Bedre stat-prisen for 2022 til høringssystemet

Del
Utdanningsdirektoratets høringssystem mottok i dag Bedre stat-prisen 2022. Med dette bruker direktoratet bare noen minutter på oppgaver som tidligere tok en uke. Samtidig har det blitt lettere for innbyggere, organisasjoner og andre å si sin mening om nye tiltak før de besluttes.
Finansminister Trygve Slagsvold Vedum delte ut årets Bedre stat-pris til seniorrådgiver Mari Hidle Simonsen, som tok imot prisen på vegne av Utdanningsdirektoratet. Til høyre direktør for DFØ, Hilde Singsaas.
Finansminister Trygve Slagsvold Vedum delte ut årets Bedre stat-pris til seniorrådgiver Mari Hidle Simonsen, som tok imot prisen på vegne av Utdanningsdirektoratet. Til høyre direktør for DFØ, Hilde Singsaas.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) delte ut prisen på den årlige styringskonferansen til Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ).

– Vi må hele tiden forbedre oss i staten. Mer effektivitet og mindre byråkrati gjør at vi kan få mer velferd ut av den skatten folk betaler. Dette tiltaket styrker det lyttende demokratiet vårt, samtidig som det har effektivisert måten Utdanningsdirektoratet jobber på, sier Trygve Slagsvold Vedum.  

Han sier at han er glad for at den statlige forvaltningen jobber kontinuerlig for å få mer innhold ut av ressursene og for å gjøre offentlige tjenester lettere å bruke og mer tilgjengelige for oss alle, uansett hvor vi bor i landet.

Utdanningsdirektoratet høringssystem legger til rette for at flere får mulighet til å komme med sine høringsuttalelser, ettersom det både har blitt enklere å nå flere og enklere å sende inn svar.  Systemet sparer også tid internt i direktoratet, fordi ansatte slipper å bruke tid på manuelle oppgaver.

Styrker demokratiet

Offentlige høringer er en viktig del av demokratiet vårt og skal bidra til at innbyggere, organisasjoner, kommuner og næringsliv får si sin mening om nye tiltak før de besluttes. Høringssystemet er et verktøy for å gjennomføre høringer på en åpen og effektiv måte. 

Økt kvalitet – lavere kostnader

Utdanningsdirektoratets løsning har ført til stor økning i antall uttalelser, samtidig som direktoratet har frigjort tid internt. Før brukte de 40 timer på å sammenstille en høring bestående av 200 uttalelser, en sammenstilling, som det i dag tar 5 minutter å utføre. Systemet støtter både publisering, innsending og analysearbeid i etterkant, og gjør det mulig å håndtere store volumer effektivt og riktig.  

Juryen har bestått av direktør for DFØ, Hilde Singsaas, professor i ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI, Tom Colbjørnsen, konsulent og tidligere NAV-direktør, Joakim Lystad, områdedirektør i KS, Kristin Weidemann Wieland og forskningssjef, Concept/NTNU, Gro Holst Volden

Styringskonferansen er den største fagkonferansen for styring i staten. Den har som mål å inspirere og motivere til god styring i statlige virksomheter. I 2022 er temaet for konferansen «Effektiv ressursbruk – evner vi å prioritere? 

Kontakter

Bilder

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum delte ut årets Bedre stat-pris til seniorrådgiver Mari Hidle Simonsen, som tok imot prisen på vegne av Utdanningsdirektoratet. Til høyre direktør for DFØ, Hilde Singsaas.
Finansminister Trygve Slagsvold Vedum delte ut årets Bedre stat-pris til seniorrådgiver Mari Hidle Simonsen, som tok imot prisen på vegne av Utdanningsdirektoratet. Til høyre direktør for DFØ, Hilde Singsaas.
Last ned bilde

Om Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)
Lørenfaret 1 C
0585 Oslo

400 07 997http://www.dfo.no

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) skal bidra til effektiv ressursbruk i staten gjennom regelverksforvaltning, kompetansetiltak, rådgivning og fellestjenester.

Følg pressemeldinger fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye