Landbruks- og matdepartementet

Stipenddryss til skogfagstudenter

Del

Landbruks- og matminister Sandra Borch delte i dag ut stipender til fem studenter som har tatt skogfag på Høgskolen i Innlandet (INN), avdeling Evenstad og ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) på Ås.

Prisvinnerne sammen med skogminister Sandra Borch. Sara Emilie Bråten Aarskog ble forhindret fra å komme på prisutdelingen. Foto: Landbruks- og matdepartementet
Prisvinnerne sammen med skogminister Sandra Borch. Sara Emilie Bråten Aarskog ble forhindret fra å komme på prisutdelingen. Foto: Landbruks- og matdepartementet
  • Sara Emilie Bråten Aarskog fikk kr 25 000,- for den beste Bacheloroppgaven ved INN - Evenstad.
  • Masterstudentene Petter Almås fra Haltdalen, Maria Åsnes Moan fra Trondheim og Astrid Forberg Ryan fra Ringerike fikk hver kr 50 000,- for de tre beste karakterene blant de som gikk ut fra skogbruksstudiet ved NMBU i 2021.
  • Erlend Grande fra Overhalla mottok kr 50 000,- for den beste Masteroppgaven ved NMBU, Ås.

– Jeg er veldig glad for å få lov til å være med og markere slutten på en lang utdanning for folk som det norske skogbruket trenger. Dere står foran en viktig karriere knyttet til skogens og trevirkets verdier – og jeg er også ganske ny i jobben. Slik sett har vi noe felles, og jeg håper vi kan få til et godt samarbeid framover, sa landbruks- og matminister Sandra Borch under utdelingen i dag.

Velg Skog jobber med rekruttering, kompetanse og omdømmebygging for skognæringen. Velg Skog finansieres av medlemmer i næringen, Landbruks- og matdepartementet, Skogbrukets Landsforening og NHO Mat og Drikke, samt midler fra skogbrukets ulike prosjektfond.

– Regjeringen har en ambisiøs plattform for skognæringa. Vi er opptatt av skogens verdier og de mulighetene vi har til å utnytte skogressursene for økonomisk verdiskaping både lokalt og nasjonalt. Skogen, trærnes vekst, fotosyntesen er også avgjørende viktige i kampen mot uønskede klimaendringer. Og skogen består av viktige miljøverdier som vi må ta vare på, sier Borch.

Skognæringen deler gjennom Velg Skog ut stipend til studenter som tar skogfag på Høgskolen i Innlandet (INN), avdeling Evenstad og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) på Ås.

Skognæringen ønsker med tildelingen å vise at næringen satser for å tiltrekke seg ny og kompetent arbeidskraft. Landbruks- og matdepartementet har i flere år gitt støtte til Velg Skogs rekrutteringsarbeid med penger fra skogbruksmidlene over LUF.

Nøkkelord

Bilder

Prisvinnerne sammen med skogminister Sandra Borch. Sara Emilie Bråten Aarskog ble forhindret fra å komme på prisutdelingen. Foto: Landbruks- og matdepartementet
Prisvinnerne sammen med skogminister Sandra Borch. Sara Emilie Bråten Aarskog ble forhindret fra å komme på prisutdelingen. Foto: Landbruks- og matdepartementet
Last ned bilde
Erlend Grande fra Overhalla mottok kr 50 000,- for den beste Masteroppgaven ved NMBU, Ås her sammen med Landbruks- og matminister Sandra Borch. Foto: Landbruks- og matdepartementet
Erlend Grande fra Overhalla mottok kr 50 000,- for den beste Masteroppgaven ved NMBU, Ås her sammen med Landbruks- og matminister Sandra Borch. Foto: Landbruks- og matdepartementet
Last ned bilde
Masterstudent Astrid Forberg Ryan fra Ringerike, med Landbruks- og matminister Sandra Borch. Foto: Landbruks- og matdepartementet
Masterstudent Astrid Forberg Ryan fra Ringerike, med Landbruks- og matminister Sandra Borch. Foto: Landbruks- og matdepartementet
Last ned bilde
Masterstudent Petter Almås fra Haltdalen, sammen med Landbruks- og matminister Sandra Borch. Foto: Landbruks- og matdepartementet
Masterstudent Petter Almås fra Haltdalen, sammen med Landbruks- og matminister Sandra Borch. Foto: Landbruks- og matdepartementet
Last ned bilde
Masterstudent Maria Åsnes Moan fra Trondheim, sammen med Landbruks- og matminister Sandra Borch. Foto: Landbruks- og matdepartementet
Masterstudent Maria Åsnes Moan fra Trondheim, sammen med Landbruks- og matminister Sandra Borch. Foto: Landbruks- og matdepartementet
Last ned bilde

Om Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Pb 8007 Dep.
0030 Oslo

22 24 92 50https://www.regjeringen.no/no/dep/lmd

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har hovudansvar for mat- og landbrukspolitikken. Det omfattar arealforvalting, jord- og skogbruk, husdyrhald, reindrift og utvikling av nye næringar med utgangspunkt i landbruket.

Følg pressemeldinger fra Landbruks- og matdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Landbruks- og matdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Landbruks- og matdepartementet

Avlyst: Landbruks- og matminister Sandra Borch vitjar Møre og Romsdal måndag 27. og tysdag 28. juni24.6.2022 10:00:00 CEST | Presseinvitasjon

Avlyst grunna situasjonen i flytrafikken. Statsråden skal møta bønder som gjerne vil visa fram gardane sine og snakka med henne om framtida i jordbruket, om investeringar, lønsemd, velferdsordningar, osb. Ho skal møta innovative matvareprodusentar og forskingsmiljø. På Grandiosafabrikken på Stranda skal ho få høyra om bruk av norske råvarer i produksjonen og på Bergmo omsorgssenter i Molde skal ho vera med på lanseringa av matgledekorpset i Møre og Romsdal.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom