Nye Veier

Nye Veier prioriterer nye strekninger for utbygging

Del

Nye Veier prioriterer strekningene E18 Dørdal – Tvedestrand og E6 Kvænangsfjellet for utbygging.

Nye Veier har prioritert E6 Kvænangsfjellet for utbygging.          (foto: Johan Arnt Vatnan / Nye Veier)
Nye Veier har prioritert E6 Kvænangsfjellet for utbygging. (foto: Johan Arnt Vatnan / Nye Veier)

Strekninger hvor utbyggingskonsept er valgt, og hvor planleggingen har kommet så langt at prosjektet kan sendes til markedet, har vært viktig for Nye Veiers prioritering.  Det er nødvendig med ytterligere verdiøkning med kostnadsreduksjon av prosjektene før bygging kan starte. I samsvar med Nye Veiers prosjektmodell skjer deler av denne verdiøkningsprosessen i samhandling med entreprenørene som skal gjennomføre planlegging og utbygging.

- Det er viktig å få konkurransene om disse strekningene ut i markedet, parallelt som optimaliseringen fortsetter. Vi skal forsikre oss om at alle samfunnsøkonomiske gevinster tas ut, sier konstituert administrerende direktør i Nye Veier, Anette Aanesland.

E6 Kvænangsfjellet

Samfunnssikkerhet, forsyningssikkerhet og forutsigbarhet, samt prosjektets modenhet, har veid tungt når Nye Veier nå har prioritert E6 Kvænangsfjellet for utbygging. Fjellovergangen som er delt mellom kommunene Nordreisa og Kvænangen i Nord-Troms, er ofte stengt vinterstid på grunn av skredfare og sterk vind som skaper drivsnø. E6 Kvænangsfjellet er eneste vei mellom Finnmark og deler av Nord-Troms og resten av landet. Eneste alternative omkjøringsvei er nesten 70 mil via Finland.

Nye Veier planlegger å bygge tunneler som skal bedre fremkommeligheten over fjellet vinterstid, i tillegg til å utbedre veien.

- Det er gjort en god jobb med å ta ned kostnadene i prosjektet, men det gjenstår altså ytterligere optimalisering. Kvænangsfjellet er på mange måter et litt annerledes prosjekt i vår portefølje, og vi har vurdert samfunnssikkerhet, som er en faktor i den samfunnsøkonomiske analysen, som avgjørende, understreker Aanesland.

E18 Dørdal - Tvedestrand

E18 Dørdal – Tvedestrand er en videreføring av utbyggingen av E18 mellom Oslo og Kristiansand. Det ble i høst ferdigstilt en kommunedelplan på strekningen E18 Dørdal – Grimstad gjennom en interkommunal planprosess, og nå prioriteres altså store deler av dette planområdet for utbygging.

- Når vi nå har prioritert strekningen for utbygging, har modenhet og samfunnsøkonomisk lønnsomhet vært tillagt vekt, sier Anette Aanesland.

E6 Øyer – Otta

Stekningen Øyer – Otta ble overført til Nye Veier i 2019 sammen med Kvænangsfjellet og E16 Kløfta- Kongsvinger. Nye Veier har arbeidet målrettet med å utvikle et godt konsept for utbygging på denne strekningen. Utbyggingskonseptet vil kunne gi en samfunnsøkonomisk lønnsom utbygging ved videre optimalisering i samarbeid med kommunene og veimyndigheten.

Nye Veier har arbeidet målrettet med å utvikle et godt konsept for utbygging på denne strekningen som gir et godt samfunnsøkonomisk prosjekt. Det planlegges nå, i samarbeid med kommunene, å igangsette reguleringsplanleggingen på de gjenstående strekningene. Med planer som ivaretar god samfunnsnytte og lave kostnader vil prosjektet kunne bli prioritert for utbygging raskt. Prosjektet prioriteres ikke for utbygging ved denne porteføljeprioriteringen. 

Vedlagt er oversikt over Nye Veiers strekninger etter samfunnsøkomisk lønnsomhet og modenhet.

Kontakter

Adm. direktør i Nye Veier, Anette Aanesland, tlf. 951 20 546

Bilder

Nye Veier har prioritert E6 Kvænangsfjellet for utbygging.          (foto: Johan Arnt Vatnan / Nye Veier)
Nye Veier har prioritert E6 Kvænangsfjellet for utbygging. (foto: Johan Arnt Vatnan / Nye Veier)
Last ned bilde
Kvænangsfjellet deler Norge når veien er stengt. Vinterstid skjer det relativt ofte.
Kvænangsfjellet deler Norge når veien er stengt. Vinterstid skjer det relativt ofte.
Last ned bilde

Dokumenter

Om Nye Veier

Nye Veier
Nye Veier
Tangen 76
4608 Kristiansand

+47 479 72 727http://www.nyeveier.no

Nye Veier er et fullt ut statlig eid aksjeselskap. Selskapets oppgaver omfatter å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde viktige hovedveier. Disse binder landet vårt sammen, og knytter Norge til hovedveier i utlandet. Nye Veier skal være en slank og effektiv byggherreorganisasjon, med et mål om å sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier.

Denne infrastrukturen vil raskt styrke næringslivets konkurranseevne, gi innbyggere mer effektiv, forutsigbar og tryggere veitransport og mer vei for pengene. Dette skaper en merverdi, utover utbygging i tradisjonell forstand.

Selskapets verdier er "Fornyer", "Forbedrer" og "Forsikrer".

Følg saker fra Nye Veier

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nye Veier på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Nye Veier

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom