Nye VeierNye Veier

Nye Veier oppnådde høy score på bærekraft i planprosjekt

Del
Nye Veier har planlagt ny E39 fra Mandalselva, gjennom Lindesnes kommune til Herdal i Lyngdal kommune. Strekningen er om lag 25 kilometer. Prosjektet har nå oppnådd nivået "Excellent"-sertifisering i planlegging for økt bærekraft.
Bilde av hjort med kalv fra viltkamera ved Stilandsveien i Lindesnes. Foto: Viltkamera/Kurt Jerstad
Bilde av hjort med kalv fra viltkamera ved Stilandsveien i Lindesnes. Foto: Viltkamera/Kurt Jerstad

-Det er hyggelig å oppnå høy score på sertifisering på bærekraft. Som en stor statlig innkjøper av varer og tjenester må Nye Veier ta ansvar og jobbe aktivt i planprosjektene. Vi jobber mye med å finne løsninger som reduserer klimagassutslipp og miljøfotavtrykk. Det ligger allerede mange krav i lover og håndbøker som sikrer at natur- og miljøverdier skal utredes i planlegging. Sertifisering er en del av kvalitetssikringen og viser at vi går i riktig retning for å få en mer skånsom veiutbygging, sier Asbjørn Heieraas, plandirektør i Nye Veier.

Bærekraftsertifisering i alle store planprosjekter

Nye Veier stiller krav til bærekraftsertifisering i alle store planprosjekter. Nye Veier har noen få egne ansatte som er sertifisert innen ordningen. Det er hovedsaklig eksterne rådgivere som gjør arbeidet med å samle nødvendig dokumentasjon. 

-For å oppnå høy score på sertifisering må vi levere detaljert dokumentasjon på hvordan vi har jobbet med bærekraft, medvirkning, ytre miljø og klimagassutslipp i prosjektet. Det er gjort mye bra og jeg er fornøyd med god uttelling for omfattende tilrettelegging for medvirkning opp mot innbyggere og offentlig interessenter - til tross for at det var pandemi da vi planla dette prosjektet, sier Håkon Lohne, prosjektleder plan i Nye Veier.

I tillegg til prosjektinformasjon på nyeveier.no, ble det utarbeidet filmer og tatt i bruk medvirkningsportal der innbyggere kunne komme med innspill til prosjektet. Det ble dessuten gjennomført både digitale og fysiske informasjonsmøter.

Lohne sier at det har vært et godt samarbeid mellom Nye Veier og Sweco AS gjennom hele prosjektet.

-Dette er første gang Sweco sertifiserer et prosjekt i Norge etter denne metodikken, og sikrer seg karakteren Excellent. Excellent innebærer at prosjektet er planlagt med høy grad av bærekraftighet. Vi er godt fornøyde med resultatet, sier assessor Jannike Gry Jensen i Sweco.

Samarbeidet har gitt ringvirkninger og bidratt til utvikling av miljøindikatorer som er egnet til bruk i prosjekter i tidlig fase. Det er også jobbet med tiltak og løsninger for å redusere klima- og miljøkonsekvenser ved inngrep i myr.

- Underveis i prosjektet har vi gjennomført omfattende undersøkelser av biologisk mangfold, for å finne den traséen for veien som best ivaretar naturen. En del av dette er å finne effektive avbøtende tiltak. Det er gjennomført vannundersøkelser og kartlegging av viltets bevegelser. Ett eksempel er arbeidet for å ivareta viktige trekkveier for hjortevilt langs E39 fra Mandal til Lyngdal øst. Her plasserte vi et stort antall viltkameraer langs traseen for å planlegge plasseringen av faunapassasjer, sier Lohne. 

Nye Veier har anvendt BREEAM Infrastructure som er et verktøy for å dokumentere arbeidet med å forbedre bærekraften i prosjektet. 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Bilde av hjort med kalv fra viltkamera ved Stilandsveien i Lindesnes. Foto: Viltkamera/Kurt Jerstad
Bilde av hjort med kalv fra viltkamera ved Stilandsveien i Lindesnes. Foto: Viltkamera/Kurt Jerstad
Last ned bilde
Håkon Lohne, planprosjektleder Nye Veier. Foto: Nye Veier
Håkon Lohne, planprosjektleder Nye Veier. Foto: Nye Veier
Last ned bilde
Asbjørn Heieraas, plandirektør i Nye Veier. Foto: Nye Veier
Asbjørn Heieraas, plandirektør i Nye Veier. Foto: Nye Veier
Last ned bilde
Jannike Gry B. Jensen,
Senior Miljørådgiver i SWECO og assessor. Foto: SWECO AS
Jannike Gry B. Jensen, Senior Miljørådgiver i SWECO og assessor. Foto: SWECO AS
Last ned bilde
Seniorrådgiver ytre miljø Olav Rønningen, planprosjektleder  Håkon Lohne, prosjektutviklingssjef Benedichte Limmesand Hellestøl og plandirektør Asbjørn Heieraas. Foto: Nye Veier
Seniorrådgiver ytre miljø Olav Rønningen, planprosjektleder Håkon Lohne, prosjektutviklingssjef Benedichte Limmesand Hellestøl og plandirektør Asbjørn Heieraas. Foto: Nye Veier
Last ned bilde
E39 Mandal-Lyngdal øst. illistrasjon: Nye Veier
E39 Mandal-Lyngdal øst. illistrasjon: Nye Veier
Last ned bilde

Om Nye Veier

Nye Veier
Nye Veier
Kjøita 6
4630 Kristiansand

+47 479 72 727http://www.nyeveier.no

Nye Veier er et fullt ut statlig eid aksjeselskap. Selskapets oppgaver omfatter å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde viktige hovedveier. Disse binder landet vårt sammen, og knytter Norge til hovedveier i utlandet. Nye Veier skal være en slank og effektiv byggherreorganisasjon, med et mål om å sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier.

Denne infrastrukturen vil raskt styrke næringslivets konkurranseevne, gi innbyggere mer effektiv, forutsigbar og tryggere veitransport og mer vei for pengene. 

Selskapets verdier er "Fornyer", "Forbedrer" og "Forsikrer".

Følg pressemeldinger fra Nye Veier

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Nye Veier på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Nye Veier

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom