Landbruks- og matdepartementet

Sandra Borch til Nordland og Finnmark

Del

Neste uke drar landbruks- og matministeren til Nordland for å møte reindriftsutøvere som står midt i en omfattende beitekrise. Senere i vinter drar hun til Finnmark.

Rein på beite, Foto: Landbruks- og matdepartementet
Rein på beite, Foto: Landbruks- og matdepartementet

I november og desember kom de første meldingene om svært vanskelige beiteforhold i reindriften. Situasjonen har forverret seg utover vinteren, store mengder is og snø gjør at reinen ikke får tak i mat.  

Beredskapsutvalgene i Nordland og i Troms og Finnmark har erklært beitekrise i flere distrikter. Det blir kjørt ut fôr til reinflokkene i alle disse distriktene.

Imponert statsråd

Landbruks- og matministeren skal møte reindriftsutøvere som er berørt av krisen, både i Nordland og i Finnmark. I går hadde hun samtaler med lederne for kriseberedskapsutvalgene for å få en foreløpig orientering.

Kriseberedskapslederne fortalte om en næring som har vært godt forberedt og som håndterer krisen på en god måte. Erfaringene fra beitekrisen i 2020 har vært nyttige.

– Jeg er svært imponert over jobben som nå gjøres, både i næringen og i forvaltningen, sier landbruks- og matminister Sandra Borch etter samtalene.

– Jeg fikk tilbakemelding om at den nye forskriften om ekstraordinært tilskudd til kriseberedskap fungerer godt, og at man er fornøyd med ordningene som er etablert for å avhjelpe krisen. Men det er grunn til å understreke at dette er en krise som skal håndteres langt utover våren. Jeg kommer til å følge utviklingen tett, og ser fram til å høre mer om utfordringene når jeg møter næringen i Nordland og Finnmark, sier landbruks- og matministeren.

Bilder

Rein på beite, Foto: Landbruks- og matdepartementet
Rein på beite, Foto: Landbruks- og matdepartementet
Last ned bilde
Landbruks- og matminister Sandra Borch. Foto: Torbjørn Tandberg
Landbruks- og matminister Sandra Borch. Foto: Torbjørn Tandberg
Last ned bilde

Om Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Pb 8007 Dep.
0030 Oslo

22 24 92 50https://www.regjeringen.no/no/dep/lmd

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har hovudansvar for mat- og landbrukspolitikken. Det omfattar arealforvalting, jord- og skogbruk, husdyrhald, reindrift og utvikling av nye næringar med utgangspunkt i landbruket.

Følg pressemeldinger fra Landbruks- og matdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Landbruks- og matdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Landbruks- og matdepartementet

Avlyst: Landbruks- og matminister Sandra Borch vitjar Møre og Romsdal måndag 27. og tysdag 28. juni24.6.2022 10:00:00 CEST | Presseinvitasjon

Avlyst grunna situasjonen i flytrafikken. Statsråden skal møta bønder som gjerne vil visa fram gardane sine og snakka med henne om framtida i jordbruket, om investeringar, lønsemd, velferdsordningar, osb. Ho skal møta innovative matvareprodusentar og forskingsmiljø. På Grandiosafabrikken på Stranda skal ho få høyra om bruk av norske råvarer i produksjonen og på Bergmo omsorgssenter i Molde skal ho vera med på lanseringa av matgledekorpset i Møre og Romsdal.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom