Utleiemegleren

Studentene står i kø på visning

Del

Endelig er samfunnet på vei mot det normale, og dette merkes spesielt godt i leiemarkedet i hovedstaden, sier administrerende direktør, Vibecke Lyse Augdal.

Foto: Knut Neerland
Foto: Knut Neerland

Oslo:

Det kostet i gjennomsnitt 10.394,- kroner å leie en 1-roms leilighet i Oslo i mai, dette er en oppgang på 5,2% fra forrige måned. Sammenlignet med samme måned i fjor, er det en nedgang på 0,9%.

En 2-roms kostet i gjennomsnitt 13.449,- kroner, dette er en oppgang på 3,6% sammenlignet med forrige måned. Sammenlignet med samme måned i fjor, er det en oppgang på 1%.

En 3-roms leilighet i Oslo kostet nå i gjennomsnitt 16.205,- kroner å leie i måneden. Sammenlignet med forrige måned er det en nedgang på 3%. Sammenlignet med samme måned i fjor, er det en nedgang på 1%.

Oslo åpner endelig opp igjen etter nedstengning, og utleiemarkedet har tatt seg opp betraktelig i mai. Våre kontorer i hovedstaden melder om økt etterspørsel og interesse for boligene, noe som også gjenspeiles i økte leiepriser. Det rapporteres også om kø på visninger fra studenter, som er på jakt etter et sted å bo til studiestart, - sier regionssjef Siri Anne Bernum Halck.

Bergen

En 2-roms koster i gjennomsnitt 10.880- kroner per måned, en oppgang på 7,6% sammenliknet med forrige måned og en oppgang på 3,1% sett mot samme måned året før. Det kostet i gjennomsnitt 13.371,- kroner å leie en 3-roms i Bergen i mai. Dette var en nedgang på 7,7% sammenliknet med forrige måned og en oppgang på 10% sett mot samme måned året før.

- Den positive trenden fra april fortsetter, og i mai har vi leid ut 54 % flere boliger enn i mai 2019. Likevel merker vi at en del utleiere nå ønsker å benytte seg av det gode salgsmarkedet og selge utleieboligene sine. Slik leiemarkedet er nå, er det imidlertid ikke noen grunn til å selge av frykt for at man ikke vil få leid ut.


Prisutviklingen hittil i år er positiv. Dette gjelder særlig sammenlignet med den tunge perioden på leiemarkedet i Bergen under nedstengningen av samfunnet i siste kvartal i fjor, men også sammenlignet med fjoråret som helhet, sier daglig leder ved Utleiemegleren Bergen, Eirik Hove

Stavanger:

En 2-roms koster i gjennomsnitt hittil i år 10.291,- kroner per måned, som er en oppgang på 6,8 % sammenliknet med gjennomsnittet for 2020. En 3-roms kostet i gjennomsnitt 12.691,- kroner per måned hittil i år. Dette er en nedgang på 1,5 % sammenlignet med fjoråret.

- Antall ledige boliger i Stavanger på finn.no teller i dag 397 boliger viser går noe ned fra forrige måned. Til tross for litt svingninger fra måned til måned er det fortsatt god balanse i leiemarkedet, og at leieprisene har holdt seg stabile året sett under ett.  Vi nærmer oss høysesong og dersom innreiserestriksjonene lempes vil det bli et press i leiemarkedet som kan bidra til en økning i leieprisene. Vi antar vi vil ha et stort behov for flere utleieboliger i månedene som kommer, og spesielt gjelder dette eneboliger, da vi har fått signaler om at det ankommer familier fra utlandet som har behov for boliger, sier daglig leder ved Utleiemegleren Stavanger, Eirik Hauge

 

Trondheim:

I Trondheim kostet en 2-roms i gjennomsnitt 11.130,- kroner i mai, som er en nedgang på 9,7% fra måneden tidligere, og en oppgang på 4,3% sett mot samme måned i 2020. En 3-roms kostet i gjennomsnitt kroner 15.297, som er en oppgang på 17,2% siden forrige måned, og en oppgang på 10,6% sammenliknet med 2020.

- Det er stort trykk i leiemarkedet i Trondheim nå, og veldig mange sikrer seg bolig til høsten allerede nå. Et godt salgsmarked har gjort at det i år er færre boliger på markedet enn det som er vanlig. Dette tror vi kommer til å bli gjenspeilet i leieprisene i sommer, og det blir spennende å følge med på utviklingen de kommende tre månedene, sier Daglig leder for Utleiemegleren Trondheim, Solveig Hjallen Moan


Romerike:

Det kostet i gjennomsnitt 11.332 kroner å leie en 2-roms leilighet i mai, dette er en oppgang fra forrige måned på 5,5%, og en oppgang på 3,4% sammenliknet med fjoråret. For en 3-roms kostet det i gjennomsnitt 13.436.- kroner. Sammenlignet med forrige måned er dette en oppgang på 1,1%. Sett mot samme måned i fjor er det en oppgang på 7,5 %.

Nedre Romerike

På Nedre Romerike merker vi fortsatt en økende respons fra leietakere, og det gjelder boliger i alle prisklasser. Dette synes også på leieprisene, som jevnt over øker sammenlignet med forrige måned. For 2- roms og 3-roms leiligheter har prisene steget med henholdsvis 5,5% og 1,1%.  Sammenlignet med samme periode i fjor er det en økning på henholdsvis 3,4% og 7,5%.

Likevel er det fortsatt færre leietakere på markedet enn hva som er normalt for tiden vi er inne i, som følge av pandemien. Boliger som prises for høyt er fortsatt vanskelig å få leid ut. Spesielt merker vi dette på sokkelleiligheter, der en del utleiere har litt for høye forventninger i forhold til hva markedet er villig til å betale. Da er det bedre å senke prisen noe, slik at ikke boligen blir stående tom unødvendig lenge.

God respons på annonserte boliger, kombinert med fortsatt god tilgang på boliger som skal leies ut, gjør at vi forhåpentligvis får et stabilt og velfungerende leiemarked frem mot sommeren. Toppsesongen for utleiemarkedet er i gang, sier daglig leder for Utleiemegleren Lillestrøm, Tom Anders Andersen.

Øvre Romerike

Mai har vært en måned med stor aktivitet i utleiemarkedet, og vi er inne i høysesong for boligutleie.

Vi opplever stor interesse på annonsene våre for de fleste boligtyper. Leietakerne er selektive, og det er stor etterspørsel på moderne leiligheter med alle fasiliteter inkludert. Flere store nye boligprosjekter nærmer seg ferdigstillelse på Jessheim, og vi har god respons fra kunder som ønsker å leie ut disse. Mange av leietakerne våre ønsker boliger fra august, derfor anbefaler vi utleiere å ta kontakt med oss nå, sier daglig leder for Utleiemegleren Jessheim, Tom Fjalestad

Asker og Bærum

Det kostet i gjennomsnitt 11.019,- kroner å leie en 2-roms leilighet i Asker og Bærum i mai, dette er en nedgang på 8,9% sammenliknet med forrige måned, og en nedgang på 4% fra året før. For en 3-roms kostet det i gjennomsnitt 16.225,- kroner, som er en oppgang på 11,5% fra forrige måned, og en nedgang på 2,2% sett mot samme måned i 2020.

- Mai ble en god måned med mange spennende objekter som er leid ut. Fortsatt merker vi at det er høy etterspørsel etter store boliger, både leiligheter og enebolig/tomannsbolig. Vi får jevnlig henvendelser fra familier som ønsker å leie gjennom Utleiemegleren, og vi anbefaler utleiere som ønsker å leie ut en stor bolig å ta kontakt med oss. Det er 403 boliger til leie i Asker og Bærum. Dette er et høyt tall som viser tøff konkurranse i markedet. Vi opplever fortsatt prisbevisste leietakere som tar seg god tid når de skal velge sin bolig. Igjen blir vår anbefaling å justere forventninger til pris noe ned for å møte den økte konkurransen. Dersom du går med planer om å leie ut boligen din i løpet av høsten så ta kontakt med oss da vi ser at mange leietakere er ute i god tid, sier daglig leder for Utleiemegleren Asker og Bærum, Mats Larsen. 

Drammen

I Drammen har det kostet i gjennomsnitt 11.207,- kroner å leie en 2-roms i hittil i år. For en 3-roms leilighet kostet det i gjennomsnitt 12.723,- kroner i mai måned.

-  Leiemarkedet i Drammen er godt og interessen har tatt seg opp blant leietakere. Det har vært økt pågang på visninger og lettere å få leid ut bolig i mai enn tidligere i år. Vi ser at utleierne vært mer avventende, med noe færre henvendelser enn normalt denne måneden. Vi anbefaler alle som vurderer å leie ut bolig å ta kontakt, sier daglig leder for Utleiemegleren Drammen, Eivind Sveen.

Østfold

Utleiemarkedet i Østfold fungerer godt, og mai var en hektisk måned der vi skrev 27 leiekontrakter. Det er en svak nedgang i antall boliger på finn.no mot forrige måned, og vi opplever god respons på våre annonserte boliger.

Gjennomsnittsleien i distriktet er 11.382,- kroner, som er en økning på 0.6% sett mot samme tid i fjor. Vi forventer en hektisk juni før fellesferien, så har man en utleiebolig man vurderer å leie ut er tiden for det nå, sier daglig leder for Utleiemegleren Østfold, Helge Hanch-Hansen

 

Vestfold

Vi opplever godt oppmøte på visning og stor interesse for å leie om dagen. Det er i tråd med årstiden da mange planlegger flytting i sommermånedene.

Det er også stor interesse for å investere i bolig for å leie ut særlig i Tønsberg og Sandefjord. Vi snakker med flere boliginvestorer hver uke som ønsker å investere i Vestfold. Mange av dem er Oslobaserte, men ofte har de en form for tilknytting til Vestfold, sier daglig leder for Utleiemegleren Vestfold, Karsten Olsen

Kontakter

Vibecke Lyse AugdalAdministrerende direktør

Tel:90866381

Bilder

Foto: Knut Neerland
Foto: Knut Neerland
Last ned bilde

Om Utleiemegleren

Utleiemegleren
Utleiemegleren
Josefines gate 18
0351 Oslo

22 93 29 00http://www.utleiemegleren.no

Om Utleiemegleren

Utleiemegleren er Norges ledende meglerforetak på utleie og forvaltning av boliger til private og bedrifter. Utleiemegleren har nå omtrent 15.500 boliger i sin portefølje. Selskapet ble startet i 1995 og har kontorer i Bergen, Trondheim, Stavanger, Lillestrøm, Drammen, Lysaker, Sandefjord, Moss og Kristiansand, i tillegg til seks kontorer i Oslo. Utleiemegleren Pro tilbyr spesialtilpassede utleietjenester til profesjonelle eiendomsbesittere på østlandsområdet. Utleiemegleren har idag ca. 165 ansatte. Grunnleggerne av Utleiemegleren eier 50 % av selskapet, og Fredensborg kjøpte seg inn med en 50 % eierandel i januar 2019. For mer informasjon, se utleiemegleren.no og www.fredensborg.no.

Følg pressemeldinger fra Utleiemegleren

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Utleiemegleren på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Utleiemegleren

Færre utleieboliger i markedet lokker investorer til de store byene3.11.2021 07:00:00 CET | Pressemelding

Utleiemegleren Pro, som jobber mot investorer og bygårdseiere – har i oktober inngått flere store avtaler som omfatter 400 utleieboliger i Oslo, Bergen og på Romerike. Et turbulent aksjemarked, utflating av boligsalgssalgsprisene og jevnt økende leiepriser gjør utleieboliger til en attraktiv og stabil investering. Dette merker vi også i de andre byene, sier Administrerende Direktør i Utleiemegleren, Vibecke Lyse Augdal.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom