Nye Veier

Nye Veier har startet detaljplanleggingen av E6 Øyer – Otta

Del

Et stort og bredt sammensatt arbeidslag er nå godt i gang med det viktige planarbeidet for utbyggingen av det som gjenstår av gammel vei på E6 Øyer – Otta. Planlegging, finansiering og bygging av nesten 50 kilometer gjenstår før E6 Øyer – Otta kan erklæres effektiv og trafikksikker.

Dagens E6 gjennom Gudbrandsdalen har varierende standard. Veien går blant annet gjennom Ringebu sentrum, med fartsgrense på 40 km/t. (Foto: Nye Veier)
Dagens E6 gjennom Gudbrandsdalen har varierende standard. Veien går blant annet gjennom Ringebu sentrum, med fartsgrense på 40 km/t. (Foto: Nye Veier)

På den ca. 40 km lange delstrekningen Øyer – Frya skal det utarbeides reguleringsplan og på delstrekningen Sjoa - Otta (ca. 10 km) skal de eksisterende reguleringsplanene fra 2011 og 2013 revideres. Nye Veier har engasjert rådgivergrupperingen Dr. Ing. A.Aas-Jokobsen AS og Asplan Viak AS til oppdraget. Snart jobber ca. 50 personer med planlegging av E6 Øyer – Otta.

- Arbeidslaget for planleggingen av E6 Øyer – Otta, som vi etablerte tidligere i år, er godt i gang. De første formelle møtene med kommuneadministrasjonene gjennomføres nå og enkelte grunneiere blir kontaktet allerede i høst i forbindelse med gjennomføring av grunnundersøkelser, sier Asbjørn Heieraas, leder for plan og prosjektutvikling i Nye Veier.

Nye Veier har nylig åpnet 43 kilometer med firefelts motorvei på E6 mellom Kolomoen og Moelv og planlegger med anleggsstart på de neste 43 kilometerne mellom Moelv og Øyer i 2021 med ferdigstilling i 2025.

- Nye Veier bygger helhetlig over lange strekninger. E6 gjennom Gudbrandsdalen er hovedfartsåren mellom Oslo og Trondheim og avgjørende for både gods- og persontrafikk fra og til Nordvestlandet. I tillegg er E6 svært viktig for lokalt og regionalt næringsliv og alle som daglig ferdes på hele eller deler av strekningen til og fra jobb, skole og fritidsaktiviteter. Når hele Kolomoen – Otta står ferdig snakker vi om en teoretisk reduksjon i reisetid på ca. 35 minutter og vesentlig bedre trafikksikkerhet, noe som vil bety svært mye for Innlandet og Gudbrandsdalen, sier Heieraas.

Prosjektleder Bjørn Åmdal i Nye Veier fremhever at bred medvirkning er en forutsetning for å få fram et godt veiprosjekt for Gudbrandsdalen og han er klar på at kommunene skal sitte ved roret når vi nå skal planlegge og få på plass helhetlig finansiering av E6 gjennom Øyer, Ringebu, Sør-Fron, Nord-Fron og Sel.

- Med tett og god dialog finner vi de beste løsningene sammen med kommunene og alle andre involverte. Etter hvert kommer det også folkemøter og digitale medvirkningsløsninger og vi har satt oss høye mål for en aktiv og åpen medvirkningsprosess, sier Åmdal.

Dagens E6 gjennom Gudbrandsdalen har varierende standard. Veien går blant annet gjennom Ringebu sentrum, med fartsgrense på 40 km/t. Veien er også ulykkesbelastet og flomutsatt.

- Økt samfunnsøkonomisk nytte og samfunnssikkerhetsvurderinger blir viktig i planleggingen. E6 gjennom Gudbrandsdalen er en av Norges viktigste samferdselsårer og nå skal reisetiden ned, trafikksikkerheten bedres og fremkommeligheten styrkes. Veien skal bygges som en to/trefeltsvei med forbikjøringsfelt og fysisk midtdeler for 90 km/t. Dette er samme standard som på E6 Frya - Sjoa som ble åpnet i 2016, sier Åmdal.

Dr. Ing. A.Aas-Jokobsen AS og Asplan Viak AS har med seg et bredt sammensatt og tverrfaglig arbeidslag inn i prosjektet.

- Vi er veldig fornøyde med nok en gang å være foretrukket rådgiver for en stor og viktig planleggingsoppgave fra Nye Veier. For oss som selskap er dette med å befeste og styrke vår rolle som en viktig aktør og leverandør av spisskompetanse i planlegging av nasjonalt viktige samferdselsanlegg, sier Per Christian Randgaard, divisjonsdirektør Infrastruktur i Asplan Viak.

- I en krevende tid for samfunnet viser Nye Veier både vilje og evne til å gjennomføre effektive og målrettede anskaffelsesprosesser. Vi er opptatt av å nytte vår kompetanse og lange erfaring med komplekse prosjekter til å utvikle effektive og samfunnstjenlige planprosesser og tekniske løsninger. Vi er derfor veldig stolte over at vi sammen med Asplan Viak og våre samarbeidspartnere kan gå i gang med denne planleggingsoppgaven, sier Trond Hagen, administrerende direktør i Aas-Jakobsen.

Nye Veier har mål om at reguleringsplanene skal være vedtatt innen utgangen av 2022 og de legger opp til rask realisering av E6-utbyggingen.

- Nye Veier har med tungt teknisk personell med lang erfaring og god kjennskap til historikken inn i dette viktige planarbeidet, for å sikre at det som planlegges kan bygges på en god og sikker måte. Med vedtatte reguleringsplaner på hele strekningen og et stortingsgodkjent finansieringsopplegg kan vi får realisert E6 Øyer – Otta raskt, sier Utbyggingsdirektør Øyvind Moshagen i Nye Veier.

E6-strekningen Øyer – Otta ble overført til Nye Veier våren 2019.

Nøkkelord

Bilder

Dagens E6 gjennom Gudbrandsdalen har varierende standard. Veien går blant annet gjennom Ringebu sentrum, med fartsgrense på 40 km/t. (Foto: Nye Veier)
Dagens E6 gjennom Gudbrandsdalen har varierende standard. Veien går blant annet gjennom Ringebu sentrum, med fartsgrense på 40 km/t. (Foto: Nye Veier)
Last ned bilde

Om Nye Veier

Nye Veier
Nye Veier
Kjøita 6
4630 Kristiansand

+47 479 72 727http://www.nyeveier.no

Nye Veier er et fullt ut statlig eid aksjeselskap. Selskapets oppgaver omfatter å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde viktige hovedveier. Disse binder landet vårt sammen, og knytter Norge til hovedveier i utlandet. Nye Veier skal være en slank og effektiv byggherreorganisasjon, med et mål om å sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier.

Denne infrastrukturen vil raskt styrke næringslivets konkurranseevne, gi innbyggere mer effektiv, forutsigbar og tryggere veitransport og mer vei for pengene. 

Selskapets verdier er "Fornyer", "Forbedrer" og "Forsikrer".

Følg pressemeldinger fra Nye Veier

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nye Veier på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Nye Veier

Trafikkberegninger viser stor trafikkvekst forbi Lillehammer22.4.2021 13:26:52 CEST | Pressemelding

I Nasjonal transportplan, som ble lagt frem tidligere i år, fremkommer det at transport på vei kommer til å øke i årene som kommer. Spesielt gjelder dette for lange reiser, der persontrafikken med bil er beregnet å øke fra dagens andel på 60 prosent til en andel på hele 68 prosent i perioden frem til 2050. Også godstrafikk på vei får en økning fra en andel på 19 prosent til 25 prosent i 2050.

Nye Veier bygger ny jernbanebru i Brumunddal15.4.2021 15:24:24 CEST | Pressemelding

Nye Veier og totalentreprenøren Veidekke har nå startet på utbyggingsprosjektets desidert tyngste jobb når den 1200 tonn tunge jernbanebrua i Brumunddal skal løftes og kjøres på plass. Kolossen, bestående av betong og jern, er 41 meter lang, åtte meter høy og tretten meter bred og det kreves vogner med totalt 88 hjul for å gjennomføre det som trolig er årets tyngste løft innen samferdsel så langt i år.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom