Utleiemegleren

Omsetningshastigheten på utleiemarkedet økte i april

Del

I takt med gjenåpningen av samfunnet ser vi en normalisering av utleiemarkedet, men også økt etterspørsel etter store, eksklusive boliger. I alle våre regioner øker etterspørselen frem mot sommeren, og vi leier ut i alle prisklasser, fra noen få tusenlapper opp til kr 90.000 i måneden, sier administrerende direktør, Vibecke Lyse Augdal.

Foto: Knut Neerland
Foto: Knut Neerland

Oslo

Det kostet i gjennomsnitt 9.856,- kroner å leie en 1-roms leilighet i Oslo i april, dette er en nedgang på 5% fra forrige måned. Sammenlignet med samme måned i fjor, er det en oppgang på 1,9%.

En 2-roms kostet i gjennomsnitt 12.959,- kroner, dette er en oppgang på 0,2% sammenlignet med forrige måned. Sammenlignet med samme måned i fjor, er det en nedgang på 2,3%.

En 3-roms leilighet i Oslo kostet nå i gjennomsnitt 16.692,- kroner å leie i måneden. Sammenlignet med forrige måned er det en oppgang på 1,7%. Sammenlignet med samme måned i fjor, er det en nedgang på 3,6%.

 -  I Oslo ser vi en økende etterspørsel fra leietakere, og boligene leies ut raskere. Det er mange gode leieobjekter og fortsatt mye å velge i for de som er tidlig ute. Med de fremlagte planene om gjenåpning ser det ut som det legges opp til normal skolestart. Det betyr et meget stort trykk på leiemarkedet i sommer, med større rift om de beste leieobjektene og økte leiepriser.

Leieprisene har tatt seg opp noe fra tidligere i år, men er fortsatt stabile. Vi får også flere henvendelser fra utleiere som ønsker tilbud fra oss. I enkelte områder som Nydalen er det en del nybygg, som leies ut raskere sammenliknet med eldre boliger.

Anbefalinger fra våre filialer i hovedstaden til leietakere er å forberede seg før visning med bolig-CV. Utleiere anbefales å legge ut boligen som skal leies ut i sommer allerede nå, sier regionssjef Siri Anne Bernum Halck.

Bergen

En 2-roms koster i gjennomsnitt 10.048,- kroner per måned, en nedgang på 2,9% sammenliknet med forrige måned og en oppgang på 9,2% sett mot samme måned året før. Det kostet i gjennomsnitt 14.349,- kroner å leie en 3-roms i Bergen i april. Dette var en oppgang på 1,3% sammenliknet med forrige måned og en oppgang på 13,2% sett mot samme måned året før.

- Aktiviteten på leiemarkedet i Bergen har vært økende, og i april leide vi ut 68 % flere boliger i sammenliknet med mars og 47 % flere boliger enn i april i fjor. Det er normalt med både økt tilbud og etterspørsel frem mot høysesongen om sommeren, men vi ser også at en del utleiere benytter seg av det gode salgsmarkedet og selgerutleieboligene sine. Allerede for noen måneder siden fikk vi de første henvendelsene fra folk som ønsker å leie bolig fra august ogvi oppfordrer leietakere til å være tidlig ute, da det blir langt flere om beinet når vi nærmer oss sommeren og de beste boligene går gjerne først.

Prisutviklingen hittil i år er positiv. Dette gjelder særlig sammenlignet nedstengningen av samfunnet i siste kvartal i fjor, men også sett mot fjoråret, sier daglig leder ved Utleiemegleren Bergen, Eirik Hove

 Likevel merker vi at en del utleiere nå ønsker å benytte seg av det gode salgsmarkedet og selge utleieboligene sine Likevel merker vi at en del utleiere nå ønsker å benytte seg av det gode salgsmarkedet og selge utleieboligene sine 

Stavanger

En 2-roms koster i gjennomsnitt 9 757,- kroner per måned, som er en nedgang på 10,3 % sammenliknet med forrige måned og en oppgang på 19,8% sett mot samme måned året før. En 3-roms kostet i gjennomsnitt 13.500,- kroner per måned, og holder seg stabilt sammenlignet med snittleien hittil i år, og er opp 7,1 % sett mot samme måned året før.

- Antall ledige boliger i Stavanger på finn.no viser en liten økning, og teller i dag 421 boliger. Til tross for litt svingninger fra måned til måned er det fortsatt god balanse i leiemarkedet, og leieprisene har holdt seg stabile over tid.  Signaler fra de store bedriftene i regionen tilsier at det vil ankomme flere med boligbehov i tiden fremover, og vi antar at når innreiserestriksjonene lempes, kan det bli et press i leiemarkedet som kan bidra til en økning i leieprisene. Vi antar vi vil ha et stort behov for flere utleieboliger i månedene som kommer sier daglig leder ved Utleiemegleren Stavanger, Eirik Hauge

Trondheim

I Trondheim kostet en 2-roms i gjennomsnitt 12.208,- kroner i april, som er en oppgang på 12,4% fra måneden tidligere, og en oppgang på 9,1% sett mot samme måned i 2020. En 3-roms kostet i gjennomsnitt kroner 12.663, som er uforandret siden forrige måned.

-  Utleiesesongen er godt i gang, og boliger som legges ut i markedet nå leies ut raskt. Det er etter vår oppfatnng ganske mange som i disse dager har valgt å selge utleiebligen sin. Det er i det siste blitt solgt rekordmange boliger, og mange har valgt å realisere en gevinst, eller endelig får solgt en bolig uten tap i et godt salgsmarked. Mange av disse har vært på leiemarkedet. Det blir interessant å se hvordan dette påvirker leieprisen i sommer. I Trondheim omsettes en meget stor andel av årets leiekontrakter i sommermånedene. Skulle mange av de boligene som frem til nå har vært på leiemarkedet ikke komme på markedet i sommer, kan det være at leieprisene øker, sier Daglig leder for Utleiemegleren Trondheim, Solveig Hjallen Moan

 

Romerike

Det kostet i gjennomsnitt 10.713 kroner å leie en 2-roms leilighet i april, dette er en nedgang fra forrige måned på 4,3%, og en nedgang på 1,4% sammenliknet med fjoråret. For en 3-roms kostet det i gjennomsnitt 13.287.- kroner. Sammenlignet med forrige måned er dette en oppgang på 5,2%. Sett mot samme måned i fjor er det en nedgang på 0.8 %.

Nedre Romerike

Leiemarkedet på Romerike startet forholdsvis rolig i april, men etterspørselen tok seg betraktelig opp utover i måneden. Tendensen er stadig økende respons fra leietakere, og det gjelder boliger i alle prisklasser. Vi ser også en oppgang i leieprisene sammenlignet med forrige måned, men det skiller litt på type bolig. I april har det vært veldig mange ledige 2-roms leiligheter på markedet, noe som har ført til en liten prisnedgang for disse sammenlignet med måneden før og for fjoråret. For 1 roms og 3-roms leiligheter derimot har prisene steget noe den siste måneden, med henholdsvis 5,6% og 5,2%.

Antallet ledige boliger til leie øker erfaringsvis frem mot sommeren, og vi går inn i toppsesongen for utleiemarkedet. Så blir det spennende å se om vi får et leietakers marked frem mot sommeren, eller om etterspørselen etter boliger raskt tar seg opp i henhold til planene om gjenåpningen av landet fremover. Det vil nok fortsatt skille noe på boligtype og prisklasse, men utleiere bør enn så lenge være noe nøkterne i sine forventninger om leiepris. Vi opplever at mange leietakere er ute i god tid slik mange har anbefalt, og allerede nå signerer leiekontrakter med start i august og september, sier daglig leder for Utleiemegleren Lillestrøm, Tom Anders Andersen.

Øvre Romerike

April har vært en aktiv måned i utleiemarkedet, og tendensen fortsetter normalt utover våren og sommeren. Etter at Utleiemegleren Jessheim åpnet dørene 1. juni 2020 forvalter vi nå over 370 løpende leieforhold.

Vi opplever god respons på annonsene våre for de fleste boligtyper, og har også mange henvendelser fra personer som vil leie ut boligene sine. Vi ser for oss en aktiv mai og sommer, sier daglig leder for Utleiemegleren Jessheim, Tom Fjalestad

Asker og Bærum

Det kostet i gjennomsnitt 12.005,- kroner å leie en 2-roms leilighet i Asker og Bærum i april, dette er en nedgang på 2,2% sammenliknet med forrige måned, og en oppgang på 2,2% fra året før. For en 3-roms kostet det i gjennomsnitt 14.360,- kroner, som er en nedgang på 1,4% fra forrige måned, og en nedgang på 3,1% sett mot samme måned i 2020.

-  Utleiemegleren Asker og Bærum har lagt en god måned bak seg, april er som normalt en måned med mye aktivitet. Vi har leid ut mange boliger og hatt en god oppdragsinngang, og har godt oppmøte av leietakere på visning. Leieprisene har blitt justert noe ned for å møte økt konkurranse fra private utleiere. Det er fortsatt mangel på eneboliger til leie i Asker og Bærum, og etterspørselen er spesielt høy i Bærum med tilknytning til den internasjonale skolen på Bekkestua.

Vi har nylig leid ut en flott enebolig på Snarøya i høy prisklasse, som ble utleid i løpet av noen uker og indikerer stor etterspørsel etter familievennlige eneboliger. I leilighetsmarkedet er trenden som tidligere. Leietakere har mye å velge og tar seg god tid, men så lenge boligen prises riktig i markedet blir den leid ut. Vi ser for oss hektiske måneder frem mot sommeren, og gleder oss til å vise mange spennende objekter fremover, sier daglig leder for Utleiemegleren Asker og Bærum, Mats Larsen. 

Drammen


Etter flere måneder med ganske rolig marked har interessen tatt seg opp i april, og vi får flere henvendelser fra folk som ønsker å komme på visning.

Dette gjelder først og fremst sentrale boliger med god standard. Normalt er våren og sommeren en periode med god aktivitet i leiemarkedet, sier daglig leder for Utleiemegleren Drammen, Eivind Sveen.

Østfold

Utleiemegleren Østfold fortsetter å vokse. Vi har nå rundet 340 leieforhold siden oppstarten i april 2019.

Snittleien er opp 0,7% mot samme periode i fjor. Tross en utfordrende tid fungerer markedet tilnærmet som normalt med bra trykk etter påske.

Erfaringsmessig er tiden før fellesferien en periode med økt etterspørsel. Vi anbefaler de som skal leie ut bolig fra sommeren av å legge ut boligen nå, sier daglig leder for Utleiemegleren Østfold, Helge Hanch-Hansen

Vestfold

Nå merker vi at høysesongen i utleiemarkedet er i anmarsj. Etter påske åpnet samfunnet gradvis opp igjen i Vestfold og Grenland og vi opplever at flere leier ut og ønsker hjelp til denne prosessen.

Det er normalt sett en veldig aktiv tid i utleiemarkedet vi nå går inn i og det merker vi allerede. Det er god respons på våre annonser og det er flere og flere som ønsker å komme på visning.

Av erfaring så vil den tendensen vil fortsette utover våren, så er du en leietaker som skal flytte i august til skolestart anbefaler vi å starte boligjakten allerede nå, sier daglig leder for Utleiemegleren Vestfold, Karsten Olsen

Kontakter

Vibecke Lyse AugdalAdministrerende direktør

Tel:90866381

Bilder

Foto: Knut Neerland
Foto: Knut Neerland
Last ned bilde

Om Utleiemegleren

Utleiemegleren
Utleiemegleren
Josefines gate 18
0351 Oslo

22 93 29 00http://www.utleiemegleren.no

Om Utleiemegleren

Utleiemegleren er Norges ledende meglerforetak på utleie og forvaltning av boliger til private og bedrifter. Utleiemegleren har nå omtrent 15.500 boliger i sin portefølje. Selskapet ble startet i 1995 og har kontorer i Bergen, Trondheim, Stavanger, Lillestrøm, Drammen, Lysaker, Sandefjord, Moss og Kristiansand, i tillegg til seks kontorer i Oslo. Utleiemegleren Pro tilbyr spesialtilpassede utleietjenester til profesjonelle eiendomsbesittere på østlandsområdet. Utleiemegleren har idag ca. 165 ansatte. Grunnleggerne av Utleiemegleren eier 50 % av selskapet, og Fredensborg kjøpte seg inn med en 50 % eierandel i januar 2019. For mer informasjon, se utleiemegleren.no og www.fredensborg.no.

Følg pressemeldinger fra Utleiemegleren

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Utleiemegleren på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Utleiemegleren

Færre utleieboliger i markedet lokker investorer til de store byene3.11.2021 07:00:00 CET | Pressemelding

Utleiemegleren Pro, som jobber mot investorer og bygårdseiere – har i oktober inngått flere store avtaler som omfatter 400 utleieboliger i Oslo, Bergen og på Romerike. Et turbulent aksjemarked, utflating av boligsalgssalgsprisene og jevnt økende leiepriser gjør utleieboliger til en attraktiv og stabil investering. Dette merker vi også i de andre byene, sier Administrerende Direktør i Utleiemegleren, Vibecke Lyse Augdal.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom