Nye Veier

Store klimakutt er mulig i veibygging. En ny sjekkliste fra Zero og Nye Veier viser hvordan

Del

Oslo, 4. september, 2020: Bygging av infrastruktur, som jernbane og vei er en betydelig kilde til utslipp av klimagasser. Zero og Nye Veier lanserer nå en liste over klimatiltak i anleggssektoren som viser hvordan en kan gjøre store kutt i disse utslippene.

Sjekklisten skal gi inspirasjon til konkrete tiltak for utslippskutti anleggsprosjekter. Byggherre, rådgiver, planmyndighetene og entreprenører har alle viktige oppgaver for å redusere utslippet av klimagasser, og listen utfordrer dem alle sammen: 

Byggherrene:Still krav til utslippsreduksjon i kontraktene. 

Entreprenørene:
Det vil lønne seg å være først ute med innovasjon som reduserer utslipp av klimagasser. 

Materialleverandører: 
Lave utslipp av klimagasser fra produksjon av materialer gir fortrinn i konkurransene. 

Rådgiverne:
Viktige valg for reduksjon av klimagasser gjøres i den tidlige planleggingen. 

Planmyndighetene:Reguleringsplanene bestemmer hva som faktisk byggesDet er disse planene som konkretiserer tiltakene for å redusere klimagassutslipp 

Store infrastrukturprosjekter innebærer klimagassutslipp i form av materialproduksjon og anleggsarbeid, men det er mye som kan gjøres for å redusere disse utslippene. Zero og Nye Veier har siden 2018 samarbeidet om å drive anleggssektoren i en mer klimavennlig retning.  

Nye Veier har mål om å redusere klimagassutslipp med 40 prosent fra bygging av vei,og75 prosent fra drift av veiene, innen 2030. Dette skal bidra til å drive norsk anleggssektor i grønnere retning. Listen fra Zero og Nye Veier kan inspirere alle viktige ledd i planlegging og bygging til å redusere utslippene av klimagasser, sier Anette Aanesland, administrerende direktør i Nye Veier. 

Ingvild Kilen Rørholt i Zero sier at anleggsektoren er avgjørende for at Norge skal nå målene fra Parisavtalen.  

- Vi håper at denne lista kan gi forutsigbarhet til de som vil investere i klimavennlige løsninger. Bransjen kan da kutte egne utslipp, og i tillegg kan et krav om klimavennlige materialer være med på å skape et marked i Norge for grønn industri, sier Kilen Rørholt. 

 

Viktig sektor med stort potensial for utslippsreduksjon 

Klimakur 2030 og andre rapporter viser muligheten for å redusere utslipp fra anleggssektoren. Zero og Nye Veier har diskutert dette med anleggsindustrien, og Multiconsult har vurdert potensialet for utslippsreduksjoner. Listen presentererflere klimatiltak som er mulige å gjennomføre allerede i dag, og peker også på tiltak som kan bli aktuelle i årene som kommer. Potensialet for kutt i utslipper betydelig. 

Hele bransjen er klare for å få tilbedre klimaløsninger, sier Kilen Rørholt fra Zero.  

-Denne lista kan bidra til gode samarbeid for å kutte utslipp. Nå håper vi samferdselsminister Hareide gir et tydelig styringssignal om at klima skal prioriteres, og utslippskutt belønnes. 

Inspirasjon til konkrete tiltak 

Offentlige byggherrer som Nye Veier stiller i økende grad klimakrav i sine kontrakter. Dette blirenda viktigere i fremtiden. Innovative og kostnadseffektive måter å kutte utslippene av klimagasser erviktig for å vinne anleggsprosjekter fra offentlige byggherrer.  

 Nye Veier legger vekt på å redusere utslippet av klimagasser i våre prosjekter.Hvilke tiltak som er mest effektive for klima varierer fra prosjekt til prosjekt. Vi stiller overordnede krav til reduksjon av utslippeneog ser etter innovative løsninger og kostnadseffektivitet. Denne smørbrødlisten over tiltak for klimahåper vikan redusere utslippene klimagasser enda et hakk. Nye Veier premierer de som bidrar til å redusere utslipp av klimagasser, sier Anette Aanesland 

Kontaktpersonene deltar på et frokostseminar om temaet på fredag 4. september.
https://zero.no/arrangement/frokostseminar-klimatiltak-i-anleggssektoren/ 

For mer informasjon, kontakt: 
Anette Aaneslandadministrerende direktør i Nye Veier, 
Telefon: 905 20546 

Maarten Lohne van der EyndenStrategisk rådgiver klima og ytre miljø, Nye Veier
Telefon: 926 14669 

Ingvild Kilen Rørholt , Rådgiver, materialer, bygg og anleggsplass i ZERO.
Telefon: 977 27 115 

Bilder

Last ned bilde
Administrerende direktør i Nye Veier AS
Administrerende direktør i Nye Veier AS
Last ned bilde

Dokumenter

Lenker

Om Nye Veier

Nye Veier
Nye Veier
Tangen 76
4608 Kristiansand

+47 479 72 727http://www.nyeveier.no

Nye Veier er et fullt ut statlig eid aksjeselskap. Selskapets oppgaver omfatter å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde viktige hovedveier. Disse binder landet vårt sammen, og knytter Norge til hovedveier i utlandet. Nye Veier skal være en slank og effektiv byggherreorganisasjon, med et mål om å sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier.

Denne infrastrukturen vil raskt styrke næringslivets konkurranseevne, gi innbyggere mer effektiv, forutsigbar og tryggere veitransport og mer vei for pengene. 

Selskapets verdier er "Fornyer", "Forbedrer" og "Forsikrer".

Følg saker fra Nye Veier

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nye Veier på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Nye Veier

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom