Østfold Energi

Østfold Energi med rekordresultat – tredobler skatten

Del
Østfold Energi fikk sitt høyeste årsresultat etter skatt noensinne i 2022 med 595 millioner kroner. Samtidig tredobler selskapet skattekostnaden fra fjoråret.
Oddmund Kroken, administrerende direktør i Østfold Energi
Oddmund Kroken, administrerende direktør i Østfold Energi

Resultatveksten er drevet av de svært høye kraftprisene gjennom året. De bakenforliggende årsakene er krigen i Ukraina og Russlands stopp av gassleveranser til Europa.

Omsetningen i 2022 ble 2,6 milliarder kroner og resultatet før skatt ble 2,06 milliarder kroner. Oppnådd kraftpris for egen vannkraftproduksjon endte på 1755 kr/MWh, noe som er over dobbelt så høyt som året før.

-Prisnivået vi opplevde i 2022 er ikke bærekraftig, verken for folk eller næringsliv. Samtidig er vi offentlig eid og det gode resultatet gjør at vi gir tilbake 2 milliarder kroner til samfunnet i form av utbytte til kommunene, skatter og avgifter, sier Oddmund Kroken, administrerende direktør i Østfold Energi.

Styret foreslår å utbetale et utbytte for 2022 på 387 millioner kroner til eierne, som er kommunene i Østfold og Viken fylkeskommune.

Mer til staten og mindre til nye investeringer
Regjeringen innførte i fjor høst skjerpede skatter for vannkraft. Det medførte at 77 prosent av konsernets resultat før skatt går tilbake til samfunnet i form av grunnrenteskatt, selskapsskatt, eiendomsskatt og høyprisbidrag.

- Uten økningen i grunnrenteskatten, og innføringen av det midlertidige høyprisbidraget, hadde resultatet etter skatt vært nesten 270 millioner kroner høyere. Det betyr lavere utbytte til kommunene og mindre penger til å investere i fornybar energi, sier Kroken.

Investerte 251 millioner kroner
Østfold Energi har investert 184 millioner kroner i kraftvirksomheten. Selskapet øker vannkraftproduksjonen fra Lærdalselva og startet i 2021 byggingen av Mørkedøla pumpe. Også 100 år gamle Brekke kraftverk i Halden har vært gjennom en oppgradering, som øker både produksjonen og levetiden på anlegget.

Østfold Energi utvikler nye virksomheter i samarbeid med partnere på flere områder. I 2022 ble det investert 67 millioner kroner i deleide selskap. Spesielt solkraftsatsingen gjennom Soleie og Solgrid har skutt fart det siste året. I mai 2022 fikk Solgrid Norges første konsesjon for solkraftverk - en milepæl for utvikling av storskala solkraft i landet.

-Vi trenger mer kraftproduksjon og solkraft er et kjærkomment bidrag, spesielt i vår region hvor det er underskudd på kraft. Det er viktig at vi øker kraftproduksjonen lokalt slik at industriutviklingen og elektrifiseringen i Østfold ikke stopper opp, sier Kroken.

Stort steg innen havvind og karbonfangst
Gjennom det deleide selskapet Zephyr har Østfold Energi tatt store steg innen havvind med utviklingen av to store havvindparker utenfor svenskekysten, i samarbeid med Vattenfall. Potensialet i disse parkene utgjør over 10 TWh ny produksjon.

- Den mest banebrytende satsingen vår er likevel innen karbonfangst gjennom Carbon Centric. Dette er et selskap som nå skal bygge verdens første fullskala karbonfangstanlegg ved avfallsforbrenningsanlegget vårt i Rakkestad. Ambisjonen videre er å fange så mye CO2 som mulig ved andre avfallsforbrenningsanlegg i Norge, Norden og Europa, sier Kroken.

Finansielle nøkkeltall:

  • 595 millioner kroner i resultat etter skatt
  • 2 632 millioner kroner i omsetning
  • 2 018 millioner kroner i driftsresultat
  • Egenkapitalandel er 45,5 prosent og netto positiv rentebærende gjeld er 1 223 millioner kroner
  • Investeringer for 251 millioner kroner. Av dette gikk 67 millioner kroner til nye virksomheter og deleide selskap og 184 millioner kroner til investeringer i kraftproduksjonen.
  • Den totale kraftproduksjonen var på 2,2 TWh

Styrets forslag til utbytte, fordelt på eiere:

Eier Utbytte
Viken fylkeskommune            174 150 000
Sarpsborg kommune              58 929 043
Halden kommune              29 671 843
Moss kommune              30 821 786
Fredrikstad kommune              21 904 200
Indre Østfold kommune              41 580 386
Skiptvet kommune                 5 771 829
Marker kommune                 5 760 771
Aremark kommune                 5 617 029
Aurskog-Høland                 5 572 800
Våler kommune                 5 893 457
Rakkestad kommune                    536 271
Råde kommune                    492 043
Hvaler kommune                    298 543

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Oddmund Kroken, administrerende direktør i Østfold Energi
Oddmund Kroken, administrerende direktør i Østfold Energi
Last ned bilde
Ny vannkraftutbygging-Mørkedøla i Lærdal
Ny vannkraftutbygging-Mørkedøla i Lærdal
Last ned bilde

Lenker

Om Østfold Energi

Østfold Energi
Østfold Energi
Kalnesveien 5
1712 Grålum

69 11 25 00https://www.ostfoldenergi.no/

Østfold Energi er eid av kommunene i Østfold og Viken fylkeskommune. Det meste av produksjonen kommer fra vannkraftverk i Indre Sogn, i Nordland og Østfold. Østfold Energi har vært med på å bygge opp sterke prosjektutviklingsmiljøer innen sol, vind og småskala vannkraft, og driver i dag med forretningsutvikling på flere områder. Målet er å produsere ren fornybar energi og skape bærekraftig utvikling i lokalsamfunnene våre.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye