Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)

Presseinvitasjon: Lansering av ny utredningsinstruks

Del

Direktoratet for økonomistyring lanserer ny utredningsinstruks. Instruksen trådte i kraft 1. mars og beskriver hvordan og i hvilket omfang statlige virksomheter skal utrede tiltak.

Presseinvitasjon/priv.til. red:
Sted: Auditorium R5, Akersgt. 59, Oslo
Tid: Onsdag 16. mars, kl. 08.00 - 10.00

Hva er det som ligger til grunn for at statlige virksomheter bruker penger på ett tiltak fremfor et annet? Får politikerne og beslutningstakerne gode nok beslutningsgrunnlag når valget skal tas? Ifølge flere rapporter gjennomføres det alt for få utredninger i staten. Med ny utredningsinstruks må alle statlige virksomheter utrede alternativer og konsekvenser før de iverksetter tiltak. 

Den nye utredningsinstruksen gjelder for alle statlige tiltak som har virkninger utenfor den virksomheten som utreder tiltaket. Instruksen stiller tydelige minimumskrav til hva en utredning alltid skal inneholde, og stiller krav til når det skal gjennomføres en samfunnsøkonomisk analyse. Instruksen har også bestemmelser om at man skal involvere berørte parter tidlig og hvordan høringsprosessene skal legges opp.

Lansering av ny utredningsinstruks

Den nye utredningsinstruksen forvaltes av Direktoratet for økonomistyring og lanseres for ledere på alle nivåer i departementer og statlige virksomheter den 16. mars. Journalister er også velkommen til å delta på arrangementet.

Program for lanseringen

08.00–08.30

Registrering og lett servering

08.30–08.50

Innledning ved statssekretær Paal Bjørnestad i Finansdepartementet

08.50–09.00

Utredningsinstruksen som forvaltningspolitisk virkemiddel, Jan Hjelle, ekspedisjonssjef i avdeling for IKT og fornying, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

09.00–09.25

Utredningsinstruksens krav til innhold og prosess, Øystein Børmer, direktør i Direktoratet for økonomistyring

09.25–09.35

Utredningsinstruksens krav til EØS- og Schengen-saker, Helge Skaara, ekspedisjonssjef i Europaavdelingen, Utenriksdepartementet

09.35–09.45

Utredningsinstruksens krav til lov- og forskriftsarbeid, Knut Helge Reinskou, ekspedisjonssjef i Lovavdelingen, Justisdepartementet

09.45-10.00

Avsluttende replikk fra Magnus Takvam i NRK

 


Ønsker du å delta på lanseringen av ny utredningsinstruks?
Ta kontakt med Ruth Høyland Jønsrud
kommunikasjonsdirektør
tlf: 951 83 108
e-post:rhj@dfo.no

 

Nøkkelord

Kontakter

Anniken Celine Berger
Kommunikasjonsrådgiver
Tlf: 93005355
E-post: anniken.berger@dfo.no

Lenker

Om Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)
Karl Johans gate 37B
0162 Oslo

400 07 997http://www.dfo.no
Direktoratet for økonomistyring (DFØ) er statens ekspertorgan på økonomi- og virksomhetsstyring i staten, og er underlagt Finansdepartementet. DFØ forvalter statens økonomiregelverk, og leverer lønn- og regnskapstjenester til statlige virksomheter.

Følg saker fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)

Presseinvitasjon: Styringskonferansen 202016.1.2020 15:47:09 CETPresseinvitasjon

Styring på framtidens premisser er tema for årets styringskonferanse. Vi har invitert flere virksomhetsledere, blant annet Hans Christian Holte direktør i Skatteetaten og Camilla Stoltenberg direktør i Folkehelseinstituttet, for å dele sine erfaringer om langsiktighet og strategi. Finansminister Siv Jensen deler ut årets Bedre stat-pris, som går til en statlig virksomhet som best måte har bidratt til effektiv ressursbruk i staten.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom