Nye Veier

Pressemelding fra Nye Veier og Statens vegvesen: Nye Veier og Statens vegvesen enige om kryssløsninger for E18 Lanner-Kjørholt

Del

Vegdirektoratet har godkjent fravikssøknadene fra Nye Veier om avslutning av påkjøringsrampe i tunnel og løsning med kryss i tunnel. Dermed kan arbeidet med utbygging av ny E18 gjennom Porsgrunn komme videre.

-Vi er tilfreds med at fravikene er godkjente og at vi kan komme videre i arbeidet med utbygging av ny E18 gjennom Porsgrunn. Vi legger ikke skjul på at det har vært en krevende prosess, men vi opplever at det har vært veldig god dialog med Vegvesenet og at begge parter har vært løsningsorienterte. Dette var en gladmelding før jul, sier Magne Ramlo, prosjektdirektør i Nye Veier for E18-utbyggingsområdet fra Langangen til Grimstad.

-Fra Vegvesenets side har det vært viktig å sikre kryssløsninger som ivaretar framkommelighet og trafikksikkerhet og gir god kopling til ny og fremtidig Rv 36. I tillegg gir den omforente løsningen et mye enklere kjøremønster for trafikken som skal til og fra Grenland og resten av Telemark. Når både påkjøringsramper i tunnel og kryss i tunnel nå er godkjent og den omforente løsningen legges til grunn for en ny reguleringsprosess, vil vi ikke ha innsigelse til en slik plan. Vi er enige med Nye Veier om prinsippløsningene og det er bra at vi har lagt bak oss uenighetene, sier Tore Kaurin, avdelingsdirektør i Statens vegvesen.

Den omforente løsningen med Statens Vegvesen omfatter følgende hovedelementer:

  • Halvt kryss med nordvendte av- og påkjøringsramper i Skjelsvikdalen og som avsluttes i tunnel
  • Halvt kryss med sørvendte ramper sør for Steinbrekkatunnelen
  • Ny parallell lokalvei langs ny E18 mellom Skjelsvikdalen og Kjørholt

Detaljert utforming av prinsippløsningene vil bli gjort i forbindelse med ny reguleringsprosess for å sikre god trafikkavvikling både på ny E18 og Rv36. Tidligere forutsetninger med bl.a. lukket løsning for ny E18 i Skjelsvikdalen og egen av- og påkjøring fra industriområdet i Lundedalen gjelder fortsatt.

-Det er bra at Nye Veier og Statens vegvesen som to statlige veiutbyggingsaktører har løst saken gjennom tett dialog og godt samarbeid. Vi vil også berømme fagfolkene på begge sider som har jobbet fram løsningsforslagene, avslutter Ramlo og Kaurin.

Den videre prosess skal nå avklares med Kommunal- og moderniseringsdepartementet, og det er forventet at endelig vedtak i saken vil foreligge om kort tid.

Kontaktperson for Nye Veier                           Kontaktperson Statens vegvesen         

Magne Ramlo                                                  Tore Kaurin

Tlf 92692010                                                    tlf 90725234

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Magne Ramlo, prosjektdirektør E18 Langangen-Grimstad, Nye Veier
Magne Ramlo, prosjektdirektør E18 Langangen-Grimstad, Nye Veier
Last ned bilde
Tore Kaurin, avdelingsdirektør, Statens vegvesen
Tore Kaurin, avdelingsdirektør, Statens vegvesen
Last ned bilde
Kartillustrasjon: Nåværende løsning E18 Langangen-Rugtvedt. Nye Veier
Kartillustrasjon: Nåværende løsning E18 Langangen-Rugtvedt. Nye Veier
Last ned bilde

Om Nye Veier

Nye Veier
Nye Veier
Tangen 76
4608 Kristiansand

+47 479 72 727http://www.nyeveier.no

Nye Veier er et fullt ut statlig eid aksjeselskap. Selskapets oppgaver omfatter å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde viktige hovedveier. Disse binder landet vårt sammen, og knytter Norge til hovedveier i utlandet. Nye Veier skal være en slank og effektiv byggherreorganisasjon, med et mål om å sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier.

Denne infrastrukturen vil raskt styrke næringslivets konkurranseevne, gi innbyggere mer effektiv, forutsigbar og tryggere veitransport og mer vei for pengene. Dette skaper en merverdi, utover utbygging i tradisjonell forstand.

Selskapets verdier er "Fornyer", "Forbedrer" og "Forsikrer".

Følg saker fra Nye Veier

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nye Veier på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Nye Veier

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom