UiO - Det medisinske fakultetUiO - Det medisinske fakultet

Selvmord med illegale rusmidler etter kontakt med spesialisthelsetjenester for psykisk helse og rus

Del

31. august er Verdens overdosedag, og i den anledning lanserer Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling rapporten "Selvmord med illegale rusmidler etter kontakt med spesialisthelsetjenester for psykisk helse og rus". Denne tematiske rapporten omhandler selvmord med illegale rusmidler blant personer som har vært i kontakt med spesialisthelsetjenester for psykisk helse og rus det siste året før de døde.

Rapporten publiseres på vår nettside www.uio.no/kartleggingssystemet 31. august 2022 kl. 12.00

Narkotikautløste dødsfall består av flere ulike typer dødsfall med bruk av illegale rusmidler, og omfatter både forgiftninger med og uten suicidal intensjon, eller der intensjonen er ukjent eller skyldes psykiske lidelser eller avhengighet. Tall fra Folkehelseinstituttet viser at majoriteten av de narkotikautløste dødsfallene er overdoser, og at selvmord utgjør mellom 10% og 20 % av det totale antallet narkotikautløste dødsfall. På grunn av manglende kjennskap til en eventuell suicidal intensjon er det ofte vanskelig å skille mellom selvmord og overdoser med illegale rusmidler.

- Mer kunnskap om forskjellene mellom selvmord og overdoser med illegale rusmidler, samt kjennetegn ved selvmord med illegale rusmidler er viktig for å forebygge selvmord med illegale rusmidler blant personer i kontakt med tjenester innen psykisk helse og rus, sier Martin Ø. Myhre, stipendiat ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og –forebygging.

Hovedfunn fra rapporten

I perioden 2008–2020 utgjorde selvmord med illegale rusmidler 7 % av alle selvmord blant personer som har vært i kontakt med spesialisthelsetjenester for psykisk helse og rus det siste året før de døde. Antall selvmord med illegale rusmidler har økt i løpet av tidsperioden.Et annet viktig funn er at de fleste selvmord med illegale rusmidler skjer med andre opioider som morfin, kodein og oksykodon. Det var omtrent like mange kvinner og menn som døde i selvmord med illegale rusmidler i dette utvalget, noe som skiller seg fra selvmord i den generelle befolkningen, der andelen menn er høyere enn kvinner. Skadelig bruk og avhengighet var naturlig nok den største diagnosegruppen, likevel var en stor andel diagnostisert med enten affektive lidelser eller angst og belastningslidelser som hoveddiagnose ved siste kontakt. Disse to gruppene utgjorde til sammen 36 %. Dette viser at personer som dør av selvmord med illegale rusmidler er en sammensatt gruppe som kan ha flere ulike utfordringer og behov.

 www.uio.no/kartleggingssystemet

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Lenker

Om UiO - Det medisinske fakultet

UiO - Det medisinske fakultet
UiO - Det medisinske fakultet
Klaus Torgårds vei 3
0372 Oslo

22 84 53 00http://www.med.uio.no

Det medisinske fakultet ble grunnlagt i 1814. Vi er landets eldste medisinske fakultet. Fakultetets undervisning og forskning spenner fra basale biomedisinske fag via kliniske fag til helsefag med en tydelig internasjonal profil. Fakultetet har høy aktivitet innen formidlingsvirksomhet og innovasjon.

Les mer om fakultetet

Følg pressemeldinger fra UiO - Det medisinske fakultet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra UiO - Det medisinske fakultet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra UiO - Det medisinske fakultet

ASCERTAIN: Nytt Horisont Europa-prosjekt vil forbedre tilgjengelighet og bærekraft ved innføring av innovative helseteknologier28.11.2022 16:00:00 CET | Pressemelding

Rotterdam og Oslo, 28.11.2022 Å innføre kostbare, innovative helseteknologier er utfordrende for europeiske helsesystemer, og krever utvikling av modeller som sikrer en bærekraftig balanse mellom tilgang til kostnadseffektive teknologier, behov for å stimulere innovasjon og entreprenørskap, samt vurdering av de miljømessige konsekvensene. I forskningsprosjektet ASCERTAIN (Affordability and Sustainability improvements through new pricing, Cost-Effectiveness and ReimbursemenT models to Appraise iNnovative health technologies) vil en europeisk gruppe utvikle modeller som tar hensyn til disse perspektivene. – Vårt oppdrag er å gjøre kostbare medisiner og teknologier mer tilgjengelige i Europa. ASCERTAIN gir oss muligheten til å jobbe mot dette målet, sier Carin Uyl-de Groot, professor ved Erasmus School of Health Policy & Management, og prosjektkoordinator for ASCERTAIN. Modellene vil bli utviklet, testet og validert for tre bruksområder: Presisjonsmedisin innen kreft, celle- og genterapi,

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom