Nye Veier

Nye Veier prioriterer to nye strekninger

Del

Styret i Nye Veier prioriterer E39 Ytre Ring i Kristiansand og E6 Sørelva - Borkamo i Nordland for utbygging.

Parti fra strekningen E6 Sørelva - Borkamo i Nordland. Foto: Nye Veier
Parti fra strekningen E6 Sørelva - Borkamo i Nordland. Foto: Nye Veier

Ytre Ring

Muligheter for reduserte kostnader på prosjektet som skal avlaste lokal trafikk, øke samfunnssikkerheten og sikre et effektivt riksveinett mellom Øst- og Vestlandet, er grunnen til at E39 Ytre Ring prioriteres. Prosjektet ligger i Kristiansand og kobler sammen E39 fra vest med E18 fra øst.

- Det har vært arbeidet svært godt med å snu alle steiner, finne besparelser og fremme ny reguleringsplan. Hittil ser vi at kostnadene i prosjektet kan reduseres med over en milliard kroner, forklarer Nye Veiers administrerende direktør Anette Aanesland.

Nye Veier fremmer planforslag for det ca. ti kilometer lange prosjektet til våren, og håper på et vedtak i Kristiansand bystyre høsten neste år.

E6 i Nordland

E6 mellom Sørelva og Borkamo omfatter utbedring og bygging fra Sørelva nord på Saltfjellet ned til Borkamo i Saltdal kommune, på en ca 20 kilometer lang strekning. Denne strekningen ble overført til Nye Veier i år, som følge av behandlingen av Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2022-2033.

Dagens vei er til hinder for et sammenhengende og effektivt riksveinett i regionen​. Både nord og sør for denne strekningen av E6 er vei med relativt god standard, bygget de senere år. Utbygging av Sørelva-Borkamostrekningen sikrer helhetlig og sammenhengende god europavei på en lang strekning i Nordland. Denne strekningen har høy ulykkesbelastning, er smal og svingete vei og har dårlig fremkommelighet om vinteren.

Strekningen regnes som klar for prioritering fordi det foreligger tre vedtatte reguleringsplaner for strekningen​ (vedtatt i 2015, 2017 og 2020). Nye Veier har analysert planene og vurderer at planen er gode og at muligheten for å øke nytten eller redusere kostnadene​ er liten.

- Det er viktig for oss å komme i gang med modne prosjekter, og det er særlig hyggelig at vi allerede nå kan gå løs på en av strekningene vi fikk overført i forbindelse med NTP, sier Aanesland.

Kontakter

Bilder

Parti fra strekningen E6 Sørelva - Borkamo i Nordland. Foto: Nye Veier
Parti fra strekningen E6 Sørelva - Borkamo i Nordland. Foto: Nye Veier
Last ned bilde
Nye Veiers adm. direktør, Anette Aanesland.
Nye Veiers adm. direktør, Anette Aanesland.
Last ned bilde
Oversiktskart over E6 Sørelva-Borkamo i Nordland.
Oversiktskart over E6 Sørelva-Borkamo i Nordland.
Last ned bilde
Streknikngskart over E39 Ytre Ring i Kristiansand.
Streknikngskart over E39 Ytre Ring i Kristiansand.
Last ned bilde

Om Nye Veier

Nye Veier
Nye Veier
Kjøita 6
4630 Kristiansand

+47 479 72 727http://www.nyeveier.no

Nye Veier er et fullt ut statlig eid aksjeselskap. Selskapets oppgaver omfatter å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde viktige hovedveier. Disse binder landet vårt sammen, og knytter Norge til hovedveier i utlandet. Nye Veier skal være en slank og effektiv byggherreorganisasjon, med et mål om å sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier.

Denne infrastrukturen vil raskt styrke næringslivets konkurranseevne, gi innbyggere mer effektiv, forutsigbar og tryggere veitransport og mer vei for pengene. 

Selskapets verdier er "Fornyer", "Forbedrer" og "Forsikrer".

Følg pressemeldinger fra Nye Veier

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nye Veier på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Nye Veier

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom