UiO - Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Nytt prestisjesenter i utdanningskunnskap

Del

Utdanning kan forandre liv, men ikke alle barn og unge i verden har de samme utdanningsmulighetene. Det skal et nytt forskningssenter ved Universitetet i Oslo gjøre noe med.

Sigrid Blömeke og Henrik Daae Zachrisson skal lede UiOs nye Senter for fremragende forskning, CREATE, som de neste ti årene skal se på ulikheter i utdanning. Foto: Shane Colvin / UiO
Sigrid Blömeke og Henrik Daae Zachrisson skal lede UiOs nye Senter for fremragende forskning, CREATE, som de neste ti årene skal se på ulikheter i utdanning. Foto: Shane Colvin / UiO

Forskningsrådet har i dag tildelt penger til ni nye sentre for fremragende forskning (SFFer).

En tildeling går til CREATE – Centre for Research on Equality in Education, dermed får Universitetet i Oslos sitt første fremragende forskningssenter i utdanningsvitenskap.

– En jubeldag for utdanningsvitenskapen

– Dette er en jubeldag for vårt fakultet og for utdanningsvitenskapen. At vi nå får et senter for fremragende forskning på ulikhet i utdanning representerer en anerkjennelse både av styrken i våre forskningsmiljøer og av den betydningen utdanning har for barn og unge i vårt land og i verden, sier Rita Hvistendahl, dekan ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet (UV).

Ja, for utdanning kan virkelig forandre liv, men ikke alle barn og unge i verden har i dag de samme utdanningsmulighetene.

Målet til CREATE er å frambringe ny kunnskap om hvordan ulikhet i utdanning kan reduseres, slik at alle barn uavhengig av bakgrunn skal kunne få utvikle sitt potensial.

–  Nåværende forskning på utdanningsforskjeller er dessuten svært fragmentert. CREATE vil endre dette ved å gi en integrert tilnærming til å forstå ulikheter i utdanning og et helhetlig bilde av årsaker og konsekvenser, sier professor Henrik Daae Zachrisson ved Institutt for spesialpedagogikk, en av senterets ledere.

–  Vi håper å bryte ned de disiplinære siloene i studiet av utdanningsforskjeller og dermed overvinne barrierene for likestilling i utdanning gjennom skreddersydde intervensjoner med varige effekter, sier han.

Ny kunnskap til politikere

– Det nye senteret kommer også til å kunne gi beslutningstakere helt ny kunnskap om tiltak som kan brukes til å redusere ulikheter i utdanning, sier professor Sigrid Blömeke ved CEMO Senter for pedagogiske målinger.

Blömeke vil fungere som senterleder i første periode.

– Tiltakene vil dekke alt fra screening for å identifisere individuelle barns problemer med lesing, matematikk og problemløsning gjennom å adressere disse via målrettede intervensjoner, til å se på kostnadene ved verktøyene, forteller hun.

Lederteamet har med seg forskere fra alle fakultetets enheter og store internasjonale nettverk som sammen vil skape et verdensledende forskningsmiljø.  

– For fakultetet betyr senteret en kraftig styrking av både det interne og det internasjonale forskningssamarbeidet, og ikke minst vil det gi oss mulighet til å rekruttere mange unge utdanningsforskere, sier Hvistendahl.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Sigrid Blömeke og Henrik Daae Zachrisson skal lede UiOs nye Senter for fremragende forskning, CREATE, som de neste ti årene skal se på ulikheter i utdanning. Foto: Shane Colvin / UiO
Sigrid Blömeke og Henrik Daae Zachrisson skal lede UiOs nye Senter for fremragende forskning, CREATE, som de neste ti årene skal se på ulikheter i utdanning. Foto: Shane Colvin / UiO
Last ned bilde

Lenker

Om UiO - Det utdanningsvitenskapelige fakultet

UiO - Det utdanningsvitenskapelige fakultet
Postboks 1161 Blindern
0318 Oslo

http://www.uv.uio.no

Noregs leiande utdannings- og forskingsmiljø i utdanningsvitskap | Norway's leading institution on teacher education and educational sciences

Følg pressemeldinger fra UiO - Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra UiO - Det utdanningsvitenskapelige fakultet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra UiO - Det utdanningsvitenskapelige fakultet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom