Nye Veier

Nye Veier ønsker innspill om E6 Roterud – Storhove

Del

Veiutbyggingsselskapet Nye Veier har, i samarbeid med totalentreprenøren AF og rådgiverselskapet Norconsult, startet på arbeidet med å utvikle, optimalisere og regulere ny firefelts motorvei fra Roterud til Storhove. Nå ønsker de medvirkning og innspill fra alle som blir berørt av den nye motorveien.

Eksisterende E6 ved Roterud i Gjøvik kommune
Eksisterende E6 ved Roterud i Gjøvik kommune

Nye Veier planlegger å levere planforslag og gjennomføre høring tidlig i 2021. Utbyggeren forventer at de fleste ønsker å gi sine innspill gjennom den digitale medvirkningsportalen på Nye Veiers nettside for prosjektet.

- Det er viktig for Nye Veier å forenkle og fornye ved å ta i bruk digitale verktøy som sikrer god medvirkning. Nye Veier bruker digitale medvirkningsportaler i alle prosjekter og vi ser at vi nå får mange flere innspill enn tidligere. Aktiv medvirkning er viktig for å få fram et godt prosjekt, sier Øyvind Moshagen, utbyggingsdirektør i Nye Veier.

Nye Veier følger plan og bygningslovens prosesser der det blir flere muligheter for å gi innspill.

- Den offisielle høringsperioden for E6 Roterud - Storhove kommer først i 2021, men vi ønsker allerede nå å få inn så mange innspill som mulig. Innspillene kan for eksempel handle om tilkomster til eiendommer, bruk av stier, friluftsområder, vilttråkk, lokale brønner, fiskeplasser, lekeområder eller jordbruksareal, sier Moshagen.

I tillegg til muligheten for digital medvirkning kan Moshagen opplyse om at det også kommer til å bli arrangert åpne informasjonsmøter utover høsten og i høringsperioden i 2021.

- Vi erfarer at de fleste ønsker å markere sitt innspill med nøyaktig plassering i det digitale kartet i medvirkningsportalen, men det er likevel fortsatt behov for åpne informasjonsmøter. Vi kommer derfor til å arrangere åpne møter både i høst og i høringsperioden til våren, sier Moshagen.

Delstrekningen Roterud - Storhove er en del av Nye Veiers utbygging av E6 Moelv – Øyer. Prosjektet består totalt av ca. 36 km vei i dagen, ca. seks km tunnel delt på to tunneler, ny bru over Lågen på ca. 0,7 km og ny bru over Mjøsa på ca. 1,6 km. Hele strekningen blir ca. 43 km og veien skal bygges som firefelts motorvei med 110 km/t.

Nøkkelord

Bilder

Eksisterende E6 ved Roterud i Gjøvik kommune
Eksisterende E6 ved Roterud i Gjøvik kommune
Last ned bilde
Eksisterende E6 ved Øyresvika i Lillehammer
Eksisterende E6 ved Øyresvika i Lillehammer
Last ned bilde
Storhove nord for Lillehammer
Storhove nord for Lillehammer
Last ned bilde

Om Nye Veier

Nye Veier
Nye Veier
Tangen 76
4608 Kristiansand

+47 479 72 727http://www.nyeveier.no

Nye Veier er et fullt ut statlig eid aksjeselskap. Selskapets oppgaver omfatter å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde viktige hovedveier. Disse binder landet vårt sammen, og knytter Norge til hovedveier i utlandet. Nye Veier skal være en slank og effektiv byggherreorganisasjon, med et mål om å sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier.

Denne infrastrukturen vil raskt styrke næringslivets konkurranseevne, gi innbyggere mer effektiv, forutsigbar og tryggere veitransport og mer vei for pengene. Dette skaper en merverdi, utover utbygging i tradisjonell forstand.

Selskapets verdier er "Fornyer", "Forbedrer" og "Forsikrer".

Følg saker fra Nye Veier

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nye Veier på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Nye Veier

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom