UiO - Det medisinske fakultet

Storsatsing på hjerneforskning ved Universitetet i Oslo

Del

K.G. Jebsen-senter for hjernevæskeforskning etableres ved UiO. Det nye senteret skal utvikle verktøy for å diagnostisere og måle risiko for demens. Det skal også tilby bedre behandling til pasienter med hjernekreft.

Professor og overlege Per Kristian Eide leder det nye K.G. Jebsen-senteret for hjernevæskeforskning ved UiO.
Professor og overlege Per Kristian Eide leder det nye K.G. Jebsen-senteret for hjernevæskeforskning ved UiO.

Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen har nå bevilget 22,5 millioner til K.G. Jebsen-senter for hjernevæskeforskning. Senteret finansieres også fra Universitet i Oslo, Oslo universitetssykehus og Simula Research Laboratory som er partner. Totalt får senteret nærmere 61 millioner kroner for å forske på hjernehelse.

Senteret skal ledes av professor ved UiO og overlege ved OUS, Per Kristian Eide.

Det nye senteret har tre hovedmål: Senteret skal utvikle verktøy for presisjonsdiagnostikk av demens, gi mer persontilpasset behandling av hjernekreft og få mer kunnskap om hjernens rensesystem.

Skal utvikle verktøy for risiko og diagnostisering av demens

Hjernevæsken spiller en nøkkelrolle i hjernens såkalte rensesystem. Gjennom dette hjernerensesystemet fjernes avfallsstoffer som kan være skadelige for hjernen.

– Svikt i dette hjernerensesystemet gjør at skadelige stoffer ikke skilles ut på en normal måte. Resultatet er at de hoper seg opp i hjernen. Vi ser for eksempel at slik opphopning av avfallsstoffer i hjernen er felles for mange demenssykdommer, forteller Eide.

Over 100 000 nordmenn har demens i dag. Det forventes at tallet vil mer enn doble innen 2050, ifølge tall fra Folkehelseinstituttet.

– Vi skal utvikle verktøy som skal måle hvor effektivt hjernens rensesystem fungerer hos den enkelte pasient. Slik individuell måling kan brukes til å forutsi en persons risiko for kognitiv svikt og demens. Dette verktøyet gir oss også muligheter til å diagnostisere demenssykdommer tidligere enn vi kan i dag, sier han.

Bedre behandling av hjernekreft

Forskerne skal også se på hvordan hjernevæske bidrar til å transportere medisiner inn til hjernen langs blodårenes utside. Dette er særlig relevant for pasienter med hjernekreft som får medisiner via hjernevæsken. Med dagens behandling får de standard dosering.

– Det finnes ikke persontilpasset dosering av cellegift som gis i hjernevæsken. Det kan være uheldig. Høy dosering kan være skadelig for pasienten, men for lav dosering kan gi manglende behandlingseffekt, forklarer den nye senterlederen.

Det nye Jebsen-senteret vil derfor etablere ny billeddiagnostikk som skal gjøre det mulig å bestemme hvor mye kreftmedisin som når de enkelte delene av hjernen. Dette er en ny type diagnostikk som vil ha direkte betydning for klinisk praksis og kan gjøre stor forskjell for pasientene.

Eldrebølgen gir økt fokus på god hjernehelse og søvn

Med den kommende eldrebølgen blir god hjernehelse viktigere enn noen gang.

– Vi vet at hjernevæsken og hjernerensesystemet har en avgjørende betydning for normal hjernehelse. Det er vanskelig å se for seg hjernesykdommer hvor rensesystemet ikke spiller inn. Det å få mer kunnskap om hjernerensesystemet vårt vil derfor ha stor betydning for en rekke hjernesykdommer, sier Eide.

Søvn eller manglende søvn påvirker også hjernes rensesystem. Det nye Jebsen-senteret skal derfor studere hvordan søvn påvirker rensesystemet fra et molekylært perspektiv. Ved å forstå hvordan søvn påvirker hjernerensesystemet vil de finne medisiner som kan brukes til å forbedre dette systemet.

Tverrfaglig samarbeid over mange år

Senteret er basert på et veletablert og tverrfaglig samarbeid mellom UiO, OUS og Simula Research Laboratory. Simula bidrar med spisskompetanse innenfor anvendt matematikk, maskinlæring og simuleringsteknologi. 

– En uttalt ambisjon er å utvikle kombinerte modeller med biofysikk og kunstig intelligens som skal gi ny kunnskap om hvordan hjernens rensesystem fungerer. Disse modellene skal trenes på MR-bilder og blodprøver, og vil kunne brukes til persontilpasset diagnostikk eller behandling, sier Marie Rognes, sjefsforsker ved Simula og nestleder i det nye senteret.

– Svært glade for denne satsingen

Generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen, Mina Gerhardsen, er veldig fornøyd med den nye satsingen på demens og hjernehelse.

– Det er svært gode nyheter for oss. Målet om nye metoder for å diagnostisere og måle risiko for demens, er noe vi i Nasjonalforeningen for folkehelsen er svært opptatt av. Det blir spennende å følge med videre når resultatene fra grunnforskningen på feltet nå tas over til klinikken og forskningen blir pasientrettet. Som interesseorganisasjon for mennesker med demens og deres pårørende er vi glade for denne satsingen, som på sikt kan bringe oss nærmere en behandling mot demens, sier Gerhardsen.

Pasientrettet forskning av høy internasjonal kvalitet

Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen har bevilget i alt 804 millioner kroner, hvorav 584 millioner kroner til medisinsk forskning i Norge gjennom senterordningen som ble lansert i 2010. Siden den gang har stiftelsen tildelt støtte til 26 medisinske sentre.

– K.G. Jebsen-sentrene kjennetegnes av høy faglig kvalitet og nærhet til pasientbehandling. Det nye senteret i Oslo vil styrke samarbeidet mellom sterke fagmiljøer og er et kraftfullt spleiselag for hjerneforskning. Vi gratulerer med det nye senteret og gleder oss til fortsettelsen, sier Anne Marie Haga, konstituert daglig leder i stiftelsen.

Nøkkelord

Kontakter

• K.G. Jebsen-senter for hjernevæskeforskning ved UiO:
Per Kristian Eide, professor og senterleder, telefon: +47 91649419, epost: p.k.eide@medisin.uio.no

• Nasjonalforeningen for folkehelsen:
Mina Gerhardsen, generalsekretær, telefon: 23 12 00 00, epost: mina.gerhardsen@nasjonalforeningen.no

• Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen:
Anne Marie Haga, daglig leder, telefon: +47 97005276, epost: amh@stiftkgj.no

• Simula Research Laboratory og K.G. Jebsen-senter for hjernevæskeforskning
Marie Rognes, forskningssjef, telefon: 47 456 62 396, epost: meg@simula.no

Bilder

Professor og overlege Per Kristian Eide er senterleder for det nye senteret.
Professor og overlege Per Kristian Eide er senterleder for det nye senteret.
Last ned bilde
Last ned bilde

Lenker

Følg pressemeldinger fra UiO - Det medisinske fakultet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra UiO - Det medisinske fakultet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra UiO - Det medisinske fakultet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye