Nye Veier

Nye Veier og St1 åpner døgnhvileplass og veiserviceanlegg på Grenstøl ved E18 i Tvedestrand

Del

Mandag 9. november åpner det nye veiserviceanlegget med døgnhvileplass og Shell energistasjon på Grenstøl ved E18 i Tvedestrand. Med åpningen av anlegget på Grenstøl har brukerne av veien fått enda et moderne og komplett tilbud langs E18.

Grenstøl ved E18 i Tvedestrand. Bilder og illustrasjoner: St1
Grenstøl ved E18 i Tvedestrand. Bilder og illustrasjoner: St1

- Dette er et svært moderne veiserviceanlegg og døgnhvileplass. Døgnhvileplasser er bra for trafikksikkerheten fordi yrkessjåfører kan få nødvendig og lovpålagt hvile. For Nye Veier er det ekstra viktig å legge til rette for lademulighetene. Det er slike klimavennlige løsninger det er behov for nå og i framtiden. I sommer åpnet tilsvarende anlegg på Langrønningen ved E18 i Bamble. Med åpningen på Grenstøl, har Nye Veier levert enda et komplett og moderne, trafikksikkert veiserviceanlegg som alle brukerne av veien har nytte av, sier Anette Aanesland, administrerende direktør i Nye Veier.

Klimahensyn ivaretatt

Nye Veier stilte krav om og er tilfreds med at det er tatt klimahensyn når det gjelder tjenestene som skal tilbys.

-Vi ser at St1s løsninger kan gi gode bidrag i CO2-regnskapet. Døgnhvileplassen er bygd fleksibelt og med tanke på fremtiden som gjør at det også kan utvides. Med tilrettelegging for pause, påfyll av mat og drikke, lademuligheter, hvile og restitusjon bidrar til trafikksikkerheten. Vi håper også at døgnhvileplassen og serviceanlegget kan skape arbeidsplasser og gi varig verdiskapning for Tvedestrand kommune og regionen for øvrig. Vi vil takke St1 som har levert et flott og fremtidsrettet veiserviceanlegg. Det har vært et godt samarbeid og Nye Veier ønsker lykke til med driften, sier Aanesland.

Sikker logistikk for trafikantene

Anlegget er konstruert for å skille tungtrafikk og myke trafikanter. Døgnhvileplassen får egen inn og utkjøring for tyngre kjøretøy inklusive turbusser. På området har det allerede en stund vært etablert en parkeringsplass for pendlere og en kollektivterminal. Dette sikrer gode trafikkforhold for busser og kort avstand inn til butikken for passasjerene. I utarbeidelsen av anlegget er det lagt vekt på å gi god og sikker logistikk for alle trafikantene. Inne på forplassen blir det tilbud om flytende drivstoff og en stor ladepark for å sikre kunder med elektriske kjøretøy lading når de trenger det. Inne på anlegget er det en egen avdeling for yrkessjåførene med tilgang til dusj og toalett og en stor sitteavdeling.

To døgnhvileplasser på E18 mellom Bamble og Arendal

I 2019 åpnet Nye Veier strekningene E18 Tvedestrand-Arendal og E18 Rugtvedt-Dørdal. Strekningene E18 Tvedestrand-Arendal åpnet 2. juli i 2019 mer enn tre måneder tidligere enn planlagt. Med åpningen av døgnhvileplassen på Grenstøl er det nå to døgnhvileplasser og veiserviceanlegg i drift på E18 mellom Bamble og Arendal. Circle K  driver anlegget på Langrønningen.

Fakta om døgnhvileplassen og veiserviceanlegget på Grenstøl:

 • Parkering er på åpen plass med fri adkomst og separat innkjøring
 • Hvilerom og dusjfasiliteter i tilknytning til døgnåpen energistasjon
 • Området er dimensjonert for vogntog og modulvogntog
 • 16 ladepunkter
 • Oppstillingsplass til 30 stk vogntog, herav 14 vogntog og 16 modulvogntog
 • 2 av plassene for modulvogntog er forbeholdt farlig gods/ ADR transport.
 • I tillegg satt av plass for parkering for 3 busser
 • Toalett, dusjfasiliteter og hvilerom finnes i tilknytning til energistasjonen
 • Området er belyst
 • Utendørs treningsapparater for fri benyttelse
 • Døgnåpen energistasjon/kiosk med mulighet for kjøp av mat og drikke
 • Gangavstand til bussterminal
 • Hundeluftegård
 • Drivstoffsalg pr dags dato salg av diesel, HVO100, AdBlue og farget diesel
 • Wifi på hvilerom

Nøkkelord

Bilder

Grenstøl ved E18 i Tvedestrand. Bilder og illustrasjoner: St1
Grenstøl ved E18 i Tvedestrand. Bilder og illustrasjoner: St1
Last ned bilde
Grenstøl ved E18 i Tvedestrand. Bilder og illustrasjoner: St1
Grenstøl ved E18 i Tvedestrand. Bilder og illustrasjoner: St1
Last ned bilde
Grenstøl ved E18 i Tvedestrand. Bilder og illustrasjoner: St1
Grenstøl ved E18 i Tvedestrand. Bilder og illustrasjoner: St1
Last ned bilde
Grenstøl ved E18 i Tvedestrand. Bilder og illustrasjoner: St1
Grenstøl ved E18 i Tvedestrand. Bilder og illustrasjoner: St1
Last ned bilde
Grenstøl ved E18 i Tvedestrand. Bilder og illustrasjoner: St1
Grenstøl ved E18 i Tvedestrand. Bilder og illustrasjoner: St1
Last ned bilde
Grenstøl ved E18 i Tvedestrand. Bilder og illustrasjoner: St1
Grenstøl ved E18 i Tvedestrand. Bilder og illustrasjoner: St1
Last ned bilde

Om Nye Veier

Nye Veier
Nye Veier
Kjøita 6
4630 Kristiansand

+47 479 72 727http://www.nyeveier.no

Nye Veier er et fullt ut statlig eid aksjeselskap. Selskapets oppgaver omfatter å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde viktige hovedveier. Disse binder landet vårt sammen, og knytter Norge til hovedveier i utlandet. Nye Veier skal være en slank og effektiv byggherreorganisasjon, med et mål om å sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier.

Denne infrastrukturen vil raskt styrke næringslivets konkurranseevne, gi innbyggere mer effektiv, forutsigbar og tryggere veitransport og mer vei for pengene. 

Selskapets verdier er "Fornyer", "Forbedrer" og "Forsikrer".

Følg pressemeldinger fra Nye Veier

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nye Veier på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Nye Veier

Anleggsarbeid for ny E18 har startet ved Kokkersvold i Porsgrunn17.6.2021 11:41:09 CEST | Aktuelt

- Arbeidet med anleggsvei ved Kokkersvold i Porsgrunn begynner i juni og markerer starten på byggingen av ny E18 mellom Langangen og Rugtvedt. Anleggsveien som nå er under bygging skal gi tilgang til området ved Blåfjell og Kokkersvold. Det er det franske entreprenørselskapet EIFFAGE som skal bygge to tuneller til ny firefelts E18 på oppdrag for Nye Veier, sier Morten Lossius, prosjektsjef i Nye Veier for E18 Langangen-Rugtvedt.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom