Medietilsynet

Postlov-forslaget: Økt innovasjonsstøtte skal bidra til å digitalisere avisene

Del

Regjeringen foreslår å utvide ordningen med statlig kjøp av avisdistribusjon og å øke innovasjonsstøtten til medier. Tiltakene skal understøtte digitalisering og omstilling av avisene når postleveringen reduseres til 2,5 dager i snitt per uke.

Endringer i postloven: Det foreslås å kjøpe avislevering tre dager i uken og å øke innovasjonsstøtten til mediene med ti millioner kroner i en overgangsperiode. Foto Medietilsynet
Endringer i postloven: Det foreslås å kjøpe avislevering tre dager i uken og å øke innovasjonsstøtten til mediene med ti millioner kroner i en overgangsperiode. Foto Medietilsynet

 Mange aviser er fortsatt avhengige av postlevering for å nå sine lesere, og inntekter fra papiravisene er fortsatt en betydelig del av avisenes økonomi. Endringene i postloven gjør at digitaliseringen må skyte ytterligere fart. Derfor er det positivt med tiltak for å hjelpe nettopp disse aktørene i en overgangsperiode, selv om det er for tidlig å si om dette er nok, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Kjøper postlevering og øker innovasjonsstøtte

I forslaget til endringer i postloven som Samferdselsdepartementet la fram onsdag, foreslås det å redusere postlevering til 2,5 dager i snitt per uke. Årsaken er at brevvolumet de siste årene har gått drastisk ned. Samtidig foreslås det å kjøpe avislevering tre dager i uken og å øke innovasjonsstøtten til mediene med ti millioner kroner i en overgangsperiode. Tiltakene skal redusere ulempene og gjøre omstilling lettere for de avisene som særlig rammes ved Postens endringer.

Vil følge utviklingen nøye

I sin høringsuttalelse til de foreslåtte endringene i Postloven uttrykte Medietilsynet bekymring for at dårligere distribusjonsmuligheter kan gjøre at avisenes inntekts- og driftsgrunnlag svekkes.

I sin høringsuttalelse pekte Medietilsynet på at svekket distribusjon kan svekke mediemangfoldet, ved redusert tilbud eller i sin ytterste konsekvens ved at noen aviser ikke klarer å finansiere driften. Tilsynet påpekte også at endringene i postlevering særlig rammer avisabonnenter i distriktene og sårbare grupper som ikke har tilstrekkelig digital kompetanse eller infrastruktur.

– Nå foreslår jo regjeringen nye tiltak for å avhjelpe situasjonen og lette omstillingen. Det er bra, men det blir viktig å følge utviklingen i mediemangfoldet nøye framover, sier Velsand.

Dobler innovasjonsstøtten

Økningen i mediestøtte legges inn i potten til innovasjonsstøtte, som forvaltes av Medietilsynet. Den foreslåtte økningen er på ti millioner kroner årlig i en overgangsperiode. Det er dobling av dagens støttenivå.

– Økningen går inn i ordningen vi allerede har med innovasjons- og utviklingstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier, og innrettes mot digitalisering og omstilling i aviser som særlig berøres av endringen, sier Mari Velsand.

Nytt mediemangfoldsregnskap

Medietilsynet jobber nå for å følge utviklingen i mediemangfoldet på en tettere og mer strukturert måte.

– I løpet av året planlegger vi å lansere en ny status for mediemangfoldet i Norge, og vi vil følge utviklingen i mediemangfoldet nøye framover. Forhåpentlig vil vi her kunne fange opp eventuelle negative konsekvenser for mediemangfoldet i Norge, sier Velsand.  

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Endringer i postloven: Det foreslås å kjøpe avislevering tre dager i uken og å øke innovasjonsstøtten til mediene med ti millioner kroner i en overgangsperiode. Foto Medietilsynet
Endringer i postloven: Det foreslås å kjøpe avislevering tre dager i uken og å øke innovasjonsstøtten til mediene med ti millioner kroner i en overgangsperiode. Foto Medietilsynet
Last ned bilde
Mari Velsand, direktør i Medietilsynet. Foto Medietilsynet
Mari Velsand, direktør i Medietilsynet. Foto Medietilsynet
Last ned bilde
Mari Velsand, direktør i Medietilsynet. Foto Medietilsynet
Mari Velsand, direktør i Medietilsynet. Foto Medietilsynet
Last ned bilde

Om Medietilsynet

Medietilsynet
Medietilsynet
Nygata 4
1607 Fredrikstad

69 30 12 00http://www.medietilsynet.no

Medietilsynet skal bidra til å realisere statens mediepolitiske mål. Våre hovedoppgaver er å fremme demokrati og ytringsfrihet gjennom mediemangfold og kritisk medieforståelse. Vi veileder om barn og unges bruk av digitale medier, setter aldersgrenser for kinofilm, forvalter støtteordninger, behandler søknader om og fordeler pressestøtte og fører tilsyn med kringkasting. Tilsynet er underlagt Kulturdepartementet.

Følg saker fra Medietilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Medietilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Medietilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom