Utleiemegleren

Stort utvalg av boliger i leiemarkedet i januar

Del

Studenter med hjemmeundervisning, redusert arbeidsinnvandring og lavere mobilitet i arbeidsmarkedet bidrar til stort utbud og leietakers marked i januar. Likevel holder leieprisene seg stabile, som vitner om et balansert utleiemarked, sier administrerende direktør, Vibecke Lyse Augdal.

Foto: Knut Neerland
Foto: Knut Neerland

Oslo:

Det kostet i gjennomsnitt 9.786,- kroner å leie en 1-roms leilighet i Oslo i januar, dette er en nedgang på 2,9% fra forrige måned. Sammenlignet med samme måned i fjor, er det en nedgang på 0,9%.

En 2-roms kostet i gjennomsnitt 12.882,- kroner, dette er en nedgang på 4,3% sammenlignet med forrige måned. Sammenlignet med samme måned i fjor, er det en nedgang på 0,7%.

En 3-roms leilighet i Oslo kostet nå i gjennomsnitt 16.040,- kroner å leie i måneden. Sammenlignet med forrige måned er det en nedgang på 4,7%. Sammenlignet med samme måned i fjor, er det en nedgang på 0,8%.

- Til tross for corona-situasjonen, nedstengning og strengere smittevernstiltak har Majorstuen fått leid ut mange leiligheter i januar. Vi får tilbakemeldinger om at flere private utleiere synes det er vanskelig å leie ut og dermed ønsker å benytte seg av en profesjonell part.

Prisene har hatt en liten nedgang, men vi ser en økning i etterspørsel på 1- og 2-roms leiligheter. Det er færre studenter som ønsker å flytte på seg nå når tidene er usikre, så større leiligheter kan vi bruke noe lengre tid på å få leid ut, sier Daglig leder for Utleiemegleren Majorstuen, Kristin Grindland Wangen


- Vi opplever at utbudet av boliger fremdeles er stort, men januar måned var en god måned hvor vi skaffet bolig til mange leietakere. Vi opplever videre at flere ønsker å sette bort forvaltningen av sine utleieobjekter til oss og derav søker trygghet og ivaretakelsen av leieforholdet, sier daglig leder Vemund Holmen hos Utleiemegleren Sinsen


-  Det er en litt treg start på året både når det gjelder oppdragsinngåelse og utleie. Vi merker at det er mindre studenter og at folk er litt forsiktige med å inngå avtaler grunnet situasjonen vi er i nå. Vi opplever at prisene er relativt normale på tross av situasjonen. I forhold til antall ledige utleieboliger i Oslo holder prisene seg overraskende godt, sier Daglig Leder for Utleiemegleren Nydalen, Marianne Wallin


-  Når leiemarkedet er tregere oppsøker flere utleiere Utleiemegleren for å få hjelp til å leie ut sin bolig, sier regionssjef Siri Anne Bernum Halck.

Bergen

Det kostet i gjennomsnitt 7.754,- kroner å leie en 1-roms leilighet i Bergen i januar, dette er en oppgang på 15,5% fra forrige måned. En to-roms kostet i gjennomsnitt kroner 10 694,- pr. måned. Det var en økning på 0,4 % fra desember og en nedgang på 11,7 % fra januar 2020. En 3-roms kostet i gjennomsnitt kroner 13.163,-. Dette var en oppgang på 4,3% sammenliknet med forrige måned og en nedgang på 5,5% sett mot samme måned året før

-  Vi merker godt nedstengningen av samfunnet grunnet smittesituasjonen. Det er nok mange studenter som utsatte returen til Bergen etter juleferien, og det er vanskelig for arbeidsinnvandrere å komme til Bergen for tiden. Mange bedrifter permitterer dessuten ansatte istedenfor å hente inn nye ansatte fra utlandet eller andre steder i Norge.

Dermed er det færre leietakere på markedet enn det som er vanlig på nyåret. Dette har medført at vi leide ut ca. 25 % færre boliger i januar i år enn i samme måned i fjor. Det har likevel en bedre etterspørsel i siste halvdel av januar. Leieprisene var kraftig ned i Bergen i 4. kvartal i fjor. I januar har de steget noe igjen, sier daglig leder ved Utleiemegleren Bergen, Eirik Hove

  

Stavanger:

En 2-roms koster i gjennomsnitt 10.763,- kroner per måned, en oppgang på 8,9% sammenliknet med forrige måned og en oppgang på 9,4% sett mot samme måned året før. En 3-roms kostet i gjennomsnitt 12.650,- kroner per måned. Sammenlignet med forrige måned er det en oppgang på 12,3%, og en oppgang på 6,1% sammenliknet med januar 2020.

- Generelt har det vært en god start på året og leieprisene viser en klar økning. Det er flere ledige boliger på finn.no i Stavanger i dag, sammenliknet med forrige måned. Vi ser at mange av bedriftene etterspør boliger i månedene som kommer, så vi antar at den positive trenden fortsetter, sier daglig leder ved Utleiemegleren Stavanger, Eirik Hauge

 

Trondheim:

I Trondheim kostet en 2-roms i gjennomsnitt 10.307,- kroner i januar, som er en nedgang på 14,8% fra måneden tidligere, og en nedgang på 6,8% sett mot samme måned i 2020. En 3-roms kostet i gjennomsnitt kroner 13.487, en nedgang på 1,4% sammenliknet med desember og en nedgang på 5,5% sett mot samme måned året før.

- Januar har vært en ganske rolig måned på leiemarkedet. Det er litt roligere enn normalt på grunn av koronasituasjonen, flere avventer flytting for å se hva som skjer frem mot våren, sier Daglig leder for Utleiemegleren Trondheim, Solveig Hjallen Moan

 

Romerike:

Det kostet i gjennomsnitt 7.068,- kroner å leie en 1-roms leilighet i januar, dette er en nedgang på 25,8% fra forrige måned, og en nedgang på 17% sammenliknet med fjoråret. For en 2-roms kostet det i gjennomsnitt 11.159.- kroner i januar. Sammenlignet med forrige måned er dette en nedgang på 7,5%. Sett mot samme måned i fjor er det en nedgang på 2,5%.

En 3-roms leilighet på Romerike kostet i gjennomsnitt 14.179,- kroner. Sammenlignet med forrige måned er det en oppgang på 9,5%. Sammenlignet med samme måned i fjor er det en oppgang på 11,6%.

Nedre Romerike

- Nytt år gir normalt sett mer aktivitet på utleiemarkedet. På Romerike har vi merket en økning i antall leietakere på visning i januar, men det har variert veldig med tanke på områder og type boliger. Det tragiske raset i Gjerdrum på tampen av fjoråret, har naturlig nok medført at veldig mange er på jakt etter samme type bolig i sitt nærområde. Dermed har det til tider vært et enormt trykk på de litt større boligene, mens det har vært betydelig mindre respons på de mindre boligene. Det er fortsatt et behov for flere utleieboliger til de evakuerte, selv om mange nå heldigvis får flytte tilbake til hjemmene sine. Det vil fortsatt være et stort tilbud av leieboliger på Romerike generelt, da det fortsatt bygges mange nye boliger.

Store leilighetsprosjekter betyr erfaringsvis at det blir en del utleieboliger. I det siste har det blitt en del like mindre leiligheter for utleie, som igjen påvirker leieprisene. Et stort tilbud for leietakerne har medført at gjennomsnittsprisen for de aller minste leilighetene har gått ned med hele 25% siden forrige måned og ned 17% sammenlignet med samme periode i fjor, sier daglig leder for Utleiemegleren Lillestrøm, Tom Anders Andersen.

Øvre Romerike

Leiemarkedet i januar har vært preget av den tragiske hendelsen med leirraset på Gjerdrum. Vi har gjort vårt beste for å bistå flere av de berørte med å skaffe seg en ny bolig.

Denne nye gruppen kom inn i leiemarkedet vårt med stor tyngde i januar og har ført til meget stor aktivitet. Det har resultert i mange flere utleide boliger utover det som er normalt for sesongen så tidlig på året.

Vi har samarbeidet med en utbygger på Eidsvoll som har stilt en rekke nye leiligheter til disposisjon for leie til evakuerte. Vi opplever at leieprisene har holdt seg stabile for de fleste type boliger, med en liten økning på større type leiligheter i starten på 2021.

Det er bra aktivitet fra investorer som ønsker seg inn i boligmarkedet på Jessheim og knutepunktene rundt med Råholt, Eidsvoll og Dal. Det er flere nye, spennende boligprosjekter som nærmer seg ferdig på Jessheim og Råholt. Som lokalkontor på Jessheim står vi klare til å bistå, sier daglig leder for Utleiemegleren Jessheim, Tom Fjalestad

Asker og Bærum

Det kostet i gjennomsnitt 11.021,- kroner å leie en 1-roms leilighet i Asker og Bærum i januar. For en 2-roms kostet det i gjennomsnitt 11.715,- kroner, som er en oppgang på 4,4% fra forrige måned. Sammenlignet med samme måned i fjor, er det en 9,8%. En 3-roms leilighet kostet i gjennomsnitt kroner 14.326,- dette er en nedgang på 7% sammenliknet med forrige måned og en økning på 0,6% sett mot samme måned i 2020.

- Med store forventninger gikk vi inn i et nytt år. Januar utviklet seg til å bli en meget god måned for Asker og Bærum. Kontoret har hatt en god oppdragsinngang i januar sammenlignet med 2020. Vi hadde noen færre omsetninger opp mot fjoråret. Vi ser at det er rekordmange boliger til leie på finn.no og at de som ønsker å leie en bolig er selektive. Høy standard og sentral beliggenhet er de mest populære objektene. Vi anbefaler alle utleiere om å være realistiske i forhold til leiepris i et tøft marked. Vi har nå mange boliger til leie og flere på vei inn, og vi gleder oss til høy aktivitet i februar også, sier daglig leder for Utleiemegleren Asker og Bærum, Mats Larsen. 

Drammen

For en 2-roms leilighet i Drammen kostet det i gjennomsnitt kroner 10.964,- kroner, som er en oppgang på 2,2% sammenliknet med desember og en oppgang på 13,4% sammenliknet med januar 2020.

-  Etter en rolig november og desember har markedet tatt seg noe opp. Det er fortsatt leietakers marked, men det er flere leietakere som har tatt kontakt.

Det er nok fortsatt en del som er avventende på grunn av pandemien, men vi opplever at flere utleiere tar kontakt og ønsker å leie ut boligen nå, sier daglig leder for Utleiemegleren Drammen, Eivind Sveen.

 

Østfold

I en krevende tid med stengt kontor og strenge smittevernregler fortsetter vi å vokse. Vi leide ut over dobbelt så mange boliger i januar 2021 som i januar 2020.

Det er en økning av boliger i markedet, men vi får godt med henvendelser på våre annonserte boliger og da særlig de nyoppførte. Vi ser frem til å kunne åpne dørene å ta imot kunder på kontoret igjen, sier daglig leder for Utleiemegleren Østfold, Helge Hanch-Hansen.

 

Vestfold

I Vestfold har det vært stor interesse for å leie og godt oppmøte på visning i januar sammenlignet med måneden før.

Dette er akkurat som ventet da det erfaringsmessig er mange som flytter på seg i starten av året.  Nå skulle vi gjerne hatt enda flere boliger å leie ut da vi har mange gode leietakere som fortsatt ikke har funnet seg en bolig enda, sier daglig leder for Utleiemegleren Vestfold, Karsten Olsen.

Nøkkelord

Kontakter

Vibecke Lyse AugdalAdministrerende direktør

Tel:90866381

Bilder

Foto: Knut Neerland
Foto: Knut Neerland
Last ned bilde

Dokumenter

Om Utleiemegleren

Utleiemegleren
Utleiemegleren
Josefines gate 18
0351 Oslo

22 93 29 00http://www.utleiemegleren.no

Om Utleiemegleren

Utleiemegleren er Norges ledende meglerforetak på utleie og forvaltning av boliger til private og bedrifter. Utleiemegleren har nå omtrent 15.500 boliger i sin portefølje. Selskapet ble startet i 1995 og har kontorer i Bergen, Trondheim, Stavanger, Lillestrøm, Drammen, Lysaker, Sandefjord, Moss og Kristiansand, i tillegg til seks kontorer i Oslo. Utleiemegleren Pro tilbyr spesialtilpassede utleietjenester til profesjonelle eiendomsbesittere på østlandsområdet. Utleiemegleren har idag ca. 165 ansatte. Grunnleggerne av Utleiemegleren eier 50 % av selskapet, og Fredensborg kjøpte seg inn med en 50 % eierandel i januar 2019. For mer informasjon, se utleiemegleren.no og www.fredensborg.no.

Følg pressemeldinger fra Utleiemegleren

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Utleiemegleren på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Utleiemegleren

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom