Nye Veier

Nye Veier lanserer kunnskapsprogram for utslippsfrie anleggsplasser

Del

Fremtidens anleggsplass skal være utslippsfri. Nå setter Nye Veier i gang fire utredninger på temaer som er viktige for grønn omstilling.

– I Nasjonal Transportplan er det høye ambisjoner om overgang til mer fossilfri og utslippsfri teknologi på norske anleggsplasser. I Nye Veier har vi satt i gang flere større pilotprosjekter på dette temaet, men vi ser at det også er behov for et større kunnskapsløft i samfunnet om dette viktige temaet, sier administrerende direktør i Nye Veier, Anette Aanesland.
– I Nasjonal Transportplan er det høye ambisjoner om overgang til mer fossilfri og utslippsfri teknologi på norske anleggsplasser. I Nye Veier har vi satt i gang flere større pilotprosjekter på dette temaet, men vi ser at det også er behov for et større kunnskapsløft i samfunnet om dette viktige temaet, sier administrerende direktør i Nye Veier, Anette Aanesland.

Nye Veier har fått med seg solide partnere i gjennomføringen av kunnskapsprogrammet:

  • Norconsult skal bidra til å kartlegge energitilgang på fremtidige anleggsplasser.
  • Multiconsult skal vurdere potensialet for å produsere fornybar energi på fremtidens anleggsplasser.
  • Vista Analyse skal vurdere overordnede samfunnsøkonomiske effekter av overgang til utslippsfri anleggsdrift
  • Sintef skal evaluere pågående pilotprosjekter.

– I Nasjonal Transportplan er det høye ambisjoner om overgang til mer fossilfri og utslippsfri teknologi på norske anleggsplasser. I Nye Veier har vi satt i gang flere større pilotprosjekter på dette temaet, men vi ser at det også er behov for et større kunnskapsløft i samfunnet om dette viktige temaet, sier administrerende direktør i Nye Veier, Anette Aanesland.

Anleggsbransjen er i gang med å erstatte maskiner som går på diesel og bensin med utslippsfrie alternativer. Bransjen er fremdeles i startfasen, men retningen er tydelig. I kjølvannet av denne utviklingen, oppstår både nye muligheter og utfordringer for driften av anleggsplasser.

I dag benyttes i all hovedsak diesel som drivstoff for anleggsmaskiner. På fremtidens anleggsplasser antas det å være en miks av biobrensler, elektrisitet og hydrogen. I tillegg vil oppmerksomheten rundt effektiv logistikk bli større.

Nye Veier har invitert med Statens vegvesen og Bane NOR i arbeidet med kunnskapsprogrammet, for å sørge for at samfunnet oppnår mest og best mulig læring.

– Vi trenger kunnskap om en rekke fag for å gjøre overgangen til nullutslippsmaskiner så kostnadseffektiv som mulig. Derfor setter vi i gang prosjekter på både samfunnsøkonomi, energitilgang og energiproduksjon i kunnskapsprogrammet. I tillegg setter vi i gang en evaluering av en rekke pilotprosjekter i regi av Nye Veier, Statens vegvesen og Bane NOR, sier Aanesland.

Nye Veier har satt seg som mål å ta en lederrolle på klima og miljø i samferdselssektoren. En viktig del av selskapets strategi på klima- og miljøfeltet er å tenke innovasjon i alle ledd, og å bidra til ny kunnskap og bedre beslutningsgrunnlag til samfunnet. Resultatene fra kunnskapsprogrammet vil være tilgjengelige i løpet av et halvt års tid.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

– I Nasjonal Transportplan er det høye ambisjoner om overgang til mer fossilfri og utslippsfri teknologi på norske anleggsplasser. I Nye Veier har vi satt i gang flere større pilotprosjekter på dette temaet, men vi ser at det også er behov for et større kunnskapsløft i samfunnet om dette viktige temaet, sier administrerende direktør i Nye Veier, Anette Aanesland.
– I Nasjonal Transportplan er det høye ambisjoner om overgang til mer fossilfri og utslippsfri teknologi på norske anleggsplasser. I Nye Veier har vi satt i gang flere større pilotprosjekter på dette temaet, men vi ser at det også er behov for et større kunnskapsløft i samfunnet om dette viktige temaet, sier administrerende direktør i Nye Veier, Anette Aanesland.
Last ned bilde

Om Nye Veier

Nye Veier
Nye Veier
Kjøita 6
4630 Kristiansand

+47 479 72 727http://www.nyeveier.no

Nye Veier er et fullt ut statlig eid aksjeselskap. Selskapets oppgaver omfatter å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde viktige hovedveier. Disse binder landet vårt sammen, og knytter Norge til hovedveier i utlandet. Nye Veier skal være en slank og effektiv byggherreorganisasjon, med et mål om å sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier.

Denne infrastrukturen vil raskt styrke næringslivets konkurranseevne, gi innbyggere mer effektiv, forutsigbar og tryggere veitransport og mer vei for pengene. 

Selskapets verdier er "Fornyer", "Forbedrer" og "Forsikrer".

Følg pressemeldinger fra Nye Veier

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nye Veier på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Nye Veier

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom