Nye Veier

Obrascón Huarte Lain S.A. valgt for ny E6 Storhove – Øyer

Del

Nye Veier har valgt å gå videre med den spanske entreprenøren Obrascón Huarte Lain S.A. til konkretiseringsfasen for utbygging av ny trafikksikker firefelts E6 på strekningen Storhove – Øyer i Innlandet.

E6-strekningen mellom Storhove i Lillehammer og Hunderfossen i Øyer består av 9,6 kilometer med firefelts motorvei, inkludert ny toløpstunnel på ca. 2,6 kilometer forbi Fåberg. Bildet viser eksisterende vei ved Ensby.
E6-strekningen mellom Storhove i Lillehammer og Hunderfossen i Øyer består av 9,6 kilometer med firefelts motorvei, inkludert ny toløpstunnel på ca. 2,6 kilometer forbi Fåberg. Bildet viser eksisterende vei ved Ensby.

Entreprenørens tilbud er innenfor Nye Veiers makspris for kontraktsarbeidet pålydende 1,4 milliarder kroner eks. mva. Obrascón Huarte Lain S.A. har med seg Afry som rådgiver.

- Vi har fått positiv respons fra markedet etter at vi gjorde betydelige endringer i konkurransen basert på innspill fra bransjen. Fire tilbydere leverte tilbud innen tilbudsfristen i april og nå har vi valgt å gå videre med en svært kompetent og erfaren entreprenør. Vi ser frem til å samarbeide med Obrascón Huarte Lain S.A. i konkretiseringsfasen, med felles mål om endelig kontraktsignering før sommeren, sier Anette Aanesland, administrerende direktør i Nye Veier.

I konkurransen har Obrascón Huarte Lain S.A. svart best på hvordan prosjektet skal nå de fem prestasjonsmålene:

  1. Minimere ulemper for alle trafikantgrupper og tredjepart i anleggs- og driftsperioden.
  2. Realisere målet om en skade- og ulykkesfri anleggs- og driftsperiode, samt uten brudd på samfunnsansvar.
  3. Minimere klimagassutslipp og øvrige belastninger på ytre miljø.
  4. Null uoppgjorte tvister ved ferdigstillelse.
  5. Realisere et innovativt og fremtidsrettet veiprosjekt som minimerer bygge- og levetidskostnadene.

Totalentreprisen består av både planlegging, prosjektering og bygging, med planlagt byggestart rundt årsskiftet og ferdigstillelse i løpet av 2025.

- Obrascón Huarte Lain S.A har gjennom sitt tilbud vist at de har satt seg godt inn i prosjektet og kontraktens prestasjonsmål, som blant annet dekker sikkerhet, trafikkavvikling, klima- og miljø, økonomi og innovasjon. Kontrakten for E6-strekningen mellom Storhove i Lillehammer og Hunderfossen i Øyer består av 9,6 kilometer med firefelts motorvei, inkludert ny toløpstunnel på ca. 2,6 kilometer forbi Fåberg, sier utbyggingsdirektør Øyvind Moshagen i Nye Veier.

Delstrekningen inngår i utbyggingen av 43 kilometer med firefelts motorvei mellom Moelv og Øyer.

- Med valget av Obrascón Huarte Lain S.A opprettholder Nye Veier fremdriften for storutbyggingen av E6. Nå ser vi frem til en god konkretiseringsfase og byggestart for etappe to av E6-utbyggingen gjennom Innlandet. E6 knytter sammen Innlandet til et felles bo- og arbeidsmarked med god trafikksikkerhet, redusert reisetid og forbedret fremkommelighet, og prosjektet er viktig både for Innlandet og tilgrensende regioner, sier Moshagen.

Det foreligger vedtatte reguleringsplaner for strekningen. Utbyggingen av 43 kilometer med firefelts motorvei mellom Moelv og Øyer er delt i tre kontrakter og det er på den nordligste kontrakten Nye Veier har valgt å gå videre med Obrascón Huarte Lain S.A.

VEDLEGG:

>> Anskaffelsesprotokoll (PDF)

KONTAKTER:

Administrerende direktør, Anette Aanesland - tlf. 951 20 546
E-post: anette.aanesland@nyeveier.no

Direktør for kontrakt og anskaffelser, Bjørn Børseth - tlf 975 01 310
E-post: bjorn.borseth@nyeveier.no

Nøkkelord

Bilder

E6-strekningen mellom Storhove i Lillehammer og Hunderfossen i Øyer består av 9,6 kilometer med firefelts motorvei, inkludert ny toløpstunnel på ca. 2,6 kilometer forbi Fåberg. Bildet viser eksisterende vei ved Ensby.
E6-strekningen mellom Storhove i Lillehammer og Hunderfossen i Øyer består av 9,6 kilometer med firefelts motorvei, inkludert ny toløpstunnel på ca. 2,6 kilometer forbi Fåberg. Bildet viser eksisterende vei ved Ensby.
Last ned bilde
Totalentreprisen består av både planlegging, prosjektering og bygging, med planlagt byggestart rundt årsskiftet og ferdigstillelse i løpet av 2025.
Totalentreprisen består av både planlegging, prosjektering og bygging, med planlagt byggestart rundt årsskiftet og ferdigstillelse i løpet av 2025.
Last ned bilde

Dokumenter

Om Nye Veier

Nye Veier
Nye Veier
Kjøita 6
4630 Kristiansand

+47 479 72 727http://www.nyeveier.no

Nye Veier er et fullt ut statlig eid aksjeselskap. Selskapets oppgaver omfatter å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde viktige hovedveier. Disse binder landet vårt sammen, og knytter Norge til hovedveier i utlandet. Nye Veier skal være en slank og effektiv byggherreorganisasjon, med et mål om å sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier.

Denne infrastrukturen vil raskt styrke næringslivets konkurranseevne, gi innbyggere mer effektiv, forutsigbar og tryggere veitransport og mer vei for pengene. 

Selskapets verdier er "Fornyer", "Forbedrer" og "Forsikrer".

Følg pressemeldinger fra Nye Veier

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nye Veier på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Nye Veier

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom