Landbruks- og matdepartementet

Nytt kunnskapssenter styrker matsikkerheten i Norden

Del

NordGen (Nordisk genressurssenter) bevarer den nordiske frøsamlingen på vegne av de nordiske landene. Nå åpner de et nytt bygg for å fortsette arbeidet med å ta vare på genetisk materialet for å sikre matsikkerheten i Norden. På åpningen deltok landbruks- og matministeren sammen med andre nordiske ministre.

NordGens nye hovedkontor og kunnskapssenter innviet i Alnarp. Foto: NordGen
NordGens nye hovedkontor og kunnskapssenter innviet i Alnarp. Foto: NordGen

– Dette arbeidet er viktig for beredskapen og vår matsikkerhet. Nå er det mye usikkerhet knyttet til matvaresituasjonen og blant annet tilgang til gjødsel som følge av Ukraina krigen som gir disse genetiske ressursene økt betydning og aktualitet, sier landbruks- og matminister Sandra Borch.

NordGen er de nordiske landenes genbank og har er en nordisk samling på drøyt 30 000 frøprøver som bevares i fryseren. Dette kunnskapssenteret er viktig slik at det nordiske landbruket kan styrke sin konkurransekraft ved å bevare nordiske frø, samt utvikle klimatilpasningsdyktige planter som kan overleve klimaendringene. I tillegg til genbanken i Alnarp, Sverige, er duplikater av frøene også lagret i frøhvelvet på Svalbard som en back-up.

– Vi skal ta vare på genressursene våre slik at vi sikrer matforsyningen i både gode og dårlige tider. NordGen, som er de nordiske landenes genbank, bidrar til nettopp dette arbeidet. De ivaretar den viktige jobben som hvert enkelt nordisk land måtte gjort hver for seg om vi ikke stod sammen, sier landbruks- og matministeren.

I det nye senteret kommer NordGen til å satse på forskningssamarbeid med universiteter og private foretak for å bidra til fremtidssikring av det nordiske landbruket. Under åpningen fikk ministerne omvisning i det nye lokalet, blant annet i laboratoriet og veksthus.

Mer om NordGen

NordGen er med på å sikre den samlede arv; de nordiske genetiske ressurser innen planter, husdyr og skogtrær. Dette bidrar til utvikling og klimatilpasning av jord- og skogbruket i de nordiske landene.

NordGen har tre avdelinger; NordGen Husdyr, NordGen Skog og NordGen Vekster. NordGen er også ansvarlig for frøhåndteringen i Svalbard Frøhvelv og agerer som seketariat for det nordiske PPP-samarbeidet.

Frø og kunnskap fra NordGens nye hus vil bidra til klimatilpasning og bedre konkurranseevne for det nordiske landbruket.

NordGen er med på bidra til å bevare og fremme bærekraftig utnytting av de nordiske samlede genressurser, og er et av flaggskipene innen det nordiske samarbeidet.

Bilder

NordGens nye hovedkontor og kunnskapssenter innviet i Alnarp. Foto: NordGen
NordGens nye hovedkontor og kunnskapssenter innviet i Alnarp. Foto: NordGen
Last ned bilde

Om Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Pb 8007 Dep.
0030 Oslo

22 24 92 50https://www.regjeringen.no/no/dep/lmd

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har hovudansvar for mat- og landbrukspolitikken. Det omfattar arealforvalting, jord- og skogbruk, husdyrhald, reindrift og utvikling av nye næringar med utgangspunkt i landbruket.

Følg pressemeldinger fra Landbruks- og matdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Landbruks- og matdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Landbruks- og matdepartementet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom