Nye Veier

Nye Veier inviterer til dialogmøter og åpne kontordager for strekningen E18 Dørdal – Tvedestrand

Del

I november inviterer Nye Veier, i samråd med styret i det interkommunale plansamarbeidet, til dialogmøter med lag og foreninger og åpne kontordager for grunneiere og andre berørte.

Fra styremøte i det interkommunale plansamarbeidet E18 Dørdal-Grimstad, Brokelandsheia. Av hensyn til smittevern er dialogmøtene og de åpne kontordagene kun åpne for påmeldte. Dialogmøtene vil foregå digitalt. De åpne kontordagene er med fysisk oppmøte.
Fra styremøte i det interkommunale plansamarbeidet E18 Dørdal-Grimstad, Brokelandsheia. Av hensyn til smittevern er dialogmøtene og de åpne kontordagene kun åpne for påmeldte. Dialogmøtene vil foregå digitalt. De åpne kontordagene er med fysisk oppmøte.

Hensikten med arrangementene er at man kan komme i direkte kontakt med Nye Veier og drøfte aktuelle temaer. 

Dialogmøter

Møtetidspunkt for dialogmøter med lag og foreninger er 17. november kl. 10.00-18.00 og 19.november kl. 10.00-18.00.

Møtene gjennomføres digitalt via Teams. Møtetidspunkt blir sendt på e-post til lag/foreningens kontaktperson i god tid før gjennomføring. Det settes av 20 minutter til hvert møte.

Skriftlig påmelding

Vi ber om at deltakere forhåndspåmelder seg med kontaktopplysninger (navn på lag/forening, kontaktperson, e-postadresse og telefonnummer). Påmelding skjer innen 01.november via e-post til e18dt@cowi.com.

Åpne kontordager

Møtetidspunkt for åpne kontordager med grunneiere og andre berørte:

Tvedestrand og Vegårshei kommuner: 10.november kl. 14.00-20.00. Tvedestrand Gamle Rådhus, Fritz Smiths gate 2

Gjerstad og Risør kommuner: 11. novemver kl. 14.00-20.00. Heimat, Brokelandsheia 6.

Bamble og Kragerø kommuner: 12. november kl. 14.00-20.00. Nye Veiers prosjektkontor på Rugtvedt, Herreveien 57, 3960 Stathelle

Skriftlig påmelding

Av hensyn til smittevern er arrangementene kun åpne for påmeldte. Vi ber om at deltakere forhåndspåmelder seg med kontaktopplysninger (navn, e-postadresse, telefonnummer og ønsket møtested). Påmelding skjer innen 01. november via e-post til e18dt@cowi.com eller ved SMS til Ane Killingstad, 951 83 389 (hverdager kl. 08.00-16.00). Det settes av inntil 20 minutter til hvert møte.

Åpne kontordager gjennomføres i henhold til de til enhver tid gjeldende føringer fra FHI ang. COVID-19. Vi ber derfor om at du avstår fra fysisk deltakelse dersom du har luftsveissymptomer.

Bakgrunn

Det skal utarbeides reguleringsplan for den 54 km lange strekningen E18 Dørdal – Tvedestrand. Formålet med ny E18 er å binde sammen regionene, utvikle bo- og arbeidsmarkedet og sikre gode rammebetingelser for næringslivet, samt redusere reisetiden og øke trafikksikkerheten. Den formelle høringsfristen for varsel om planoppstart var 14. oktober. det blir ny formell høringsperiode når selve forslaget til reguleringsplan legges fram våren 2021.

Mer informasjon om prosjektet

https://www.nyeveier.no/prosjekter/e18-sorost/e18-dordal-tvedestrand/

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Fra styremøte i det interkommunale plansamarbeidet E18 Dørdal-Grimstad, Brokelandsheia. Av hensyn til smittevern er dialogmøtene og de åpne kontordagene kun åpne for påmeldte. Dialogmøtene vil foregå digitalt. De åpne kontordagene er med fysisk oppmøte.
Fra styremøte i det interkommunale plansamarbeidet E18 Dørdal-Grimstad, Brokelandsheia. Av hensyn til smittevern er dialogmøtene og de åpne kontordagene kun åpne for påmeldte. Dialogmøtene vil foregå digitalt. De åpne kontordagene er med fysisk oppmøte.
Last ned bilde

Om Nye Veier

Nye Veier
Nye Veier
Tangen 76
4608 Kristiansand

+47 479 72 727http://www.nyeveier.no

Nye Veier er et fullt ut statlig eid aksjeselskap. Selskapets oppgaver omfatter å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde viktige hovedveier. Disse binder landet vårt sammen, og knytter Norge til hovedveier i utlandet. Nye Veier skal være en slank og effektiv byggherreorganisasjon, med et mål om å sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier.

Denne infrastrukturen vil raskt styrke næringslivets konkurranseevne, gi innbyggere mer effektiv, forutsigbar og tryggere veitransport og mer vei for pengene. Dette skaper en merverdi, utover utbygging i tradisjonell forstand.

Selskapets verdier er "Fornyer", "Forbedrer" og "Forsikrer".

Følg saker fra Nye Veier

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nye Veier på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Nye Veier

Mer for pengene – helhetlig utbygging og drift av veiinfrastruktur15.10.2020 15:03:40 CESTPressemelding

Nye Veier har i dag levert oppdaterte beregninger av kostnader og samfunnsøkonomisk lønnsomhet for forslag til ny utbyggingsportefølje for selskapet. – Nye Veier er klar for nye oppgaver. Selskapets måte å løse utbyggingsprosjektene på, kan anvendes i flere typer prosjekt, ikke bare utbygging av nye høyhastighetsveier. Basert på våre resultater argumenterer vi for at selskapets ansvar utvides. Nye Veier er en tydelig pådriver for endring. Vi foreslår i vårt NTP-innspill at selskapets porteføljeansvar utvides til å omfatte cirka 20 prosent av riksveinettet, sier Finn Aasmund Hobbesland, direktør for planlegging og drift i Nye Veier.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom