Naturvernforbundet

Skogvern i stampe

Del

- Naturvernforbundet er skuffet over at skogvernet er en salderingspost for denne regjeringen. Det er skremmende at det må omkamper til for å få sikret selv minimale bevilgninger til kunnskapsbaserte og nødvendige natur- og klimatiltak som skogvern faktisk er, sier Arnodd Håpnes, fagleder i Naturvernforbundet.

Verneverdig gammelskog i Ramsås ved Follsjå, Telemark. Foto: Tor Bjarne Christensen
Verneverdig gammelskog i Ramsås ved Follsjå, Telemark. Foto: Tor Bjarne Christensen

I sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett ville Ap og Sp kutte femti millioner til skogvern og 20 millioner til restaturering av myrer. I budsjettavtalen med SV ble begge kutt resersert, men er dette egentlig en seier?

- Regjeringens foreslåtte kutt til skogvern var både kunnskapsløst og svært umusikalsk.
Det er derfor er gledelig at SV har greid å reversere kuttet, selv om opprinnelig budsjett var altfor dårlig til å svare på natur- og klimautfordringen, sier 
Håpnes.

Skogen er levested for halvparten av de truede artene våre. Også mange forskjellige skogtyper er truet og presset på naturmangfoldet i skog øker.

- Naturvernforbundet ber regjeringen lytte til naturkunnskapen og forskerne og forventer en skogvern-milliard på kommende statsbudsjett, sier Håpnes. 

Høye tømmerpriser øker presset på artsrik gammelskog, biologisk viktige områder og arealer som skal vernes de kommende årene, slik at mange hogges før verneverdiene blir registrert.

- Skogvernet står i stampe på tross av Stortingets seks år gamle vedtak om minst 10 prosent vern. Bare 3,9 prosent av produktiv skog er per i dag vernet.Økt skogvern er nødvendig både for å bevare biologisk mangfold og fordi vernet skog er et viktig klimatiltak, sier Håpnes.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Verneverdig gammelskog i Ramsås ved Follsjå, Telemark. Foto: Tor Bjarne Christensen
Verneverdig gammelskog i Ramsås ved Follsjå, Telemark. Foto: Tor Bjarne Christensen
Last ned bilde

Om Naturvernforbundet

Naturvernforbundet
Naturvernforbundet
Mariboes gate 8
0183 Oslo

(+47) 23 10 96 10https://naturvernforbundet.no/

Naturvernforbundet ble grunnlagt i 1914 og er Norges eldste natur- og miljøvernorganisasjon. Vi er en demokratisk medlemsorganisasjon med over 37 000 medlemmer og rundt 100 fylkeslag og lokallag i hele landet.

Naturvernforbundet jobber med et bredt spekter av saker innen miljø- og naturvern, men spesielt med områdene naturvern, klima, energi og samferdsel. 

Følg pressemeldinger fra Naturvernforbundet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Naturvernforbundet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Naturvernforbundet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom