Østfold Energi

Skal få mer energi fra Borregaard

Del

Østfold Energi skal bruke enda mer av overskuddsenergien fra Borregaard til å varme opp bygninger i Sarpsborg sentrum. - Et godt eksempel på gjenbruk av varme som bidrar positivt til miljøet, sier Østfold Energi-sjef Oddmund Kroken.

Fv Oddmund Kroken, adm.dir i Østfold Energi og Per Arthur Sørlie, adm.dir i Borregaard
Fv Oddmund Kroken, adm.dir i Østfold Energi og Per Arthur Sørlie, adm.dir i Borregaard

Østfold Energi og Borregaard har i mange år sørget for å gjenbruke varmen fra det som er et av verdens mest avanserte bioraffinerier. Nå samarbeider selskapene om å få på plass nye løsninger, som gjør at enda mer av overskuddsvarmen kan brukes til fjernvarme i Sarpsborg.

-Her gjør Borregaard en kjempejobb med å legge til rette for at mer av energien de ikke kan gjenbruke selv kommer til nytte. Når vi nå kobler oss på varmtvannsnettet vil dette gi både økt produksjon og bedre effekt fra varmepumpene i fjernvarmeanlegget vårt, sier Kroken.

Satser på energieffektivisering

I dag utnyttes allerede 10-11 GWh av overskuddsenergien fra Borregaard og etter hvert kan dette økes opp til 16-17 GWh. Totalt tilsvarer det oppvarmingsbehovet til 1000 boliger. 

Prosjektet har fått støtte av ENOVA, som er en viktig samarbeidspartner i arbeidet med å utnytte spillvarme.

- Det er ikke nok at produktene vi produserer skal løse klimautfordringer, de må også produseres på en effektiv og bærekraftig måte. Borregaards satsing på energieffektivisering har gjort at vi har redusert CO2-utslippene våre med over 40 prosent i løpet av de siste 10 årene. Det er en glede å dele overskuddsenergien vår med Sarpsborg, slik at vi sammen kan bli enda mer energieffektive, sier administrerende direktør i Borregaard Per Arthur Sørlie. 

Mye overskuddsvarme går tapt

SINTEF, med forskningssenteret HighEFF som fokuserer på energieffektivisering i industrien og hvor Borregaard er en av industripartnerne, løfter også frem utnyttelse av overskuddsvarme fra industrielle prosesser som spesielt viktig.

- Totalt går det tapt cirka 20 TWh hvert år i overskuddsvarme fra norsk industri. Det utgjør like mye som 10 prosent av det årlige energiforbruket i Norge. Prosjekter slik som dette samarbeidet mellom Østfold Energi og Borregaard er en vinn-vinn situasjon for de involverte og for samfunnet, sier Petter Røkke, forskningssjef i SINTEF.

 
Avlaster strømnettet

Fjernvarmen frakter varme gjennom varmt vann i rør under bakken og brukes til oppvarming av bygg og uteområder i kommunen. For eksempel til å holde Sarpsborg stadion fri for snø og is om vinteren. Kruseløkka sykehjem i Sarpsborg koblet seg også på fjernvarmen nylig. Med det frigjorde de plass i strømnettet til å bygge elbilplasser.


-Økt bruk av fjernvarme bidrar til en enda bedre utnyttelse av strømnettet vårt. Dette vil være et viktig bidrag når Norge nå skal elektrifiseres, sier Kroken.

Fjernvarme er også tema i den ferske energimeldingen fra regjerningen. NVE vil få i oppdrag å utrede muligheter for å tilpasse reguleringer av kraft og fjernvarme for å få en best mulig utnyttelse av hele infrastrukturen. 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Fv Oddmund Kroken, adm.dir i Østfold Energi og Per Arthur Sørlie, adm.dir i Borregaard
Fv Oddmund Kroken, adm.dir i Østfold Energi og Per Arthur Sørlie, adm.dir i Borregaard
Last ned bilde

Om Østfold Energi

Østfold Energi
Østfold Energi
Kalnesveien 5
1712 Grålum

69 11 25 00https://www.ostfoldenergi.no/

Østfold Energi AS

Østfold Energi produserer og utvikler fornybar energi fra vann, vind, fjernvarme og sol. Selskapet er eid av kommunene i Østfold og Viken fylkeskommune. Det meste av produksjonen kommer fra vannkraftverk på Vestlandet, i Nord- Norge og Østfold. Selskapet har vært med på å bygge opp sterke prosjektutviklingsmiljøer innen vind og småskala vannkraft, og driver i dag med forretningsutvikling på flere områder. Målet er å skape mer fornybar energi til en verden som trenger det, og gi langsiktig verdi til eierne og lokalsamfunnene selskapet er engasjert i.