Helsepartiet

Helsepartiet har klaget NRK inn til OSSE

Del
På bakgrunn av nye partiers manglende tilgang til NRKs ulike plattformer, valgomater og partiguide, har Helsepartiet klaget NRK inn for Organisasjonen for Sikkerhet og Samarbeid i Europa (OSSE). Helsepartiet stiller til valg i alle 19 valgkretser men har ikke sluppet til i noen av NRKs rikssendinger.
Leder Erik Hexeberg og nestleder Lise Askvik har klaget inn NRK til OSSE for no platforming av nye politiske partier.
Leder Erik Hexeberg og nestleder Lise Askvik har klaget inn NRK til OSSE for no platforming av nye politiske partier.

Helsepartiet sendte 8. sept 2021 vedlagte klage til OSSE. Helsepartiet mener NRK manipulerer og påvirker valget ved systematisk og bevisst informasjonsskjevhet, i strid med OSSEs retningslinjer.
- NRKs dekning er i strid med prinsippet om politisk pluralisme og kravene til mediedekningen i statseide medier. Derfor har Helsepartiet bedt OSSE om vurdering av NRKs dekning ved årets stortingsvalg, sier Helsepartiets leder, lege Erik Hexeberg. 

Prinsippet om retten til synlighet i statlige medier følger av retningslinjene for valg, utformet av Organisasjonen for Sikkerhet og Samarbeid i Europa (OSSE), hvor Norge er ett av 57 medlemsland. Kravet skal sikre demokratiske og rettferdige valg.

Fortutsetning for demokrati
- NRK diskriminerer partiene som utfordrer det bestående både i journalistikk, valgomat og partiguide, sier Hexeberg. 
- Jeg mener NRK som statskanal har et særskilt ansvar for å sørge for mangfolk i den politiske debatten. Det mangler NRK nå. 
- Nye og mindre partier har samme rett til synlighet. Partienes størrelse er ikke avgjørende for sendetid eller synlighet. OSSEs prinsipp rommer krav om at alle partier skal løftes frem, uavhengig av størrelse. 

Helsepartiet opplever at sju av de 16 riksdekkende partiene blir i det store holdt utenfor NRKs journalistikk. Velgerne har heller ikke fått nødvendig kjennskap til partiene gjennom NRKs valgomat eller partiguiden.
- Dette opplever vi som udemokratisk og diskriminerende. Det er et problem for nye partier, men det er et enda større problem for demokratiet, sier Hexeberg. 

NRK mindre inkluderende
NRK kommuniserer med velgerne på mange medier i tv, radio, nett og podcast. Da NRK bare hadde en tv-kanal brukte de flaten til alle politiske partier.
I NRKs partilederdebatt i 1981 var ti partier representert. Seks av disse partiene var representert på Stortinget fra 1977 – 81. De fire partiene som ikke hadde plass på Stortinget, men som likevel fikk delta i partilederdebatten, var Fremskrittspartiet med Carl I. Hagen, Det Liberale Folkepartiet med Gerd Søraa, Rød Valgallianse med Sigurd Allern og Norges Kommunistiske Parti med Martin G. Knutsen. Ved valget fikk de fire partiene henholdsvis 4,5 %, 0,5 %, 0,7 % og 0,3 % av stemmene. 

Grunnlegger av Helsepartiet, er journalist og forfatter Lise Askvik. 
- Hver eneste dag møter vi velgere som ennå ikke har hørt om Helsepartiet, til tross for at vi nå stiller til vårt tredje valg. NRK har vært oppsiktsvekkende avvisende, noe jeg reagerer sterkt på både som journalist gjennom 30 år og som politiker, sier Askvik. 
Alle politiske partier i Norge må etterleve et strengt lovverk for å stille til valg.
- Å stifte et nytt parti er ikke en enkel oppgave. Den krever et stort, demokratisk engasjement, mye hardt arbeid og at man selv betaler for absolutt alle utgifter frem til man eventuelt stiller til valg og får minimum 5000 stemmer -ved stortingsvalg. Dette arbeidet skal og må avstedkomme en nogen lunde jevnbyrdig tilgang til den offentlige debatten, sier Askvik. 

Grunnlovens krav
- I tillegg til brudd på OSSEs krav er det Helsepartiets oppfatning at NRKs diskriminering av de nye partiene er i strid med Grunnlovens § 100 siste avsnitt: «Dei statlege styresmaktene skal leggje til rette for eit ope og opplyst offentleg ordskifte.», sier Erik Hexeberg.

Resultatet av NRKs skjeve dekning er et demokratisk problem fordi NRK er med på å sementere makten; de store partiene forblir store og de politiske utfordrerne holdes nede.

Helsepartiets brev til OSSE ligger som inkludert vedlegg, og er tilgjengelig på Helsepartiets hjemmesider under «aktuelt».

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Leder Erik Hexeberg og nestleder Lise Askvik har klaget inn NRK til OSSE for no platforming av nye politiske partier.
Leder Erik Hexeberg og nestleder Lise Askvik har klaget inn NRK til OSSE for no platforming av nye politiske partier.
Last ned bilde

Lenker

Om Helsepartiet

Helsepartiet
Helsepartiet
Tørfestveien 8
3124 Tønsberg

9929 7979https://helsepartiet.no/

Helsepartiet er et rikdsdekkende parti som har politikk for alle sektorer, basert på helse som verdi både for enkeltmennesket og samfunnet. Helsepartiet er blokkuavhengig og riksdekkende. 

Helsepartiet stiller til stortingsvalget i 2021 i alle valgdistrikter - de 19 gamle fylkene.

https://no.wikipedia.org/wiki/Helsepartiet

Følg pressemeldinger fra Helsepartiet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Helsepartiet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Helsepartiet

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye