Landbruks- og matdepartementet

Offentlig høring av endringer i hundeloven

Del

Landbruks- og matdepartementet legger nå ut for høring endringer i hundeloven. Høringen er tilgjengelig på regjeringen.no og er åpen for alle.

Landbruks- og matdepartementet legger nå ut for høring endringer i hundeloven. Foto: Torbjørn Tandberg
Landbruks- og matdepartementet legger nå ut for høring endringer i hundeloven. Foto: Torbjørn Tandberg

De viktigste endringene er:

  • Hundeloven skal fremme et trygt hundehold for mennesker og dyr. Endringene i loven skal bidra til å forebygge at skader og ulemper relatert til hundehold oppstår, og gi økt likebehandling og forutsigbarhet.
  • Det foreslås et kompetansekrav som innebærer at hundeholderen skal ha nødvendig kompetanse om hundens behov, naturlige adferd og bruksområde. Hundeholderen skal bruke denne kunnskapen til å forebygge at uheldige situasjoner eller skader oppstår mellom hund, mennesker og dyr.
  • Det er foreslått å tydeliggjøre og styrke politiets handlingsrom til å gripe inn på et tidligere tidspunkt og deretter bruke opptrappende virkemidler.  Det er foreslått nye virkemidler som for eksempel bruk av overtredelsesgebyr og tvangsmulkt.
  • Departementet ønsker å høre hvorvidt en hundeholder skal ha rett til å kreve innhenting av sakkyndig vurdering før politiet fatter vedtak om avlivning, og hvilken kompetanse som i tilfelle skal kreves av de sakkyndige.
  • For avlivning som virkemiddel, foreslås det et konkret og objektivt vurderingsgrunnlag med tydelige begreper for å sikre en mer enhetlig tolkning av vilkårene. Videre foreslås det å tydeliggjøre ved klarere begrepsbruk når det kan gjøres inngrep mot hund, for å avverge at hunden urettmessig jager eller angriper mennesker eller dyr.
  • For å sikre like muligheter uavhengig av hundeholderens økonomisk situasjon, er det foreslått en rimelighetsvurdering av hvor store kostnader som pålegges hundeholderen ved hundens opphold på kennel. Det foreslås videre at staten dekker deler av hundeholderens utgifter til forvaring dersom hundeholderen vinner frem i retten.
  • Departementet ønsker å høre to forslag når det gjelder kommunenes adgang til å fastsette utvidet båndtvang. I det ene alternativet foreslås det at statsforvalteren skal godkjenne noen av forskriftene om lokal båndtvang.

Det er tre måneders høringsfrist. Høringer er åpne, og alle kan sende innspill på regjeringen.no: https://www.regjeringen.no/no/dep/lmd/id2868048/. Høringsuttalelser blir publisert.

Nøkkelord

Bilder

Landbruks- og matdepartementet legger nå ut for høring endringer i hundeloven. Foto: Torbjørn Tandberg
Landbruks- og matdepartementet legger nå ut for høring endringer i hundeloven. Foto: Torbjørn Tandberg
Last ned bilde

Om Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Pb 8007 Dep.
0030 Oslo

22 24 92 50https://www.regjeringen.no/no/dep/lmd

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har hovudansvar for mat- og landbrukspolitikken. Det omfattar arealforvalting, jord- og skogbruk, husdyrhald, reindrift og utvikling av nye næringar med utgangspunkt i landbruket.

Følg pressemeldinger fra Landbruks- og matdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Landbruks- og matdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Landbruks- og matdepartementet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom