Opplysningskontoret for frukt og grønt

Nytt skoleår - nye muligheter

Del

Etter to år med pandemi er det nå klart for et nytt skoleår. Skolemåltidet er viktig for kosthold, helse og trivsel. Erfaring tilsier også at et måltid midt på dagen hjelper elevene å holde konsentrasjonen oppe gjennom en lang skoledag.

Det er mange som ikke spiser frukt, bær eller grønnsaker i skoletiden, og Skolefrukt kan være et tiltak for å motvirke dette.
Det er mange som ikke spiser frukt, bær eller grønnsaker i skoletiden, og Skolefrukt kan være et tiltak for å motvirke dette.

I pandemien var nok ikke sunt kosthold det som vi var mest opptatt av. En undersøkelse fra Kantar i september 2021 1) viste at forbruket av frukt/bær og grønnsaker gikk tilbake sammenliknet med forbruket før Korona-viruset. Den samme undersøkelse avdekket også at i aldersgruppen 14 til 18 år er forbruket av frukt og grønt lavere enn i andre aldersgrupper.

Skolefruktordningen

- Nå er det på tide å ta hverdagen tilbake, sier Tore Angelsen, prosjektleder for Skolefrukt. Han oppfordrer skoler til å delta i Skolefruktordningen 2) hvor foreldre betaler for abonnement og hvor elevene på en lettvint måte kan få Skolefrukt hver skoledag til en akseptabel pris. - Det aller beste er om kommuner kan sponse frukten, slik at det blir gratis og tilgengelig for alle elevene. Oslo kommune er et eksempel på en kommune som gir alle ungdomsskoleelever tilbud om gratis Skolefrukt tre dager per uke, sier Angelsen. - Staten bidrar med prisnedskrivingstilskudd både der foreldre betaler og i de tilfeller kommuner sponser Skolefrukt, fortsetter han.               

Alle grunnskoler i Norge har tilbud om å delta i ordningen Skolefrukt som har vært landsdekkende siden 2004. Ordningen fikk en midlertidig nedgang i oppslutning under Koronapandemien. Årsaker er at skoler/kantiner har vært stengt i perioder, skoler har fryktet smitte og det har vært mangel på ressurser/ansatte til å håndtere Skolefrukt under pandemien.3)

Spiser ikke frukt, bær eller grønnsaker i skoletiden

Det er mange som ikke spiser frukt, bær eller grønnsaker i skoletiden, og Skolefrukt kan være et tiltak for å motvirke dette. En undersøkelse som Opplysningskontorene i landbruket gjennomførte i april 2022 blant 1000 elever i ungdomskolen 4) viser at tre av ti ungdommer sjeldent eller aldri spiser frukt, bær eller grønnsaker i løpet av skoledagen. Det står spesielt dårlig til med guttene hvor det er 37 % som i løpet av en hel uke ikke spiser frukt, bær eller grønnsaker på skolen, mens tilsvarende andel for jenter er 23 %.

Det at forbruket av frukt og grønt er relativt lavt i tenårene har også tidligere undersøkelser vist, blant annet HEMIL-rapport 2020 5)   Resultater fra den undersøkelsen viste at jentenes frukt- og grøntinntak var relativt stabilt på tvers av alder. For gutter sank fruktinntaket ved overgang fra barneskole- til ungdomsskolealder. Kun 1/4 av 13- og 15-årige gutter oppga at de spiste frukt hver dag, mens andelen for jenter var 34 %. I samme alder, på spørsmålet om hvor mye grønsaker en spiste, var det 33 % av guttene og 40 % av jentene som oppga at de spiste grønnsaker hver dag.

  1. Kantar, landsrepresentativ undersøkelse med 3000 respondenter i Norge, september 2021.
  2. Les mer på: www.skolefrukt.no.
  3. Opplysningskontoret for frukt og grønt, undersøkelse blant de ansvarlige for Skolefrukt, mai 2021.
  4. Opplysningskontorene i landbruket, feltarbeid Norstat, 1000 ungdommer i Norge, april 2022.
  5. HEMIL-rapport 2020, Institutt for helse, miljø og likeverd – HEMIL, Universitetet i Bergen.

Resultat fra Kantar sin undersøkelse. Grafen viser gjennomsnittlig daglig antall porsjoner med frukt/bær og grønnsaker:

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Det er mange som ikke spiser frukt, bær eller grønnsaker i skoletiden, og Skolefrukt kan være et tiltak for å motvirke dette.
Det er mange som ikke spiser frukt, bær eller grønnsaker i skoletiden, og Skolefrukt kan være et tiltak for å motvirke dette.
Last ned bilde
Prosjektleder for Skolefrukt Tore Angelsen.
Prosjektleder for Skolefrukt Tore Angelsen.
Last ned bilde
Last ned bilde

Om Opplysningskontoret for frukt og grønt

Opplysningskontoret for frukt og grønt
Opplysningskontoret for frukt og grønt
Håndverksveien 31
1405 LANGHUS

23 24 94 00https://www.frukt.no/

Opplysningskontoret for frukt og grønt arbeider for å inspirere hele Norges befolkning til mer fargerike måltider med frukt, bær og grønnsaker.

Vårt arbeid er nøytralt uten hensyn til merkevarer. Vår hovedstrategi er å stimulere til "5 om dagen" for hele Norges befolkning, ved å fylle halve tallerkenen med grønt. Vi fremhever fordelene ved produksjon av frukt, bær, grønnsaker og poteter i Norge.  

Følg pressemeldinger fra Opplysningskontoret for frukt og grønt

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Opplysningskontoret for frukt og grønt på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Opplysningskontoret for frukt og grønt

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom