Kvinner mindre fornøyde med likestilling enn menn

Del
Kvinner gir tydelig lavere skår enn menn på spørsmål om hvor fornøyde de er med myndighetenes likestillingsarbeid. Det går frem av DFØs innbyggerundersøkelse 2021.

Undersøkelsen fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) viser ulikhet mellom kjønnene når det gjelder myndighetenes arbeid med likestilling.

På spørsmål om hvor godt myndighetene ivaretar likestilling mellom kvinner og menn på en skala fra 0-100, er menns gjennomsnittskår 71, mens kvinner gir likestillingen en skår på 61.

Innbyggerne er også totalt sett litt mindre fornøyde med hvordan myndighetene sørger for likestilling mellom kjønnene enn tidligere. I 2021 ligger gjennomsnittsskåren på 66, noe som er åtte poeng lavere enn toppskåren fra 2013.

Innbyggerundersøkelsen ble sendt ut til 40 000 innbyggere i 2021, og 9 900 personer svarte. Undersøkelsen gir dermed et representativt utvalg av Norges befolkning mulighet til å gi sin vurdering av offentlige tjenester og sine synspunkter på hvordan det er å bo i Norge og i kommunen der de bor.

Kontakter

Om Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)
Lørenfaret 1 C
0585 Oslo

400 07 997http://www.dfo.no

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) skal bidra til effektiv ressursbruk i staten gjennom regelverksforvaltning, kompetansetiltak, rådgivning og fellestjenester.

Følg pressemeldinger fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye