Nye Veier

Nye Veier velger St1 til etablering og drift av ny døgnhvileplass på Lonelier.

Del

Nye Veier har tildelt konsesjonskontrakt for etablering og drift av døgnhvileplassen og veiserviceanlegget på Lonelier til leverandøren St1. Anlegget plasseres ved Lonelierkrysset langs den nye E39 mellom Kristiansand og Mandal og åpnes våren 2023.

Lonelierkrysset.
Lonelierkrysset.

Anlegget på Lonelier blir en energistasjon for både kjøretøy og mennesker. I tillegg til ladestasjoner og drivstoffpumper for kjøretøy blir det anlagt et parkområde bak stasjonen.Sammen med flere andre tiltak kan yrkessjåfører være fysisk aktive mens de har hviletiden sin. Leverandøren St1 eier og drifter Shell-stasjoner i Norge. 

Uthvilte sjåfører er bedre sjåfører 

Uthvilte sjåfører fører til bedre trafikksikkerhet. Godt tilrettelagte uteområder med blant annet lekeplass, treningsapparater og rastemuligheter bidrar til gode pauser for både tungbilsjåførene og andre som benytter anlegget. 

– Tildelingen gikk til St1 siden de var tilbyderen som i en helhetsvurdering hadde den høyeste kvaliteten på service- og tjenestetilbudet til brukerne.  Herunder kunne St1 også vise til høy grad av trafikksikkerhet i løsningen sin, sier Magne Bye, leder for grunnerverv og forvalting i Nye Veier. 

 – Vi har i vår besvarelse til Nye Veier lagt vekt på gode brukeropplevelser, uansett om man er privatbilist eller er yrkessjåfør. Vi jobber for å være kundens førstevalg på farta og har et godt utvalg av både sunn og god mat. For oss er det også viktig å legge opp til løsninger som skiller store og små kjøretøyer for å opprettholde god trafikksikkerhet sier Bård Granerud, Etableringssjef i St1 Norge. 

Veiserviceanlegg med brukeren i sentrum 

I tilknytning til døgnhvileplassen skal det etableres et døgnåpent veiserviceanlegg for å sikre både yrkessjåførene og andre veifarende et godt servicetilbud. 

Ved tildelingen av kontrakten vil St1 ha nødvendige arealer til disposisjon for å kunne tilby nye energiformer som biogass, hydrogen og lading til tungtransporten på motsatt side av E39, når markedet er modent for det. – Det er viktig at det offentlige og private næringsliv jobber sammen for å legge til rette for fossilfritt og utslippsfritt drivstoff. Dette kan bidra til å redusere klimagassutslipp fra veitrafikk, sier Bye.  

I krysset blir det tilrettelagt for overgang til og fra kollektivtransport med egne tilhørende parkeringsarealer som også har lademuligheter for el-bil. Det blir videreetablert et eget område for bobilparkering og bobiltømming på stasjonen, samt et eget område for parkering av turistbusser. 

 – Vi i St1 Norge takker Nye Veier for tilliten som er vist oss og vi ser frem til å utvikle og bygge en fremtidsrettet energistasjon med god mulighet for hvile og påfyll av energi til kjøretøy og mennesker sier Anita Sørlundsengen, Retail direktør i St1 Norge 

Prosjektet E39 Kristiansand vest – Mandal øst består av 19 km firefelts motorvei, fem tunneler, åtte broer og tre motorveikryss. Prosjektethadde byggestart i 2018 og skal åpnes for trafikk høsten 2022. 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Lonelierkrysset.
Lonelierkrysset.
Last ned bilde
Magne Bye, Leder grunnerverv og forvaltning i Nye Veier
Magne Bye, Leder grunnerverv og forvaltning i Nye Veier
Last ned bilde

Lenker

Om Nye Veier

Nye Veier
Nye Veier
Kjøita 6
4630 Kristiansand

+47 479 72 727http://www.nyeveier.no

Nye Veier er et fullt ut statlig eid aksjeselskap. Selskapets oppgaver omfatter å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde viktige hovedveier. Disse binder landet vårt sammen, og knytter Norge til hovedveier i utlandet. Nye Veier skal være en slank og effektiv byggherreorganisasjon, med et mål om å sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier.

Denne infrastrukturen vil raskt styrke næringslivets konkurranseevne, gi innbyggere mer effektiv, forutsigbar og tryggere veitransport og mer vei for pengene. 

Selskapets verdier er "Fornyer", "Forbedrer" og "Forsikrer".

Følg pressemeldinger fra Nye Veier

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nye Veier på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Nye Veier

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom