Dinero

Siste frist for å følge forbruksgjeldsforskrift

Del

I dag er siste frist for bankene å innrette seg etter forskrift for utlån av forbrukslån. Forskriften setter føringer for kredittvurdering, innkreving av avdrag og særskilte regler for refinansiering, blant annet.

NYE SPILLEREGLER: Fra og med 15. mai må alle banker forholde seg til forskrift for utlån av usikret kreditt.
NYE SPILLEREGLER: Fra og med 15. mai må alle banker forholde seg til forskrift for utlån av usikret kreditt.

12. februar kom forskriften, og i dag er deadline for bankene til å føye seg etter lovverket. Med lovfestet forskrift får Finanstilsynet nå sterkere sanksjonsmuligheter overfor banker og finansinstitusjoner som ikke overholder regler for utlån. Forskriftens hensikt er å hindre at privatpersoner i å oppdra gjeld de ikke greier å betale tilbake. I fjor mottok inkassoselskapene 10 million saker, skriver Dinero.no.

Forskriften erstatter gjeldende retningslinjer av 2017, og blir i første omgang gjeldene fram til 31. desember 2020.

Dette bestemmer forskriften

Innholdet i forskriften er relativt lik retningslinjene den erstatter, men har kommet med mer omfattende merknader enn sin forgjenger. En tilføyelse i forskriften er dessuten en fleksibilitetskvote som lar bankene utvise skjønn og innvilge lån der hvor alle vilkårene i forskriften innfris. Denne kvoten ligger på inntil 5 prosent av verdien av innvilgede lån hvert kvartal.

  • Lånesøkerens økonomiske situasjon skal være god nok til at vedkommende fremdeles greier å betjene gjeld og dekke normale utgifter til livsopphold selv ved en renteøkning på fem prosent på all samlet gjeld.
  • Lånesøker skal ikke kunne ha en samlet gjeld på mer enn fem ganger brutto årsinntekt. Dersom et forbrukslån gjør at denne grensen overskrides, blir søknaden avslått.
  • Alle typer lån skal ha månedlige avdrag med en løpetid på maksimalt fem år. Dette gjelder også rammekreditter.
  • Bestemmelser om gjeldsgrad gjelder ikke dersom kunden søker på et kredittkort med en kredittramme på inntil 25 000 kroner, så framt kunden ikke har kredittkort fra før.
  • Bankene skal dokumentere at de følger forskriften ved innvilgelse av lån.
  • Refinansieringslån kan ha lengre enn fem års løpetid dersom kunden har en lengre nedbetalingstid igjen på eksisterende lån. Refinansiering skal ikke øke eksisterende lånekostnader. 

Dette i tillegg til nevnte fleksibilitetskvote.

Banker fikk kritikk for å ikke etterleve forskrift

Finanstilsynet publiserte nylig en rapport som følger av ett år med stedlige tilsyn av seks norske forbruksbanker, hvor flere av bankene mottok kritikk for å ikke følge forskriften godt nok. Bankene som har fått tilsyn siden mars i fjor er Bank Norwegian, Easybank, Monobank, Instabank, Santander Consumer Bank og Komplett Bank.

I rapporten som ble publisert fikk bankene blant annet kritikk for mangler i kredittvurdering, dårlige rutiner for innvilgelse av refinansiering og å ikke følge bestemmelser om avdragsbetaling godt nok.

– Tilsynene viser at flere av bankene ikke hadde, eller først nylig har, tilpasset seg viktige bestemmelser i retningslinjene, heter det i rapporten.

Samtidig utviser tilsynet skepsis til at bankene i stor grad selger misligholdte lån videre til inkassoselskaper, og at flere banker – Monobank, Komplett Bank og Instabank spesifikt – benytter seg av «forward flow»-avtaler som innebærer at inkassoselskapet fortløpende kjøper misligholdte lån i et bestemt tidsrom. Dette frigir ressurser og bedrer kapitaldekningen, men Finanstilsynet varsler at dette er en praksis som raskt kan endres.

– Finanstilsynet understreker at bankene i sin kapitalplanlegging må ta høyde for økonomisk tilbakeslag og at vilkårene og mulighetene for salg av porteføljer kan endres, kommer det fram i rapporten.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

NYE SPILLEREGLER: Fra og med 15. mai må alle banker forholde seg til forskrift for utlån av usikret kreditt.
NYE SPILLEREGLER: Fra og med 15. mai må alle banker forholde seg til forskrift for utlån av usikret kreditt.
Last ned bilde

Lenker

Om Dinero

Dinero
Dinero
Enebakkveien 117
0680 Oslo

23 90 52 52https://www.dinero.no

Forbrukerportalen Dinero™ tilbyr tester og dyptgående artikler innen privatøkonomi. Vårt hovedfokus er betalingskort, kredittkort, forbrukslån og forsikring. Dinero.no eies av Fagweb AS

Følg saker fra Dinero

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Dinero på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Dinero

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom