Landbruks- og matdepartementet

Risikoavlastning for grøntprodusentene ved mangel på arbeidskraft

Del

Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og staten har i dag blitt enige om utformingen av utvidelsen av avlingsskadeordningen for jordbruket slik at den også omfatter avlingssvikt som følge av mangel på arbeidskraft. Formålet med utvidelsen er å skape trygghet for produsentene slik at de setter i gang med planlagt produksjon.

Foto: Torbjørn Tandberg /LMD.
Foto: Torbjørn Tandberg /LMD.

Utvidelsen gjør at det kan gis erstatning for uhøstede volum av frukt, bær, grønnsaker og poteter dersom det kan dokumenteres at foretaket ikke har kunnet høste avling som følge av mangel på arbeidskraft forårsaket av koronaepidemien. Partene er enige om å heve den maksimale utbetalingen til 2 mill. kroner og inkludere veksthusproduksjoner som benytter manuell høsting. Ordningen gjelder for innhøstingssesongen 2020. 

– Endringen i avlingsskadeordningen som partene nå er enige om, skaper trygghet for bøndene som produserer frukt, bær, grønnsaker og poteter. Det er viktig at den planlagte produksjonen igangsettes for å sikre det norske markedet gode, norske produkter fremover, sier Landbruks- og matminister Olaug Bollestad. 

Landbruks- og matdepartementet vil gjøre endringer i Forskrift om erstatning ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon neste uke. Landbruksdirektoratet vil sende på høring endringer i Forskrift om erstatning ved klimabetingede mv. skader i plante- og honningproduksjon og sende ut rundskriv om ordningen i løpet av kort tid.

Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og staten har i dag også blitt enige om endringer i jordbruksavtalens bestemmelser om veterinære reiser slik at tilskuddstaket for andre kostnader per reise økes i tilfeller der det er nødvendig å bruke beredskapsfartøy og dette medfører ekstraordinære kostnader pga. koronaepidemien.

Kontakter

Bilder

Foto: Torbjørn Tandberg /LMD.
Foto: Torbjørn Tandberg /LMD.
Last ned bilde

Om Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Pb 8007 Dep.
0030 Oslo

22 24 92 50https://www.regjeringen.no/no/dep/lmd

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har hovudansvar for mat- og landbrukspolitikken. Det omfattar arealforvalting, jord- og skogbruk, husdyrhald, reindrift og utvikling av nye næringar med utgangspunkt i landbruket.

Følg saker fra Landbruks- og matdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Landbruks- og matdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Landbruks- og matdepartementet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom