UiO - Det medisinske fakultetUiO - Det medisinske fakultet

Storsatsning på hjerteforskning

Del

Nytt K.G. Jebsen-senter for hjertemarkører ved UiO skal forske på årsaker, forebygging og behandling av hjerteskade og hjertesvikt.

Torbjørn Omland, professor og 
senterleder ved K.G. Jebsen-senter 
for hjertemarkører.
Foto: Øystein Horgmo, UiO.
Torbjørn Omland, professor og senterleder ved K.G. Jebsen-senter for hjertemarkører. Foto: Øystein Horgmo, UiO.

Hjerte- og karsykdommer er blant de viktigste dødsårsakene i den vestlige verden. Biomarkører som viser sykdomsprogresjon og effekt av behandling vil gi viktig ny kunnskap som kan redde mange liv. Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen bevilger 22.5 millioner til en storsatsning på hjerteforskning. Universitetet i Oslo og Akershus universitetssykehus følger opp med betydelige midler. Senteret har dermed et totalbudsjett på nesten 80 millioner kroner over de neste fem årene. Det er professor Torbjørn Omland ved Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo og overlege ved Akershus universitetssykehus som er senterets leder.

– Vi er naturligvis veldig glade for denne store og prestisjetunge tildelingen fra Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen. Vi har et sterkt håp om at forskningen ved senteret vil komme mange hjertepasienter til gode, sier senterleder og professor Torbjørn Omland.

– K.G. Jebsen-sentrene kjennetegnes av høy faglig kvalitet og nærhet til pasientbehandling. Nåløyet for å vinne frem i konkurransen er meget trangt. Det nye senteret bygger på samarbeid mellom sterke fagmiljøer ved Akershus universitetssykehus og UiO, og er et kraftfullt spleiselag for hjerteforskning mellom institusjonene og stiftelsen. Vi gratulerer med senteret som blir det første K.G. Jebsen-senteret på Akershus universitetssykehus og gleder oss til fortsettelsen, sier Sveinung Hole, daglig leder i stiftelsen.

K.G. Jebsen-senter for hjertemarkører

Skal forske på årsaker, forebygging og behandling av hjertestans og hjertesvikt

Hjertesvikt er en tilstand som er forbundet med hyppige sykehusinnleggelser og økt dødelighet. Akutt og kronisk hjerteskade, hjerteinfarkt, høyt blodtrykk, genetisk sårbarhet og visse cellegifttyper som brukes i behandling av kreft, er noen av risikofaktorene for hjertesvikt.

I det nye K.G. Jebsen-senteret skal Omland med kolleger forske på hjertemarkører for å svare på viktige og uløste spørsmål innen hjertemedisin. Slike biomarkører er stoffer i blodet som kan måles og som kan gi viktig informasjon om en sykdoms alvorlighetsgrad, prognose og effekt av behandling. Forskerne skal bruke data fra store befolkningsstudier og ny teknologi.

– Bruk av ny teknologi gjør det mulig å analysere flere tusen biomarkører i en vanlig blodprøve. Dette kan gi ny innsikt i sykdomsmekanismer og kunnskap til nytte for utviklingen av nye behandlingsformer, forteller senterleder Torbjørn Omland.

Mange hjertesviktpasienter dør av alvorlige hjerterytmeforstyrrelser. Senteret vil derfor også arbeide med å finne biomarkører som kan identifisere de med økt risiko for hjertestans.

– Gjennom vårt arbeid med å identifisere nye biomarkører forbundet med økt risiko for hjertestans, har vi også kartlagt nye sykdomsmekanismer. Vi håper å bruke denne innsikten til å utvikle nye behandlingsprinsipper for disse høyrisikopasientene, sier Omland.

Skal forske på hjerteskade og hjertesvikt etter kreftbehandling

Senterets forskning skal også ha fokus på hjerteskade og hjertesvikt som følge av kreftbehandling.

– Målet er at de med økt risiko kan bli identifisert tidlig og få skreddersydd forebyggende behandling, sier senterleder Torbjørn Omland, og legger til:

– Vi vil også teste ut nye behandlingsformer som kan minske risikoen for hjerteskade etter kreftbehandling.

Universitetet i Oslo og Akershus universitetssykehus gratulerer med det nye Jebsen-senteret

– Professor Torbjørn Omland gratuleres så mye med tildelingen til nytt K.G. Jebsen-senter for hjertemarkører. Omland og medarbeidere har etablert seg som verdensledende innen forskning på hjertemarkører og vil med denne tildelingen befeste posisjonen ytterligere. Ved fakultetet er vi svært stolte over et nytt K.G. Jebsen-senter, og det er spesielt gledelig med det første senteret lokalisert til Akershus universitetssykehus. Vi er takknemlige for den sjenerøse tildelingen av forskningsmidler fra Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen til forskning som vil bidra til å øke vår kunnskap om hjertesykdommer, sier Jens Petter Berg, prodekan for forskning ved Det medisinske fakultet ved UiO.

– Instituttet gratulerer fagmiljøet med et nytt K.G. Jebsen-senter innen kardiologisk translasjonsforskning. Slike tildelinger henger høyt og er resultatet av skarp konkurranse med sterke søkere. Vi er også glade for at det for første gang blir etablert et slikt prestisjetungt senter ved vår campus på Akershus universitetssykehus, kommenterer Dag Kvale, instituttleder ved Institutt for klinisk medisin ved UiO.

– Det er meget gledelig at vårt sterke forskningsmiljø innenfor kardiologi får denne tildelingen, og jeg vil fremheve det nære og gode samarbeidet med Universitetet i Oslo som har bidratt til dette. Jeg vil også rette en stor takk til Jebsen-stiftelsen for de muligheter som dette gir for videre kunnskapsutvikling innenfor et fagområde som har betydning for store pasientgrupper, sier Øystein Mæland, administrerende direktør ved Akershus universitetssykehus.

Pasientrettet forskning av høy internasjonal kvalitet
Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen har bevilget i alt 735 millioner kroner hvorav 539 millioner kroner til medisinsk forskning i Norge gjennom senterordningen som ble lansert i 2010. Satsingen innebærer samarbeid mellom stiftelsen og norske medisinske fakulteter og tilknyttede universitetssykehus i Bergen, Trondheim, Tromsø og Oslo, som også bidrar med betydelige ressurser. I utvelgelsesprosessen er faglig kvalitet overordnet kriterium, og det tas ingen geografiske eller tematiske hensyn. Her finner du en oversikt over etablerte sentre.

Nøkkelord

Kontakter

For kommentarer og mer informasjon, kontakt:

Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen:
Sveinung Hole, daglig leder: Telefon: +47 479 00 111. E-post: sh@stiftkgj.no

Leder for K.G. Jebsen-senter for hjertemarkører:
Professor Torbjørn Omland. Telefon +47 401 07 050. E-post: torbjorn.omland@medisin.uio.no

Bilder

Torbjørn Omland, professor og 
senterleder ved K.G. Jebsen-senter 
for hjertemarkører.
Foto: Øystein Horgmo, UiO.
Torbjørn Omland, professor og senterleder ved K.G. Jebsen-senter for hjertemarkører. Foto: Øystein Horgmo, UiO.
Last ned bilde
Sveinung Hole, daglig leder i 
Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen. 
Foto: Paul S. Amundsen /TFS.
Sveinung Hole, daglig leder i Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen. Foto: Paul S. Amundsen /TFS.
Last ned bilde
Torbjørn Omland, professor og 
senterleder ved K.G. Jebsen-senter 
for hjertemarkører.
Foto: Øystein Horgmo, UiO.
Torbjørn Omland, professor og senterleder ved K.G. Jebsen-senter for hjertemarkører. Foto: Øystein Horgmo, UiO.
Last ned bilde

Om UiO - Det medisinske fakultet

UiO - Det medisinske fakultet
UiO - Det medisinske fakultet
Klaus Torgårds vei 3
0372 Oslo

22 84 53 00http://www.med.uio.no

Det medisinske fakultet ble grunnlagt i 1814. Vi er landets eldste medisinske fakultet. Fakultetets undervisning og forskning spenner fra basale biomedisinske fag via kliniske fag til helsefag med en tydelig internasjonal profil. Fakultetet har høy aktivitet innen formidlingsvirksomhet og innovasjon.

Les mer om fakultetet

Følg pressemeldinger fra UiO - Det medisinske fakultet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra UiO - Det medisinske fakultet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra UiO - Det medisinske fakultet

Ny kunnskap om selvmord under og etter behandling i psykisk helsevern for barn og ungdom: Rapport fra Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling21.3.2022 12:19:21 CET | Pressemelding

Selvmord er en av de vanligste dødsårsakene blant barn og unge, og unge med psykiske lidelser utgjør en høyrisikogruppe for selvmord. Nå lanseres den første nasjonale registerstudien som viser omfanget av alle selvmord under og innen ett år etter kontakt med psykisk helsevern for barn og unge (PHV-BU) i perioden 2008 til 2018. Funnene viser at det i snitt skjer 6-7 selvmord årlig blant barn og unge som har hatt kontakt med PHV-BU siste år, noe som tilsvarer 23 % av alle selvmordene i aldersgruppen 10-19 år. Bedre og mer systematisk utredning og diagnostikk fremstår som et klart forbedringspotensial i behandlingen av pasienter i PHV-BU, da en svært høy andel var uten diagnose eller diagnostisert med uspesifikke tilstander.

Selvmord under og etter kontakt med spesialisthelsetjenester for psykisk helse og rus25.10.2021 10:38:21 CEST | Pressemelding

Nesten halvparten av alle selvmord i Norge skjer blant personer som har hatt kontakt med spesialisthelsetjenester for psykisk helse og rus siste år før de døde. Nå lanseres den første nasjonale rapporten som kombinerer kliniske data fra helseforetakene i Norge med registerdata for personer som har dødd i selvmord innen ett år etter kontakt med psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Funnene viser tydelig at mange av de som dør i selvmord under og etter kontakt med disse tjenestene ikke bare har alvorlige tilstander, men også omfattende psykososiale belastninger og opphoping av ulike risikofaktorer.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom