Nye Veier

Prioriterer ikke nye strekninger i høst

Del

Nye Veier prioriterer ikke nye strekninger for utbygging denne høsten. Grunnen er manglende modenhet på de gjenstående uprioriterte strekningene.

Status for Nye Veiers strekninger per november 2020
Status for Nye Veiers strekninger per november 2020

Det er første gang i selskapets snart femårige historie at det før årsskiftet ikke prioriteres nye strekninger for utbygging.

- Nye Veier har vanligvis prioritert nye strekninger for utbygging før jul. Ingen av våre resterende strekninger er nå modne nok for prioritering. Det kan skyldes manglende planer og usikkerhet om når planer er ferdige og / eller blir vedtatt. En annen årsak er at det på enkelte av strekningene ikke er hentet ut tilstrekkelig nytteøkning. Vi har nå relativt få strekninger igjen å prioritere mellom og når det nå foregår viktig planavklaringer på mange av de gjenstående strekningene, har vi valgt å ikke prioritere nye strekninger for utbygging i denne omgang, forklarer administrerende direktør i Nye Veier, Anette Aanesland.

Slik er status for strekningene Nye Veier ennå ikke har prioritert:

  • E39 vestover fra Lyngdal til Rogaland grense i Agder og Agder grense til Ålgård i Rogaland: Her er ikke den statlige kommunedelplanen for strekningen fastsatt ennå, og utbyggingskorridor er dermed ikke bestemt. Nye Veier arbeider med reguleringsplan for strekningen fra Bue til Ålgård. Samferdselsdepartementet har foreslått at det skal vurderes en alternativ trasé fra Lyngdal vest til Flekkefjord gjennom Kvinesdal. Strekningen er ikke moden for utbygging.
  • E6 Øyer - Otta: Nye Veier har startet et helhetlig planarbeid for de gjenstående utbyggingene på hele strekningen fra Øyer til Otta. Korridorvalg på deler av strekningen er enda ikke fastlagt. Nye Veier ønsker å inngå veiutbyggingsavtale med Samferdselsdepartementet for hele veistrekningen. Som grunnlag for veiutbyggingsavtalen skal det utarbeides en finansieringsplan for bompenger. Strekningen er ikke moden for prioritering.
  • E16 Kongsvinger - Kløfta: Kommunene gjennomfører et interkommunalt plansamarbeid for å velge veikorridor gjennom fire kommuner: Kongsvinger, Sør-Odal, Nes og Ullensaker. Korridorvalg vil tidligst skje 2021. Strekningen er ikke moden for prioritering.
  • E39 Ytre ringvei Vige – Kristiansand vest: Nye Veier arbeider med å utrede en alternativ trase til den traseen som er valgt i kommunedelplanen. Dette for å redusere kostnadene og øke nytten. Strekningen er ikke moden for prioritering.
  • E18 Arendal - Grimstad: Det foregår verdiøkningsarbeid i kommunene Arendal og Grimstad med tanke på justering av den vedtatte kommunedelplanen. Utbygging av strekningen basert på gjeldende planer har dårlig samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Strekningen er ikke moden for prioritering.

Se strekningene i kart med zoom-funksjon.

Kontakter

Adm. direktør Anette Anesland, tlf. 951 20 546
Direktør for planlegging og drift, Finn Aasmund Hobbesland, tlf. 913 19 265

Bilder

Status for Nye Veiers strekninger per november 2020
Status for Nye Veiers strekninger per november 2020
Last ned bilde
Kartet viser utsnitt av E39 fra Lyngdal vest til Flekkefjord, hvor Nye Veier ønsker å vurdere ny trasé over Fedafjorden i Kvinesdal kommune.
Kartet viser utsnitt av E39 fra Lyngdal vest til Flekkefjord, hvor Nye Veier ønsker å vurdere ny trasé over Fedafjorden i Kvinesdal kommune.
Last ned bilde

Om Nye Veier

Nye Veier
Nye Veier
Tangen 76
4608 Kristiansand

+47 479 72 727http://www.nyeveier.no

Nye Veier er et fullt ut statlig eid aksjeselskap. Selskapets oppgaver omfatter å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde viktige hovedveier. Disse binder landet vårt sammen, og knytter Norge til hovedveier i utlandet. Nye Veier skal være en slank og effektiv byggherreorganisasjon, med et mål om å sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier.

Denne infrastrukturen vil raskt styrke næringslivets konkurranseevne, gi innbyggere mer effektiv, forutsigbar og tryggere veitransport og mer vei for pengene. 

Selskapets verdier er "Fornyer", "Forbedrer" og "Forsikrer".

Følg saker fra Nye Veier

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nye Veier på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Nye Veier

- La snøen komme og jula starte!20.12.2020 06:00:00 CETPressemelding

- Trafikantene skal ha en trygg reise hjem til familien når vinteren kommer, og de kan være sikre på at de kommer frem til riktig tid selv om det snør. Nye Veier og vår entreprenør Risa skal sørge for at veiene er åpne, riktig saltet og brøytet gjennom juleperioden. Nye systemer med sensorer bestemmer når og hvor det skal saltes. Dette er helt nytt i norsk sammenheng, og fremtiden for vedlikehold av veier på vinteren.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom