Nye Veier

Nye Veier med digitalt grunnerverv

Del

For første gang i norgeshistorien er grunnerverv blitt heldigitalisert. I store samferdselsprosjekter kommer det grunneiere til gode.

For første gang i norgeshistorien er grunnerverv blitt heldigitalisert. I store samferdselsprosjekter kommer det grunneiere til gode.
For første gang i norgeshistorien er grunnerverv blitt heldigitalisert. I store samferdselsprosjekter kommer det grunneiere til gode.

Når Nye Veier skal bygge ny veg og jernbane, må veiselskapet sørge for rettighetene til de arealer som blir midlertidig og permanent beslaglagt til bygging. Dette kalles grunnerverv.

Gjennom et nytt saksbehandlingssystem, døpt eGrunnerverv,har Nye Veier nå etablert mulighet til å foreta grunnervervsprosessen digitalt. Selskapet har selv stått i bresjen for utviklingen. 

– Grunnerverv handler i stor grad om tillitsbasert kommunikasjon, og da må vi legge til rette for at grunnervervetkan skje på en trygg og effektiv måte. Gjennom eGrunnervervløser vi nettopp dette, sier Magne Bye, leder for grunnerverv og forvaltning i Nye Veier. 

Med den digitale plattformenkan grunneierefølge sin sak, med tilhørende dokumenter,fra start til slutt. Det betyr at prosessen forhåpentligvis vil oppleves mer oversiktlig og forutsigbar.

– Det er på høy tid at vi som byggherre kan tilby en digital løsning til grunneiere som blir berørt av våre prosjekter. Vi vil få bedreoversikt over kommunikasjon, status og økonomi i den enkelte sak. Dette ser vi også på som en fordel for de berørte, blant annet med tanke på likebehandlingsprinsippet, sier Ole-Terje Mosvold Pedersen, prosjektleder for eGrunnerverv i Nye Veier. 

Med eGrunnerverv kan Nye Veier oppnå en smidigere saksgang, noe som vil oppleves langt bedre for både saksbehandlere og grunneiere. Tradisjonelt har korrespondansen mellom byggherren og grunneier vært via fysisk post og e-post. Nå kan dialogenforegå i den digitale plattformen.

– Utover et digitalt saksbehandlingssystem er dette også en løsning som har integrasjoner – altså at den snakker sammen – med arkiv, økonomisystem, kartløsning og prosjektverktøy. Dette gjør at prosessene våre går raskere og med økt kvalitet osikkerhet.For oss som jobber innenfor dette og tilgrensende fagområder er dette kjærkomment, utdyper Mosvold Pedersen.

Nye Veier ønsker å dele løsningen med de andre aktørene i bransjen, og har allerede fått interesse fra Bane NOR og fylkeskommunene. Det er blant annet inngått intensjonsavtaler for et videre samarbeid. Ressursbesparelsene for staten kan derfor mangedoble seg. Nye Veier opplyser at de i forbindelse med eGrunnerverv-prosjektet også er i samtaler med digitaliseringsdirektoratet.  

– GjennomNye Veiers fem første år har vi tatt til orde for å fornye og forbedre bygg- og anleggssektoren. Vi har utfordret politikere og leverandører på alt fra regelverk til kontraktsmodeller. Vi ser en klar trend i at man nå utfordrer, utvikler og deler på tvers av de offentlige aktørene, noe som til slutt gagner samfunnet og trafikanten, sier Anette Aanesland, administrerende direktør i Nye Veier. 

Prosjektet eGrunnerverv er utviklet av Nye Veier med konsulentbistand fraAtea,DevoTeam og Egde Consulting. 

– Investeringskostnaden regner vi med å få tilbake innen tre år, og deretter vil det være snakk om en betydelig, årlig gevinst, sier Mosvold Pedersen. 

Nøkkelord

Kontakter

Ole-Terje Mosvold Pedersen
Rådgiver grunnerverv

+47 481 53 068
ole-terje.pedersen@nyeveier.no

Bilder

For første gang i norgeshistorien er grunnerverv blitt heldigitalisert. I store samferdselsprosjekter kommer det grunneiere til gode.
For første gang i norgeshistorien er grunnerverv blitt heldigitalisert. I store samferdselsprosjekter kommer det grunneiere til gode.
Last ned bilde
– Det er på høy tid at vi som byggherre kan tilby en digital løsning til grunneiere som blir berørt av våre prosjekter, sier Ole-Terje Mosvold Pedersen, rådgiver grunnerverv i Nye Veier.
– Det er på høy tid at vi som byggherre kan tilby en digital løsning til grunneiere som blir berørt av våre prosjekter, sier Ole-Terje Mosvold Pedersen, rådgiver grunnerverv i Nye Veier.
Last ned bilde
– Grunnerverv handler i stor grad om tillitsbasert kommunikasjon, og da må vi legge til rette for at grunnervervet kan skje på en trygg og effektiv måte, sier Magne Bye, leder for grunnerverv og forvaltning i Nye Veier.
– Grunnerverv handler i stor grad om tillitsbasert kommunikasjon, og da må vi legge til rette for at grunnervervet kan skje på en trygg og effektiv måte, sier Magne Bye, leder for grunnerverv og forvaltning i Nye Veier.
Last ned bilde
– Gjennom Nye Veiers fem første år har vi tatt til orde for å fornye og forbedre bygg- og anleggssektoren. Vi har utfordret politikere og leverandører på alt fra regelverk til kontraktsmodeller. Vi ser en klar trend i at man nå utfordrer, utvikler og deler på tvers av de offentlige aktørene, noe som til slutt gagner samfunnet og trafikanten, sier Anette Aanesland, administrerende direktør i Nye Veier.
– Gjennom Nye Veiers fem første år har vi tatt til orde for å fornye og forbedre bygg- og anleggssektoren. Vi har utfordret politikere og leverandører på alt fra regelverk til kontraktsmodeller. Vi ser en klar trend i at man nå utfordrer, utvikler og deler på tvers av de offentlige aktørene, noe som til slutt gagner samfunnet og trafikanten, sier Anette Aanesland, administrerende direktør i Nye Veier.
Last ned bilde

Om Nye Veier

Nye Veier
Nye Veier
Kjøita 6
4630 Kristiansand

+47 479 72 727http://www.nyeveier.no

Nye Veier er et fullt ut statlig eid aksjeselskap. Selskapets oppgaver omfatter å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde viktige hovedveier. Disse binder landet vårt sammen, og knytter Norge til hovedveier i utlandet. Nye Veier skal være en slank og effektiv byggherreorganisasjon, med et mål om å sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier.

Denne infrastrukturen vil raskt styrke næringslivets konkurranseevne, gi innbyggere mer effektiv, forutsigbar og tryggere veitransport og mer vei for pengene. 

Selskapets verdier er "Fornyer", "Forbedrer" og "Forsikrer".

Følg pressemeldinger fra Nye Veier

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nye Veier på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Nye Veier

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom