Helsepartiet

Regjeringen svikter barn med kreft

Del

Nå må regjeringen handle raskt. Bent Høie har hatt snart åtte år på å gjøre noe med den alvorlige mangelen på hjelpetiltak for 6000 kreftrammede barn og deres familier, sier Helsepartiets leder Lise Askvik. - Dette handler om penger for regjeringen, men om resten av livet for disse barna.

Statssekretær i HOD, Anne Grete Erlandsen, sier i dag til NRK at regjeringen «er oppmerksomme på problemet med manglende oppfølging av barn som har kreft». 

Hvert år får om lag 200 norske barn og unge under 18 år en kreftdiagnose. Nesten 6000 norske barn og deres familier lever med ettervirkninger av ulike former for kreft. Å begrense senskader etter sykdommen og til dels brutale behandlinger er avgjørende for barnas videre liv.

- Barna og deres familier har behov for alt fra tid og råd fra leger og helsefagfolk, til psykolog, smertelindring og hjelp finne frem til de få tiltakene som finnes, sier Askvik.
- Dette kan samles i et begrenset antall, gode klinikker med spesialisert kompetanse. Barn med kreft og deres pårørende er en sårbar og utsatt gruppe, som regjeringen hittil har vist liten vilje til å hjelpe, til tross for at både rammede, Barnekreftforeningen og media ofte har løftet temaet opp.

Barnekreftforeningen peker på Sverige for effektive klinikkløsninger der leger, sosionomer, psykologer, sosionomer og andre fagfolk står klare til å hjelpe barna og deres pårørende.

Regjeringen ønsker derimot å se på mulighetene av «pakkeforløp hjem» som løsning, etter mønster fra Danmark, der Høie henter de fleste av sine helsepolitiske ideer fra.

- Det er provoserende at statssekretæren igjen viser til pakkeforløp som et mantra, sier Askvik.
- Nå må regjeringen lytte til de som har skoene på og slutte å skylde på lange utredninger og prosesser. Barna trenger hjelp nå, og klinikker kan åpnes raskt.
- Det humane aspektet i denne saken er viktigst for oss, men faktum er at det også samfunnsøkonomisk lønner seg å styrke pasienter og pårørende for å unngå livslang uførhet, senskader og svekket livskvalitet, poengterer Askvik.

Helsepartiet gikk i 2018 inn for å etablere gratisklinikkene Maggies i Norge. Stiftelsen Maggies gir vederlagsfri faghjelp i mange land, fra ulike profesjoner til kreftrammede i alle aldre. Hittil har motstanden vært massiv i regjeringens regionale helseforetak.
- Når Maggies ennå ikke har fått tillatelser til å gi hjelp til norske pasienter, sier det mye om regjeringens manglende vilje. Spesielt oppsiktsvekkende er det at nettopp helseminister Bent Høies ektemann Dag Terje K. Solvang er styreleder for akkurat Maggies: http://maggies.no/styret/

Helsepartiets krav er klart: Nå må regjeringen og Bent Høie ta grep, og sørge for snarlig og faglig hjelp til kreftrammede barn og deres pårørende. Det kreves politisk vilje og finanser til å opprette nødvendig tilbud.

Kontakter

Om Helsepartiet

Helsepartiet
Helsepartiet
Tørfestveien 8
3124 Tønsberg

9929 7979https://helsepartiet.no/

Helsepartiet er et rikdsdekkende parti som har politikk for alle sektorer, basert på helse som verdi både for enkeltmennesket og samfunnet. Helsepartiet er blokkuavhengig og riksdekkende. 

Helsepartiet stiller til stortingsvalget i 2021 i alle valgdistrikter - de 19 gamle fylkene.

https://no.wikipedia.org/wiki/Helsepartiet

Følg saker fra Helsepartiet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Helsepartiet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Helsepartiet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom