Nye Veier

Starter regulering av E39 Ytre ringvei

Del

Nye Veier varsler nå oppstart av reguleringsarbeid og høring av forslag til planprogram for E39 Ytre ringvei i Kristiansand kommune. Frist for å komme med innspill er 31. mai 2021.

Illustrasjon med planavgrensning. Store deler av strekningen vil ligge i tunnel. De røde sonene i kartet viser områder der det vil kunne skje tiltak over bakken.
Illustrasjon med planavgrensning. Store deler av strekningen vil ligge i tunnel. De røde sonene i kartet viser områder der det vil kunne skje tiltak over bakken.

Formålet med planarbeidet er å detaljregulere ny firefelts motorvei for E39 med tilhørende anlegg mellom Vige og Grauthelleren i Kristiansand. Planområdet omfatter ca. 10 kilometer ny E39. Ytre ringvei skal bidra til at transportkorridoren blir mer effektiv og mindre sårbar, og den nye veien skal avlaste dagens hovedveisystem gjennom Kristiansand.

Planprogram og andre relevante plandokumenter

Gi ditt innspill

Synspunkter, innspill eller informasjon til planarbeidet og/eller til planprogrammet kan sendes skriftlig innen mandag 31. mai 2021 via følgende kanaler:

• Innbyggerdialog

• nyeveier@ytreringvei.no

• Norconsult v/ Sara Øen, Postboks 626, 1303 Sandvika

Medvirkning og møter

Nye Veier inviterer til Åpent folkemøte torsdag 20. mai og Åpen kontordag tirsdag 25. mai. Her vil det bli anledning til å stille spørsmål og snakke med de som jobber med prosjektet. Dette gjennomføres digitalt.

I tillegg vil det arrangeres egne Dialogmøter for berørte i områdene Vige, Dalane og ved Grauthelleren i uke 19 og 20.

Nøkkelord

Bilder

Illustrasjon med planavgrensning. Store deler av strekningen vil ligge i tunnel. De røde sonene i kartet viser områder der det vil kunne skje tiltak over bakken.
Illustrasjon med planavgrensning. Store deler av strekningen vil ligge i tunnel. De røde sonene i kartet viser områder der det vil kunne skje tiltak over bakken.
Last ned bilde

Om Nye Veier

Nye Veier
Nye Veier
Kjøita 6
4630 Kristiansand

+47 479 72 727http://www.nyeveier.no

Nye Veier er et fullt ut statlig eid aksjeselskap. Selskapets oppgaver omfatter å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde viktige hovedveier. Disse binder landet vårt sammen, og knytter Norge til hovedveier i utlandet. Nye Veier skal være en slank og effektiv byggherreorganisasjon, med et mål om å sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier.

Denne infrastrukturen vil raskt styrke næringslivets konkurranseevne, gi innbyggere mer effektiv, forutsigbar og tryggere veitransport og mer vei for pengene. 

Selskapets verdier er "Fornyer", "Forbedrer" og "Forsikrer".

Følg pressemeldinger fra Nye Veier

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nye Veier på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Nye Veier

Trafikkberegninger viser stor trafikkvekst forbi Lillehammer22.4.2021 13:26:52 CEST | Pressemelding

I Nasjonal transportplan, som ble lagt frem tidligere i år, fremkommer det at transport på vei kommer til å øke i årene som kommer. Spesielt gjelder dette for lange reiser, der persontrafikken med bil er beregnet å øke fra dagens andel på 60 prosent til en andel på hele 68 prosent i perioden frem til 2050. Også godstrafikk på vei får en økning fra en andel på 19 prosent til 25 prosent i 2050.

Nye Veier bygger ny jernbanebru i Brumunddal15.4.2021 15:24:24 CEST | Pressemelding

Nye Veier og totalentreprenøren Veidekke har nå startet på utbyggingsprosjektets desidert tyngste jobb når den 1200 tonn tunge jernbanebrua i Brumunddal skal løftes og kjøres på plass. Kolossen, bestående av betong og jern, er 41 meter lang, åtte meter høy og tretten meter bred og det kreves vogner med totalt 88 hjul for å gjennomføre det som trolig er årets tyngste løft innen samferdsel så langt i år.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom