Østfold Energi

Godt halvårsresultat for Østfold Energi

Del
God produksjon og høy oppnådd kraftpris bidrar til at Østfold Energi leverer et halvårsresultat etter skatt på 303 millioner kroner.
Dam Vasset i Lærdal. Selskapet har sin største vannkraftproduksjon i Lærdal.
Dam Vasset i Lærdal. Selskapet har sin største vannkraftproduksjon i Lærdal.

Halvårsresultatet er på samme nivå som fjoråret. Selskapet bidrar med 442 millioner i skatter og avgifter. Resultatet preges av høy kraftproduksjon, gode finansielle sikringer og fortsatt høy oppnådd kraftpris. 

– Kraftprisene i Sør-Norge har holdt seg på et relativt høyt nivå. En varm midtvinter, bedret fyllingsgrad i magasinene og fallende gasspriser førte likevel til at kraftprisene falt tilbake fra de ekstreme nivåene vi opplevde i 2022, sier Oddmund Kroken, administrerende direktør i Østfold Energi. 

Østfold Energi utbetalte i juni 387 millioner kroner i utbytte til kommunene i Østfold og Viken fylkeskommune basert på årsregnskapet for 2022.  

Utvikler vannkraften og satser på sol
Totalt produserte Østfold Energi 1 138 GWh i første halvår, som er 12 prosent høyere produksjon enn første halvår 2022.

Selskapet har størst vannkraftvirksomhet i Lærdal og her sørget godt tilsig og god disponering i magasinene for høy produksjon. I løpet av høsten åpner også nye Mørkedøla pumpe, en vannkraftutbygging som vil bidra til økt produksjon.  

Østfold Energi investerer i solkraft og Norges første bakkemonterte solkraftverk, Solgrid Furuseth, forventes ferdigstilt i løpet av 2023. 

Nye virksomheter i Østfold
Østfold Energi eies av alle kommunene i Østfold og Viken fylkeskommune. Østfold er et viktig område for utvikling av nye virksomheter. En av disse er CarbonCentric, som første halvår hentet inn 120 millioner kroner til karbonfangst. Selskapet planlegger byggingen avet fullskala karbonfangstanlegg ved Østfold Energis avfallsforbrenningsanlegg i Rakkestad. 

– Vi har store ambisjoner i det nye fylket og mye av utviklingen vår vil skje her. Et av initiativene våre er en investering hydrogensatsing gjennom selskapet Viken Hydrogen. Det første hydrogenprosjektetplanlegges på Øra i Fredrikstad og er en direkte konsekvens av at vi vil være med å løse utfordringene med å redusere utslipp i regionen vår, sier Kroken. 

Østfold Energi har som mål å bygge ut 150 GWh ny fornybarproduksjon innen 2027.  Dette tilsvarer forbruket til 7500 eneboliger. 

– Østfold trenger mer fornybar energi for å kutte utslipp, skape nye arbeidsplasser og være attraktiv for både eksisterende og ny industri, sier Kroken.

Flere nøkkeltall:

  • Driftsresultatet utgjør 790 millioner kroner, som er 64 millioner kroner høyere enn samme periode i fjor
  • Oppnådd kraftpris ble 1 295 kr/MWh, mot 1 299 kr/MWh for samme periode i 2022
  • Vannkraftproduksjonen utgjør 1088 GWh, en økning på 12 prosent fra fjoråret
  • Den totale produksjonen fra fjernvarme ble 35 GWh, mot 32 GWh første halvår 2022.
  • Gevinsten på finansielle sikringer i kraftmarkedet ble 115 millioner kroner
  •  Østfold Energi har investert 81 millioner kroner i egen produksjon og 18 millioner kroner i nye og deleide selskap i 1. halvår
  • Selskapet hadde ingen skader med fravær og ingen alvorlige miljøhendelserKontakter

Bilder

Dam Vasset i Lærdal. Selskapet har sin største vannkraftproduksjon i Lærdal.
Dam Vasset i Lærdal. Selskapet har sin største vannkraftproduksjon i Lærdal.
Last ned bilde
Oddmund Kroken, administrerende direktør i Østfold Energi
Oddmund Kroken, administrerende direktør i Østfold Energi
Last ned bilde

Om Østfold Energi

Østfold Energi
Østfold Energi
Kalnesveien 5
1712 Grålum

69 11 25 00https://www.ostfoldenergi.no/

Østfold Energi er eid av kommunene i Østfold og Viken fylkeskommune. Hvert år produserer vi 2,2 TWh fornybar energi fra vann, vind, varme og sol. Østfold Energi har vært med på å bygge opp sterke prosjektutviklingsmiljøer innen sol, vind og småskala vannkraft, og driver i dag med forretningsutvikling på flere områder. Målet er å produsere ren fornybar energi og skape en bærekraftig utvikling i lokalsamfunnene våre.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye