Landbruks- og matdepartementet

Sandra Borch i nærkontakt med beitekrisen

Del

Landbruks- og matminister Sandra Borch har vært i Nordland for å møte reindriftsutøvere som er rammet av beitekrisen.

Landbruks- og matminister Sandra Borch,. Foto: LMD
Landbruks- og matminister Sandra Borch,. Foto: LMD

– Det er et stort alvor i situasjonen, men det er godt å se at reinen får mat og ser sunne og friske ut. Reindriftsutøverne gjør en stor innsats i en krevende situasjon, sier Sandra Borch. 

I november og desember kom de første meldingene om svært vanskelige beiteforhold i reindriften. Situasjonen har forverret seg utover vinteren, store mengder is og snø gjør at reinen ikke får tak i mat.  Om lag 150 000 reinsdyr er rammet.

Beredskapsutvalgene i Nordland og i Troms og Finnmark har erklært beitekrise i flere distrikter. Det blir kjørt ut fôr til reinflokkene i alle disse distriktene.

I dag besøkte landbruks- og matministeren Ildgruben beitedistrikt ved Tverrvatnet i Nordland. Her fikk hun se reindriftsutøverne kjøre ut pellets til dyra.

– Det er helt noe annet å se dette med egne øyne enn å lese om det i en rapport, sier Borch. - Det er viktig for meg å snakke med dem som hver dag opplever utfordringene med beitekrisa, og jeg må bare berømme dem for jobben de gjør.

Når beredskapsutvalgene har erklært beitekrise, kan reindriftsutøverne søke tilskudd til å kjøpe fôr. Det er satt av ekstra midler til dette gjennom reindriftsavtalen. Avtalepartene ble enige om en sats på 4,50 kroner per rein per døgn til innkjøp og frakt av fôr.

Under befaringen i dag kunne reindriftsutøverne i Ildgruben fortelle statsråden at det er nok fôr å få tak i og at systemet med kriseberedskap fungerer. De understreket imidlertid at krisen ikke er over på mange uker og at det kan bli nødvendig med mer penger til krisefondet.

– Jeg har god kontakt med beredskapsutvalgene i reindriften og vil følge situasjonen tett i tiden som kommer, sier landbruks- og matministeren.

Nøkkelord

Bilder

Landbruks- og matminister Sandra Borch,. Foto: LMD
Landbruks- og matminister Sandra Borch,. Foto: LMD
Last ned bilde

Om Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Pb 8007 Dep.
0030 Oslo

22 24 92 50https://www.regjeringen.no/no/dep/lmd

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har hovudansvar for mat- og landbrukspolitikken. Det omfattar arealforvalting, jord- og skogbruk, husdyrhald, reindrift og utvikling av nye næringar med utgangspunkt i landbruket.

Følg pressemeldinger fra Landbruks- og matdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Landbruks- og matdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Landbruks- og matdepartementet

Avlyst: Landbruks- og matminister Sandra Borch vitjar Møre og Romsdal måndag 27. og tysdag 28. juni24.6.2022 10:00:00 CEST | Presseinvitasjon

Avlyst grunna situasjonen i flytrafikken. Statsråden skal møta bønder som gjerne vil visa fram gardane sine og snakka med henne om framtida i jordbruket, om investeringar, lønsemd, velferdsordningar, osb. Ho skal møta innovative matvareprodusentar og forskingsmiljø. På Grandiosafabrikken på Stranda skal ho få høyra om bruk av norske råvarer i produksjonen og på Bergmo omsorgssenter i Molde skal ho vera med på lanseringa av matgledekorpset i Møre og Romsdal.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom