Nye Veier

Nye Veiers leveranser til NTP

Del

I arbeidet med nasjonal transportplan (NTP) for 2022 - 2033 har Nye Veier levert to rapporter. Den ene anbefaler en omfattende økning i selskapets utbyggingsportefølje.

Bildet er fra Nye Veiers åpning av ny E18 mellom Tvedestrand og Arendal 2. juli i år.
Bildet er fra Nye Veiers åpning av ny E18 mellom Tvedestrand og Arendal 2. juli i år.

Regjeringen har signalisert ønske om å utvide Nye Veiers portefølje i kommende NTP, både når det gjelder antall prosjekter og finansiering - slik at selskapet får økt ansvar for oppfølging av NTP på de viktigste europaveiene.

Nye Veier har vurdert til sammen 20 delstrekninger hvor selskapet med sin arbeidsmetodikk vil kunne sikre mer vei for pengene, og dermed mer effektiv ressursbruk i sektoren. I tillegg har selskapet vurdert transportutfordringene i Oslo-området. Dette er beskrevet i tilleggsoppdraget til NTP-oppdrag 1 (vedlagt). Dette er strekningene Nye Veier har vurdert:

 • E39 Ålgård – Hove
 • E39 Bokn – Stord
 • E39 Stord – Os
 • E39 Ålesund – Molde
 • E136 Dombås – Vestnes
 • E6 Otta – Dombås
 • E6 Dombås – Ulsberg
 • Riksvei 3 Kolomoen – Ulsberg
 • E6 Åsen – Steinkjer
 • E14 Stjørdal – Meråker (Riksgrensen)
 • E39 Klett – Harangen
 • E8 Tromsø – Nordkjosbotn
 • E6 Fauske – Bognes
 • Riksvei 80 Bodø – Fauske
 • Transportbehov i og rundt Oslo
 • Fylkesvei 22 Hvam – Gjelleråsen
 • Riksvei 22: Videreføring av riksvei 22 mot Østfold
 • Riksvei 4 Oslo – Mjøsbrua
 • Riksvei 25 Hamar – Løten
 • E134 Forbindelse mellom øst og vest

Nye Veier mener at det ved helhetlig planlegging og utbygging av lange strekninger, er mulig å bygge ut et effektivt hovedveinett i Norge til en kostnad som er 30-40 prosent lavere enn kostnadsnivået som ble lagt til grunn for NTP 2018-2029. Ved å se flere prosjekter i dagens NTP i sammenheng, vil vi finne bedre løsninger for veibrukeren.

Den raske teknologiske utviklingen i transportsektoren, medfører risiko for feilinvesteringer. Vi legger derfor til grunn at strekningene bør bygges ut over en lengre periode enn 12 år. For å sikre langsiktig forutsigbarhet har vi likevel tatt som utgangspunkt at prosjekter som ligger inne i nåværende nasjonale transportplan som hovedregel gjennomføres innenfor kommende planperiode.

Nye Veier har bygget en velfungerende organisasjon som er klar for utvidelse av porteføljen.

Nye Veier ble opprettet som et virkemiddel for å øke effektiviteten i veisektoren, og vi har siden oppstarten arbeidet målrettet for å redusere reisetiden for veibrukeren, styrke trafikksikkerheten og samtidig redusere kostnadene til utbygging og drift.

I vårt svar på deloppdrag 1 til NTP redegjør vi for våre resultater så langt. Vi viser en kostnadsreduksjon på ca. 30 mrd. kr for vår samlede prosjektportefølje, sammenlignet med de kvalitetssikrede kostnadsoverslagene som lå til grunn da Nye Veier overtok porteføljen. Verdien av kortere reisetid og økt trafikksikkerhet utgjør et omtrent tilvarende beløp.

Vedlegg: Nye Veiers to rapporter til NTP

Kontakter

Direktør for planprosesser og samfunnskontakt, Finn Aasmund Hobbesland - tlf. 913 19 265

Bilder

Bildet er fra Nye Veiers åpning av ny E18 mellom Tvedestrand og Arendal 2. juli i år.
Bildet er fra Nye Veiers åpning av ny E18 mellom Tvedestrand og Arendal 2. juli i år.
Last ned bilde
Bildet er fra Nye Veiers åpning av ny E18 mellom Tvedestrand og Arendal 2. juli i år.
Bildet er fra Nye Veiers åpning av ny E18 mellom Tvedestrand og Arendal 2. juli i år.
Last ned bilde

Dokumenter

Om Nye Veier

Nye Veier
Nye Veier
Tangen 76
4608 Kristiansand

+47 479 72 727http://www.nyeveier.no

Nye Veier er et fullt ut statlig eid aksjeselskap. Selskapets oppgaver omfatter å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde viktige hovedveier. Disse binder landet vårt sammen, og knytter Norge til hovedveier i utlandet. Nye Veier skal være en slank og effektiv byggherreorganisasjon, med et mål om å sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier.

Denne infrastrukturen vil raskt styrke næringslivets konkurranseevne, gi innbyggere mer effektiv, forutsigbar og tryggere veitransport og mer vei for pengene. Dette skaper en merverdi, utover utbygging i tradisjonell forstand.

Selskapets verdier er "Fornyer", "Forbedrer" og "Forsikrer".

Følg saker fra Nye Veier

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nye Veier på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Nye Veier

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom