Landbruks- og matdepartementet

Pelsdyrbønder kan få ny vurdering

Del

Pelsdyrbønder som får kompensasjon etter dagens ordning, vil også bli vurdert etter ny ordning når ny forskrift er på plass.

Mink. Foto: Landbruks- og matdepartementet
Mink. Foto: Landbruks- og matdepartementet
Stortinget behandlet 11. februar 2020 et representantforslag om kompensasjon til pelsdyroppdrettere som følge av forbudet mot hold av pelsdyr. Stortinget vedtok da å be regjeringen om å endre kompensasjonsordningen for pelsdyroppdrettere som holdt pelsdyr 15. januar 2018, slik at det gis kompensasjon som om det dreier seg om et ekspropriasjonsartet inngrep.
Landbruks- og matministeren følger opp Stortingets vedtak, og arbeidet har høy prioritet. Frem til forskrift om kompensasjon etter avvikling av hold av pelsdyr blir endret, kan pelsdyroppdrettere søke kompensasjon etter reglene som gjelder i dag. Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) legger til grunn at oppdrettere som mottar kompensasjon etter dagens regler, også skal kunne bli vurdert etter de nye reglene etter at disse er fastsatt. Det betyr at en pelsdyroppdretter kan motta kompensasjon utmålt etter ny ordning, men med fradrag for kompensasjon som allerede er utbetalt.
– Dette er en viktig avklaring for pelsdyrbønder som allerede har avviklet og som sitter i en krevende økonomisk situasjon. Nå kan disse søke etter gjeldende ordning, og eventuelt få en økt kompensasjon etter ny ordning som nå er under utarbeidelse, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF).

Nøkkelord

Bilder

Mink. Foto: Landbruks- og matdepartementet
Mink. Foto: Landbruks- og matdepartementet
Last ned bilde

Om Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Pb 8007 Dep.
0030 Oslo

22 24 92 50https://www.regjeringen.no/no/dep/lmd

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har hovudansvar for mat- og landbrukspolitikken. Det omfattar arealforvalting, jord- og skogbruk, husdyrhald, reindrift og utvikling av nye næringar med utgangspunkt i landbruket.

Følg saker fra Landbruks- og matdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Landbruks- og matdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Landbruks- og matdepartementet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom