Landbruks- og matdepartementet

Økt salg av reinkjøtt

Del

Sammenlignet med fjorårets vintersesong har salget av reinkjøtt i forbrukermarkedet økt. Markedssituasjonen for reinkjøtt er god og prisen til reineier har gått opp. Under pandemien har salget av reinkjøtt i hotell og restaurantmarkedet vært sviktende. Imidlertid har det vært en markant økning i forbrukermarkedet.

Reinens diett, som hovedsakelig består av viltvoksende planter, gjør at reinkjøtt er et smakfullt og eksklusivt bidrag til matmangfoldet i Norge. Foto: Markedsutvalget for reinkjøtt / Eva Brænd
Reinens diett, som hovedsakelig består av viltvoksende planter, gjør at reinkjøtt er et smakfullt og eksklusivt bidrag til matmangfoldet i Norge. Foto: Markedsutvalget for reinkjøtt / Eva Brænd

– Under pandemien har forbrukerne valgt å lage mer mat hjemme. Dette har gitt positive utslag på salget av reinkjøtt. Jeg finner det interessant at salget i forbrukermarkedet har økt, og framover er det viktig at det arbeides aktivt for å holde reinkjøttets posisjon i markedet, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Siden 2010 har Markedsutvalget for reinkjøtt jobbet for reinkjøttets posisjon i markedet. På de drøye ti årene som er gått siden etableringen, har det skjedd mye i næringen, men også på distribusjonssiden og hos forbruker.

I 2020 gjennomførte Skuterud Kløvstad AS en markedsanalyse på oppdrag for Markedsutvalget for reinkjøtt. Under årets reinkjøttkonferanse som ble avholdt 20. – 22. april ble funnene fra markedsanalysen presentert.

Analysen avdekket bl.a. at ønsket om å spise mer reinkjøtt er stort. Videre at kunnskapen om reinkjøttet er lavt i den norske befolkning. Dette gjelder hvor man får tak i reinkjøtt og hvordan det tilberedes, og ikke minst hvordan reindriftsnæringen foregår i Norge.

– Når man skal drive markedsføring av reinkjøtt er det viktig å ha solid kunnskap om forbrukerne. Markedsanalysen som nå er gjennomført vil være et sentralt underlag for Markedsutvalget for reinkjøtt sitt veivalg fremover, sier Olaug Bollestad.

Bilder

Reinens diett, som hovedsakelig består av viltvoksende planter, gjør at reinkjøtt er et smakfullt og eksklusivt bidrag til matmangfoldet i Norge. Foto: Markedsutvalget for reinkjøtt / Eva Brænd
Reinens diett, som hovedsakelig består av viltvoksende planter, gjør at reinkjøtt er et smakfullt og eksklusivt bidrag til matmangfoldet i Norge. Foto: Markedsutvalget for reinkjøtt / Eva Brænd
Last ned bilde

Om Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Pb 8007 Dep.
0030 Oslo

22 24 92 50https://www.regjeringen.no/no/dep/lmd

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har hovudansvar for mat- og landbrukspolitikken. Det omfattar arealforvalting, jord- og skogbruk, husdyrhald, reindrift og utvikling av nye næringar med utgangspunkt i landbruket.

Følg pressemeldinger fra Landbruks- og matdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Landbruks- og matdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Landbruks- og matdepartementet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom