Nye Veier

Nye Veier løser støyproblemene på E6 forbi Fåberg og foreslår nytt kryss sør i Øyer

Del

Nye Veier har funnet en ny smart løsning som ikke har vært foreslått tidligere for E6-strekningen Storhove – Øyer. I planforslaget foreslår Nye Veier firefelts motorvei med 110 km/t frem til demningen ved Hunderfossen, mellomlang tunnel forbi Fåberg og flytting av Ensbykrysset til Midtskog. Positive vedtak i kommunene nå, som følger Nye Veiers anbefaling, vil kunne sikre byggestart på Storhove høsten 2020.

Tunnelåpning i nord, ved Fåberg.
Tunnelåpning i nord, ved Fåberg.

Dette fremgår av planforslaget som Nye Veier nå har sendt til kommunene Lillehammer og Øyer.

- I planforslaget foreslår vi firefelts motorvei med 110 km/t frem til demningen ved Hunderfossen. Fra demningen og nordover vil vi vurdere å bygge etter samme type standard som er benyttet på E6 Øyer – Tretten. Dette betyr at vi søker å unngå å berøre Fossegården og at vi ikke går videre med nytt kryss på Navet. Vi legger også opp til å beholde krysset ved Granrudmoen, selv om dette ikke er en del av dette reguleringsplanforslaget, sier Øyvind Moshagen, prosjektdirektør i Nye Veier Innlandet.

I planforslaget er det utarbeidet konsekvensutredning for fire alternativ og planforslag for to løsninger. Nye Veier anbefaler å gå videre med kun ett av disse. Det anbefalte planforslaget inneholder flere optimaliserte løsninger, blant annet mellomlang tunnel forbi Fåberg.

- I forslaget til reguleringsplan foreslår vi en mellomlang tunnelløsning som blant annet løser støyproblemene for Fåbergs befolkning. Dette er en stor bonus i vårt nye forslag. Veien blir mindre synlig i terrenget og kortere enn tidligere foreslått, sier Moshagen.

Nye Veier opplyser at prosjektet, slik det ble vedtatt i kommunedelplanen i fjor, ville vært vanskelig og svært kostbart å gjennomføre.

- Grunnforholdene var ikke slik tidligere analyser viste, spesielt der tunnelåpningen i nord var planlagt. Med vårt forslag til mellomlang tunnel unngår vi å flytte på svært store mengder med løsmasse, samtidig som vi sparer samfunnet for store kostnader, selv om det er åpenbart at en lengre tunnel har sin pris, sier Moshagen.

Ensbykrysset flyttes nordover til Midtskog.

- Nye Veier foreslår å flytte Ensbykrysset omtrent to kilometer nordover, til Midtskog. Der ønsker vi å bygge et halvkryss, med avkjøring fra E6 i nordgående retning og påkjøring til E6 i sørgående retning. Denne løsningen gir gjennomgangstrafikken og spesielt hyttetrafikken til Hafjell en god løsning, i tillegg til at kryssløsningen bedrer prosjektets samfunnsøkonomiske nytte, sier Moshagen.

Nye Veier mener at alt nå ligger til rette for et godt prosjekt.

- Gjennom god dialog med både politikere og lokalbefolkningen har Nye Veier kommet frem til et godt optimalisert prosjekt. Med positive vedtak fra politikerne i Lillehammer og Øyer kan vi få anleggsstart i henhold til planen høsten 2020 og ferdigstilling av E6 Storhove – Øyer i 2023, sier Moshagen.

Strekningen mellom Hunderfossen og Navet i Øyer omfattes ikke av reguleringsplanforslaget. Det er likevel Nye Veiers intensjon å jobbe videre med denne strekningen, med den hensikt å fullføre prosjektet frem til parsellgrensen for utbyggingen av E6 Øyer – Tretten.

Prosjektet inngår i Nye Veiers utbygging av firefelts motorvei fra Moelv til Øyer.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Tunnelåpning i nord, ved Fåberg.
Tunnelåpning i nord, ved Fåberg.
Last ned bilde
Nytt kryss ved Midtskog. Ca. to km. nord for Ensby.
Nytt kryss ved Midtskog. Ca. to km. nord for Ensby.
Last ned bilde

Om Nye Veier

Nye Veier
Nye Veier
Tangen 76
4608 Kristiansand

+47 479 72 727http://www.nyeveier.no

Nye Veier er et fullt ut statlig eid aksjeselskap. Selskapets oppgaver omfatter å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde viktige hovedveier. Disse binder landet vårt sammen, og knytter Norge til hovedveier i utlandet. Nye Veier skal være en slank og effektiv byggherreorganisasjon, med et mål om å sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier.

Denne infrastrukturen vil raskt styrke næringslivets konkurranseevne, gi innbyggere mer effektiv, forutsigbar og tryggere veitransport og mer vei for pengene. Dette skaper en merverdi, utover utbygging i tradisjonell forstand.

Selskapets verdier er "Fornyer", "Forbedrer" og "Forsikrer".

Følg saker fra Nye Veier

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nye Veier på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Nye Veier

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom