Ny årsrapport fra Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Del

Selvmord under og etter kontakt med spesialisthelsetjenester for psykisk helse og rus, med fokus på selvmord blant personer i kontakt med avtalespesialist det siste året

Nesten halvparten av alle selvmord i Norge skjer blant personer som har hatt kontakt med spesialisthelsetjenester for psykisk helse og rus det siste år før de døde. Nå lanserer Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling sin åttende rapport som omhandler personer som har dødd i selvmord under eller innen ett år etter kontakt med spesialisthelsetjenester for psykisk helse og rus. I denne rapporten rettes et særlig fokus på selvmord blant personer som hadde kontakt med avtalespesialist det siste året før dødsfallet.

I rapporten beskrives omfanget av og kjennetegn ved selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, oppdatert med tall for 2021. For første gang presenteres også omfattende data på selvmord blant personer i kontakt med avtalespesialister det siste året før dødsfallet.

Hovedfunn fra rapporten

I 2021 ser vi endringer både med tanke på antall selvmord, andel i kontakt med tjenestene og selvmordsrater blant personer i kontakt. Endringene sees i hovedsakelig blant kvinner, både i psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Vi ser også endringer i diagnoser, der uavklarte tilstander har økt kraftig fra 2020–2021. I tillegg hadde en lavere andel kontakt med både tverrfaglig spesialisert rusbehandling og psykisk helsevern for voksne i løpet av det siste året, sammenlignet med de som døde i 2020. Disse årene sammenfaller med COVID-19-pandemien, og er noe som må undersøkes og monitoreres videre.

I perioden 2010–2021 var 346 personer i kontakt med avtalespesialist det siste året før selvmord. Selvmordsraten blant personer i kontakt med avtalespesialist det siste året er betydelig høyere sammenlignet med befolkningen generelt, men samtidig lavere sammenlignet med pasienter i psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. I tillegg hadde flere av de som døde i selvmord kontakt med både psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, i tillegg til avtalespesialist det siste året. Rundt halvparten hadde få (1-5) kontakter med avtalespesialist det siste året. De fleste (59 %) hadde en psykiatrisk sykehistorie med varighet over fem år og 37,6 % hadde et kjent problem med bruk av rusmidler. Over halvparten (69 %) hadde fått foreskrevet en eller annen form for psykofarmaka. Kun én av fem hadde fått kriseplan.

Rapporten inneholder også forslag til ulike systembaserte forebyggingstiltak i tjenestene slik at vi forhåpentligvis kan forebygge flere selvmord, både i og utenfor institusjon. Rapporten inneholder også slike anbefalinger for avtalespesialister.

Lansering

Rapporten lanseres digitalt 19. juni kl. 13:30-14:30

Lenke til streaming: https://bcove.video/4bGVP51

Rapporten vil bli tilgjengelig for nedlastning på www.uio.no/kartleggingssystemet fra 19. juni 2024

Kontakt:

Fredrik A. Walby, prosjektleder

Tlf. 913 45 195

www.uio.no/kartleggingssystemet

E-post: nssf-kartlegging@klinmed.uio.no

Twitter: @NSSFKartlegging

Følg pressemeldinger fra UiO - Det medisinske fakultet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra UiO - Det medisinske fakultet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra UiO - Det medisinske fakultet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye