Helsepartiet

Vivian Veum av Vestland i valgkamp

Del
- Vi kan få et mer humant helsevesen med økt kapasitet, bedre forebygging- og kostholdpolitikk, samt raskere tilpasning av nye medisiner og prosedyrer, sier Helsepartiets Stortingskandidat fra Hordaland, Vivian Lohmann Veum.
Vivian Veum er leder av Helsepartiet Vestland og partiets førstekandidat i Hordaland.
Vivian Veum er leder av Helsepartiet Vestland og partiets førstekandidat i Hordaland.

Intervjuet av: Anne Beth Moslet

Leder for Helsepartiet Vestland -Hordaland og Sogn og fjordane valgdistrikt- er i full gang med valgkamparbeid, etter hektiske dager på Arendalsuken.
- Jeg jobber for viktige saker, for begge de gamle vestlandsfylkene har viktige saker som velgerne er opptatt av, sier Vivian Lohmann Veum som tok sin doktorgrad ved Universitetet i Bergen 13. desember 2019 med tittelen “Changes in fat accumulation and metabolic risk parameters during weight loss”.

-Hva er den heteste valgkampsaken i disse to gamle fylkene akkurat nå?

- Den heteste lokalsaken i distriktene er nok kampen mot vindkraftsparker som ødelegger norsk natur. Det jo også en svært viktig nasjonal kamp. «Behovet» for vindturbiner ble lansert med brask og bram av flere partier -et grønt vidunder som skulle gi oss en ny, bærekraftig og rimelig energikilde. Vi ble også forespeilet billig nettleie. Det viste seg raskt å være en ren bløff. Vindkraftsparker i Norge er tvert imot svært miljøødeleggende og forurensende. Staten subsidierer denne industrien med skattebetalernes penger og i tillegg må norske forbrukere betale for finansiering av nye strømkabler til Europa.
- Folk ble ført bak lyset på alle bauger og kanter, sier Vivian som ble med i Helsepartiet tidligere i år.

I Sogn og Fjordane er det akutt krise i deler av helsetjenestene, der vi har sett at ambulansetilbudet er svekket de senere år. Utbedring av veinettet på bygdene er også viktig for bosetting og trivsel. Eldreomsorgen må styrkes. Kanskje den aller viktigste enkeltsaken er kampen for å få tilbake nattevakt på Klokkartunet omsorgsbolig. Der låser de nå inne eldre, syke og hjelpeløse beboere kl 22 om kvelden og åpner opp igjen kl 8 på morgenen, for å spare 200.000 kroner! Vår førstekandidat i Sogn og Fjordane, Merete Langeland, er en tapper forkjemper for saken, som vi nå går etter i sømmene, sier Vivian.
Helsepartiet arbeider med juridisk gjennomgang av saken og har klaget stengningen til fylkesmannen.
- Vi har råd til å gi våre eldre en verdig alderdom med hjemmelaget mat og et omsorgstilbud som gjør at de eldre kan føle seg trygge og ivaretatt. Nattevakt er en selvfølge for å ivareta liv og helse. Dessuten har Helsepartiet Vestland også et sterkt fokus på å få fjernet merverdiavgift på helsetjenester som ikke er inkludert i den offentlige refusjonsordningen. Vi har laget egne direktesendinger med flere av våre store saker, som også ligger på youtube.

- Men det var vel ikke først og fremst vindkraftsaken som gjorde at du ble med i Helsepartiet?

-Nei, det var en henvendelse fra leder av Helsepartiet, lege og kostholdsekspert, Erik Hexeberg, som åpnet mine øyne for at det er stort behov for Helsepartiets politikk. Jeg ser at også jeg har mye å bidra med for å påvirke systemene i riktig retning, mot et bedre og varmere samfunn. Helsepartiet er absolutt et helt nødvendig parti i den norske partifloraen fordi ingen andre partier prioriterer helse når det kommer til stykket. Helse er i seg selv et mål på om velferdssystemet fungerer, og vi ser svært store forbedringspotensialer innen helsevesenet, som vil gi bedre livskvalitet og samtidig være svært gunstig samfunnsøkonomisk. Da må vi evne å se litt mer helhetlig på helsebehandling -og budsjetter. Det lønner seg altså for både enkeltmennesket og samfunnet at folk er så friske som mulig!
- I et land hvor nærmere femti prosent av befolkningen har en eller annen form for kronisk lidelse, og alt for mange venter på ulike former for helsehjelp, er det så absolutt nødvendig at ihvertfall ett parti som har helse som hovedsak, sier Vivian som gjennom jobben sin vet hva hun snakker om.

- I min klinikk «Balansert Kosthold» i Bergen jobber jeg med ulike problemstillinger knyttet til fedmeproblematikk og ernæring. Et riktig kosthold for den enkelte er helt sentralt for god helse, sier Vivian.
- Helsepartiet har politikk for et individuelt kosthold, det holder dessverre ikke med dagens sjablongråd.

- Hva er det som er så galt med dagens helsevesen?

-Jeg har konstatert at folk aldri har vært mer opptatt av helse enn nå. Det tror jeg dessverre skyldes at dagens helsevesen ikke ivaretar innbyggernes helse på best mulig måte. Helsepartiet vil bedre folks og samfunnets funksjonsnivå ved å fremme en mye mer bevisst og systematisk forebygging av helseplager. Vi må ta folks plager på alvor og evne å hjelpe dem lenge før en diagnose stilles. Man kan undres om vi har et sykevesen og ikke et helsevesen, når vi ikke evner å ivareta folks helse på en mye bedre måte.

Helsepartiets politikk er i utgangspunktet forankret i menneskets egenverd, men også økonomi taler for at det lønner seg å investere i forebygging, moderne behandling og god rehabilitering. Derfor arbeider partiet med å fastslå verdien av Brutto Nasjonal Helse.
- Helsepartiet jobber for bedre livskvalitet for den enkelte og kostnadseffektivitet for samfunnet.

- For å få til det må vi styrke helsetjenestene som en investering, men deretter vil vi spare folk for lidelser og samfunnet for tapte utgifter: Vi vil rett og slett gi folk raskere og bedre behandling med mer fokus på årsak og i mindre grad symptomdemping.

Vivian Veum har merket seg at folk med helseproblemer i økende grad kommer til henne i det hun kaller en «vakuumtilstand».
- De venter i et slags vakuum enten på en lidelsesavklaring, en «NAV-avklaring», et «pakkeforløp» eller de befinner seg i en behandlingskø i et såkalt pasientrettighets-system.
- Hva kan Helsepartiet gjøre med dette?

-Helsepartiet vil arbeide systematisk med forebygging av lidelser, økt kapasitet til behandling, raskere integrering av nye og bedre metoder og medisiner og en mye bedre rehabilitering enn det norske helsevesen tilbyr i dag. På denne måten kan vi spare enorme ressurser både humant og samfunnsøkonomisk.

- Det er i dag dessuten viktigere enn noen gang å fokusere på det vi kan kalle livsstilssykdommer. Dette er det viktig å få satt ord på, men vanskelig å formidle. Det grunnleggende er at folk flest spiser for mye mat som vi ikke er tilpasset å spise. På bare et par generasjoner, har maten forandret seg radikalt, uten at de fleste tenker over at matkvaliteten er blitt mye dårligere. Dette er et stort samfunnsproblem fordi det skaper lidelser, sykdommer og uhelse.

- Vi bør prøve å tilpasse våre matvaner til matressurser som kommer direkte fra naturen, mer som før i tiden. Det betyr ganske enkelt at vi bør spise ferskere og mindre bearbeidet mat, sier Vivian som har basert mye av sin utdannelse på «matvarekunnskap».

- Hva er Helsepartiets visjon for fedrelandet?

-Helsepartiets visjon er «en friskere befolkning». Når vi vet at 75 % av Norges nasjonalformue er befolkningens arbeidsevne, mens oljefondet utgjør bare 2 %, sier det seg selv at det lønner seg for oss alle å investere i helse for å få en friskest mulig befolkning!
Da er det jo helt feilslått at regjeringen fra årsskiftet innførte 25% merverdiavgift på nesten all helsebehandling som ikke helt eller delvis er dekket av det offentlige.

-Kan du si litt mere om hva dette egentlig innebærer?

-I klartekst betyr dette enkelt og greit at regjeringen ikke burde ha innført denne ekstraskatten på det som kalles «alternativ behandling» og som benyttes av nesten en million nordmenn og som de i utgangspunktet selv betaler for. Når folk tar ansvar for egen helse, sparer de samfunnet enorme ressurser. Nå er det dessverre ikke alle som har råd til slik behandling lengre. Derfor burde vi heller belønne dem som bedrer helsen sin for egen regning, samt gjøre behandlingen mer tilgjengelig.

-Har du noen forventninger om å komme inn på Stortinget?

- Det er selvsagt ikke så lett for et nytt parti å komme inn på Stortinget. Men vi stiller lister i alle 19 valgdistrikter vi og har representanter i flere kommunestyrer. I Møre og Romsdal har vi allerede to i Vanylven kommune hvor Nils Olav Moen er førstekandidat for Helsepartiet.

-Nils Olav Moen uttalte nylig på første siden i Sunnmørsposten at «Helsepartiet vil være blant de fire største partiene i Norge om 10 år. Hva tror du om det?

-Det ser jeg slett ikke som usannsynlig. Hvis de andre partiene ikke tar utfordringene med de lange helsekøene, kostholdproblematikken eller utbredelsen av nye livsstilssykdommer på alvor, tror jeg virkelig Helsepartiet vil vokse slik Moen forespeiler, slår Vivian Veum fast.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Vivian Veum er leder av Helsepartiet Vestland og partiets førstekandidat i Hordaland.
Vivian Veum er leder av Helsepartiet Vestland og partiets førstekandidat i Hordaland.
Last ned bilde
Vivian på Arendalsuken der Helsepartiet var godt synlig i knalloransje: f.h. Partileder Erik Hexeberg, Sofie Hexeberg, Werner Neurauter, Vivian Veum, Anne-Lise Juul, Tanja Kristoffesen og Lise Askvik t.v.
Vivian på Arendalsuken der Helsepartiet var godt synlig i knalloransje: f.h. Partileder Erik Hexeberg, Sofie Hexeberg, Werner Neurauter, Vivian Veum, Anne-Lise Juul, Tanja Kristoffesen og Lise Askvik t.v.
Last ned bilde

Lenker

Om Helsepartiet

Helsepartiet
Helsepartiet
Tørfestveien 8
3124 Tønsberg

9929 7979https://helsepartiet.no/

Helsepartiet er et rikdsdekkende parti som har politikk for alle sektorer, basert på helse som verdi både for enkeltmennesket og samfunnet. Helsepartiet er blokkuavhengig og riksdekkende. 

Helsepartiet stiller til stortingsvalget i 2021 i alle valgdistrikter - de 19 gamle fylkene.

https://no.wikipedia.org/wiki/Helsepartiet

Følg pressemeldinger fra Helsepartiet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Helsepartiet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Helsepartiet

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye