Nye Veier

Nye Veier har tatt hensyn til klimarisiko

Del
En rapport fra Riksrevisjonen konkluderer med at myndighetene ikke har god nok oversikt over klimarisiko – herunder flom og skred. Nye Veier har derimot gjennomført en risikoanalyse på nettopp flom og skred for alle våre prosjekt.
– Målet med analysen var å raskt gi viktige opplysninger om ulike naturfarer som finnes i Nye Veiers planområder, sier direktør for planlegging og drift, Finn Aasmund Hobbesland.
– Målet med analysen var å raskt gi viktige opplysninger om ulike naturfarer som finnes i Nye Veiers planområder, sier direktør for planlegging og drift, Finn Aasmund Hobbesland.

Nye Veiers analyse har gitt nyttig kunnskap om et tema som vil bli viktigere i årene som kommer. Verktøyet blir spesielt viktig i tidligfase av vei- og baneplanlegging.

Sommeren 2020 gikk Nye Veier ut med en nyhetssak om klimarisiko-prosjektet.

– Målet med analysen var å raskt gi viktige opplysninger om ulike naturfarer som finnes i Nye Veiers planområder. Å identifisere potensielle uønskede hendelser som følge av naturfare innen utbyggingsområdene, men også vurdering av risiko og sannsynlighet for gjentagende naturfare. Til sist å vurdere hva som kan være aktuelle sikringstiltak, sa direktør for planlegging og drift, Finn Aasmund Hobbesland, til Samferdsel & Infrastruktur den gangen.

Vår analyse finner at kan vi forvente flere typer klimaendringer som er relevante for oss som veiselskap. Høyere temperaturer og mer nedbør, økt flom-frekvens og økt hyppighet av jord- og flomskred er noe av det som nevnes. Med rapporten har vi nå en metodikk som lar oss identifisere de ulike risikoene, og gjøre analyser som hjelper oss å prioritere tiltak. Vi estimerer tiltakskostnadene til 1,8 mrd. NOK (2020-kroner).

I prosjektet har Norges Geotekniske Institutt (NGI) vært kontraktspartner, i tillegg til bidrag fra HydroTeam (hydrologi), Kjeller vindteknikk, Meteorologisk institutt og PwC (samfunnssikkerhet). Oppdragsleder for prosjektet har vært Anders Solheim, for noen kjent fra de første nyhetssendingene etter Gjerdrum-raset, hvor han var hyppig intervjuet.

Les om rapporten fra Riksrevisjonen her.

Les Nye Veiers analyse av klimarisiko her.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

– Målet med analysen var å raskt gi viktige opplysninger om ulike naturfarer som finnes i Nye Veiers planområder, sier direktør for planlegging og drift, Finn Aasmund Hobbesland.
– Målet med analysen var å raskt gi viktige opplysninger om ulike naturfarer som finnes i Nye Veiers planområder, sier direktør for planlegging og drift, Finn Aasmund Hobbesland.
Last ned bilde
Nye Veiers arbeid i tidligfase på strekningen E6 Storhove – Øyer.
Nye Veiers arbeid i tidligfase på strekningen E6 Storhove – Øyer.
Last ned bilde
E6 Kvænangsfjellet, hvor røde områder angir punkter med høy risiko knyttet til vind, skred og snødrift. Nye Veier løser utfordringene med to tuneller.
E6 Kvænangsfjellet, hvor røde områder angir punkter med høy risiko knyttet til vind, skred og snødrift. Nye Veier løser utfordringene med to tuneller.
Last ned bilde

Om Nye Veier

Nye Veier
Nye Veier
Kjøita 6
4630 Kristiansand

+47 479 72 727http://www.nyeveier.no

Nye Veier er et fullt ut statlig eid aksjeselskap. Selskapets oppgaver omfatter å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde viktige hovedveier. Disse binder landet vårt sammen, og knytter Norge til hovedveier i utlandet. Nye Veier skal være en slank og effektiv byggherreorganisasjon, med et mål om å sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier.

Denne infrastrukturen vil raskt styrke næringslivets konkurranseevne, gi innbyggere mer effektiv, forutsigbar og tryggere veitransport og mer vei for pengene. 

Selskapets verdier er "Fornyer", "Forbedrer" og "Forsikrer".

Følg pressemeldinger fra Nye Veier

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Nye Veier på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Nye Veier

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom