Landbruks- og matdepartementet

Økt satsing på skogkultur og infrastruktur

Del

Fordelingen av midler fra Landbrukets Utviklingsfond til skogbruk for 2019 er nå fastsatt etter samråd med avtalepartene og skogbruks-organisasjonene. God infrastruktur i skogbruket er nødvendig for en effektiv og konkurransedyktig skog- og trenæring. For 2019 avsettes det 110 millioner kroner til veibygging og taubane.

I 2019 økes midlene fra Landbrukets Utviklingsfond til skogbruk med 20 millioner kroner.Foto: Torbjørn Tandberg
I 2019 økes midlene fra Landbrukets Utviklingsfond til skogbruk med 20 millioner kroner.Foto: Torbjørn Tandberg

– Denne regjeringen har med dette doblet satsingen på infrastruktur i skogbruket sammenlignet med den rød-grønne regjeringen, sier landbruks- og matminister Bård Hoksrud.

Stor aktivitet

– Det er for tiden stor aktivitet i skogen og hogsten er økende. For å sikre en langsiktig og bærekraftig skognæring er det derfor viktig med foryngelse og ungskogpleie etter hogst, sier Hoksrud.

Landbruks- og matministeren har derfor lagt vekt på å styrke tilskuddet til skogkultur med 11 millioner kroner til 84 millioner kroner i 2019, inkludert en satsing på 8 millioner kroner til miljøtiltak med hovedvekt på ivaretakelse av nøkkelbiotoper.

Skogbruksplanlegging med miljøregistreringer er et viktig virkemiddel for å sikre et godt kunnskapsgrunnlag om skogressursene og samtidig ta nødvendige hensyn til biologisk mangfold og andre miljøverdier. Bevilgningen til skogbruksplanlegging økes med 1 million kroner i 2019 til 28,5 millioner kroner.

2019 økes midlene fra Landbrukets Utviklingsfond til skogbruk med 20 millioner kroner. Foto: Torbjørn Tandberg

Opp til næringen

Bevilgningene til Kystskogbruket og til Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs) økes hver med en halv million kroner til henholdsvis 5 millioner kroner og 13,5 millioner kroner i 2019. Det bevilges 1 millioner kroner til prosjektet Velg Skog.

– Med denne satsingen bidrar vi betydelig til en kunnskapsbasert, effektiv og miljøvennlig skognæring. Nå er det opp til næringa å sørge for at disse midlene utnyttes godt, slik at skognæringa kan fortsette å bidra til verdiskaping, sier landbruks- og matminister Bård Hoksrud.  

Bilder

I 2019 økes midlene fra Landbrukets Utviklingsfond til skogbruk med 20 millioner kroner.Foto: Torbjørn Tandberg
I 2019 økes midlene fra Landbrukets Utviklingsfond til skogbruk med 20 millioner kroner.Foto: Torbjørn Tandberg
Last ned bilde

Om Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Pb 8007 Dep.
0030 Oslo

22 24 92 50https://www.regjeringen.no/no/dep/lmd

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har hovudansvar for mat- og landbrukspolitikken. Det omfattar arealforvalting, jord- og skogbruk, husdyrhald, reindrift og utvikling av nye næringar med utgangspunkt i landbruket.

Følg saker fra Landbruks- og matdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Landbruks- og matdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Landbruks- og matdepartementet

Nye Mjøsbroa: Lettere og lavere CO2-utslipp gjennom bruk av tre5.6.2020 16:57:15 CESTPressemelding

Nye Veier presenterte 3. juni entreprenørene som skal bygge ny firefelts motorvei fra Moelv til Roterud i Innlandet. Prosjektet inkluderer en bro med fire felt over Mjøsa. De høye mijøambisjonene for ny Mjøsbro, har materialisert seg gjennom blant annet at leverandøren vil benytte tre for å skape en lettere konstruksjon og redusere klimagassutslippet. Broen vil gi et visuelt inntrykk av innovativ bruk av tre og den forankringen skog og tre har både regionalt og nasjonalt.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom