statsforvaltningen tar store og små beslutninger på vegne av fellesskapet hver eneste dag. Beslutninger som påvirker hverdagen til folk og som kan ha store konsekvenser for samfunnet. Beslutninger som påvirker hverdagen til folk og som kan ha store konsekvenser for samfunnet. Vi spør: Er beslutningene tatt på et godt nok grunnlag? Får politikerne gode faglige råd fra forvaltningen og hvordan står det egentlig til med kvaliteten på offentlige utredninger? Vektlegges samfunnsøkonomiske hensyn i stor nok grad i dag?

Presseinvitasjon til frokostseminar: Blir offentlige beslutninger tatt på godt nok grunnlag?20.2.2020 14:12:07 CETPresseinvitasjon

Politikere og statsforvaltningen tar store og små beslutninger på vegne av fellesskapet hver eneste dag. Beslutninger som påvirker hverdagen til folk og som kan ha store konsekvenser for samfunnet. Vi spør: Er beslutningene tatt på et godt nok grunnlag? Får politikerne gode faglige råd fra forvaltningen og hvordan står det egentlig til med kvaliteten på offentlige utredninger? Vektlegges samfunnsøkonomiske hensyn i stor nok grad i dag?

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom