Landbruks- og matdepartementet

Regjeringen forbedrer rammevilkårene for hestesport, hestehold og hesteavl

Del

Regjeringen fremmer forslag for Stortinget om å frita Norsk Rikstoto fra plikt til å betale totalisatoravgift til staten for hele året 2020. Dette vil hjelpe hestenæringen i en svært krevende situasjon.

Foto: Landbruks- og matdepartementet
Foto: Landbruks- og matdepartementet

Overskuddet fra Norsk Rikstotos spillprodukter på trav- og galoppløp er den viktigste finansieringskilden for norsk hestesport, hestehold og hesteavl. Den pågående situasjonen med smitte og strenge myndighetstiltak knyttet til covid-19-pandemien har ført til at alle løp på landets trav- og galoppbaner er innstilt. Dette fører til betydelig inntektsbortfall for hestenæringen og en krevende likviditetssituasjon for Norsk Rikstoto. 

Regjeringen har derfor besluttet å fremme forslag om å frita Norsk Rikstoto fra plikt til å betale totalisatoravgift til staten for hele året 2020. Normalt betaler Norsk Rikstoto 3,3 prosent av totalomsetningen i totalisatoravgift. I statsbudsjettet for 2020 var inntekter fra denne avgiften budsjettert til 120 millioner kroner.

– Jeg er opptatt av å hjelpe hestenæringen i denne vanskelige tiden. Mange av de tiltakene regjeringen allerede har iverksatt kommer også hestenæringen til gode. Gjennom å frita Norsk Rikstoto fra plikt til å betale totalisatoravgift i 2020, vil regjeringen ytterligere begrense de negative konsekvensene av den pågående corona-situasjonen for norsk hestesport, hestehold og hesteavl, sier landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad (KrF).

Nøkkelord

Bilder

Foto: Landbruks- og matdepartementet
Foto: Landbruks- og matdepartementet
Last ned bilde

Om Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Pb 8007 Dep.
0030 Oslo

22 24 92 50https://www.regjeringen.no/no/dep/lmd

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har hovudansvar for mat- og landbrukspolitikken. Det omfattar arealforvalting, jord- og skogbruk, husdyrhald, reindrift og utvikling av nye næringar med utgangspunkt i landbruket.

Følg saker fra Landbruks- og matdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Landbruks- og matdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Landbruks- og matdepartementet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom